Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Warsztaty i turnieje żonglowania piłeczkami dla dzieci i młodzieży

1523
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Anna z Natolina
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
54 100 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • sport
  • zdrowie
  • kordynacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejsce realizacji projektu:
1) Warsztaty w Szkole Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4,
2) Warsztaty w Szkole Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7,
3) Warsztaty podczas programu „Lato w Mieście 2020” w 1 szkole pełniącej rolę Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej położonej blisko metra lub innego środka komunikacji miejskiej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Podczas warsztatów z żonglowania piłeczkami ich uczestnicy poprzez naukę żonglowania będą rozwijać zarówno swój mózg, jak i ciało.
Jest to idealny sposób na:
- rozwój mózgu,
- poprawa i symulacja wzroku
- poprawienie koncentracji i koordynacji ruchowej,
- aktywny odpoczynek od pozycji siedzącej i ekranu komputera,
- poznanie i przezwyciężenie własnych słabości,

Celem warsztatów jest nauka żonglerki trzema piłeczkami oraz zrozumienie procesu uczenia się i roli popełniania błędów w tym procesie.

Podczas warsztatów uczestnicy:
- ćwiczą swoją cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu
- uczą się, jak czerpać korzyści z własnych niepowodzeń
- zdobywają wiedzę na temat procesu uczenia się i obserwują poszczególne jego etapy w praktyce
- poznają historię żonglerki i wpływ nauki żonglerki na rozwój mózgu
- poznają podstawowe techniki żonglerki i uczą się żonglować
- lepiej poznają samych siebie podczas dyskusji i autorefleksji
- rozwijają swoje umiejętności pracy w grupie

Po zajęciach uczestnicy są pewniejsi siebie, potrafią żonglować, są świadomi przebiegu procesu uczenia się i wiedzą, jak wykorzystywać własne błędy do efektywnej nauki nowych umiejętności – zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

Terminy realizacji projektu:
1/ kwiecień - maj 2020 – edycja wiosenna,
2/ od połowy września do połowy listopada 2020 – edycja jesienna,
3/ lipiec – sierpień 2020 (max 5 tygodni) – podczas realizacji programu „Lato w Mieście 2020”

Miejsce realizacji projektu:
1) Warsztaty w soboty, na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 (edycja wiosenna i jesienna),
2) Warsztaty w Szkole Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 (edycja wiosenna i jesienna),
3) Warsztaty podczas programu „Lato w Mieście 2020” w 1 szkole pełniącej rolę Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej położonej blisko metra lub innego środka komunikacji miejskiej.

Liczebność grupy: max 15 os. – w edycji wiosennej i jesiennej,
Liczebność grupy: max 30 os. – podczas realizacji programu „Lato w Mieście 2020”

Łącznie grup 18
Łączna liczba beneficjentów projektu: 300 osób.

Edycja wiosenna: 4 grupy X 15 osób = 60 osób SP 336
4 grupy X 15 osób = 60 osób SP 343
Edycja jesienna: 4 grupy X 15 osób = 60 osób SP 336
4 grupy X 15 osób = 60 osób SP 343
„Lato w Mieście”: 2 grupy X 30 osób = 60 osób.

Częstotliwość zajęć: każda grupa 1 raz w tygodniu po 45 min
1/ kwiecień - maj 2020 – edycja wiosenna – 40 spotkań:
a) 20 spotkań (4 grupy, każda grupa po 5 spotkań), w Szkole Podstawowej nr 336 - tylko w soboty,
b) 20 spotkań (4 grupy, każda grupa po 5 spotkań),w Szkole Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 – w soboty, zajęcia na Forum szkoły.

2/ od połowy września do połowy listopada 2020 – edycja jesienna – 40 spotkań:
a) 20 spotkań (4 grupy, każda grupa po 5 spotkań), w Szkole Podstawowej nr 336 - tylko w soboty,
b) 20 spotkań (4 grupy, każda grupa po 5 spotkań),w Szkole Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7 – w soboty, zajęcia na Forum szkoły.

3/ lipiec – sierpień 2020 – podczas realizacji programu „Lato w Mieście 2020” – 20 spotkań
W celu zmniejszenia kosztów 2 grupy tygodniowo po 30 osób – zajęcia na Sali gimnastycznej/boisku szkolnym
2 grupy tygodniowo X 2 X 5 tygodni = 20 spotkań.

Ponadto:
1) warsztaty w Szkole Podstawowej nr 336
Edycja wiosenna: 4 grupy, łącznie 60 uczestników – warsztaty w soboty, jedne po drugich.
Edycja jesienna: 4 grupy, łącznie 60 uczestników – warsztaty w soboty, jedne po drugich.

2) warsztaty w Szkole Podstawowej nr 343 – realizowane w soboty, na forum szkoły.
Edycja wiosenna: 4 grupy, łącznie 60 uczestników – warsztaty w soboty, jedne po drugich.
Edycja jesienna: 4 grupy, łącznie 60 uczestników – warsztaty w soboty, jedne po drugich.

3) warsztaty podczas programu „Lato w Mieście 2020” – 2 grupy po 30 osób, łącznie uczestników.

Forma rekrutacji: mailowa – stworzenie adresu mailowego dla koordynatora projektu, wybór uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń.
Z projektu mogą skorzystać dzieci mieszkające w Dzielnicy Ursynów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zainteresowanie dzieci z Ursynowa żonglowaniem. Zwiększenie koncentracji i koordynacji ursynowskich dzieci. Promocja dzielnicy Ursynów jako dzielnicy wspierającej rozwój dzieci.
Zainteresowanie dyrektorów szkół, placówek edukacyjnych, nauczycieli, rodziców pozytywnym wpływem żonglowania na rozwój dziecka i zachęcanie do włączenia się w proces zachęcania dzieci do żonglowania.

Naukowcy z Uniwersytetu w Regensburgu (Niemcy) sprawdzili jak żonglowanie wpływa na mózg. Wzięto 24 ludzi, z czego 12 uczyło się przez 3 miesiące jak żonglować piłeczkami.
Po 3 miesiącach naukowcy zbadali ich mózgi przy pomocy MRI (rezonans magnetyczny) i okazało się, że obszar mózgu odpowiedzialny za przetwarzanie wzrokowe zwiększył objętość o 3-4%! Jest to w skali mózgu ogromny przyrost.
Co ciekawe nawet, gdy uczestnicy przestali żonglować przez 3 miesiące, obszar nie wrócił do stanu poprzedniego, a zmniejszył się tylko o 1-2%.
Żonglowanie stymuluje korę wzrokową, a jeśli większość dzieci uczy się poprzez wzrok (ok. 80%) to oznacza, że:
Żonglowanie poprawia zdolności uczenia się dzieci
Kora wzrokowa jest używana przez dzieci każdego dnia m.in. do pisania, notowania czy zapamiętywania obrazów (wzorów, schematów, rysunków).
Zwiększenie liczby neuronów, (bo tym właśnie jest wzrost objętości kory) powoduje, że przepływ informacji przez neurony przebiega efektywniej. Dla każdego dziecka oznacza to szybszą naukę wzorów, wykresów, schematów i wszystkich informacji wzrokowych.
Żonglowanie poprawia najbardziej umiejętności, które opierają się na koordynacji oko-ręka jak na przykład pisanie, rysowanie, szybkie czytanie czy typowe umiejętności manualne (konstruowanie, wycinanie, przybijanie itd).
Programy uczące żonglowania zostały wprowadzone w wielu szkołach na całym świecie. Na przykład w 1994 roku w szkole podstawowej Alimacani Elementary School w Jacksonville, Floryda w USA wprowadzono żonglowanie jako wspomaganie uczenia dzieci czytania.
Bardzo szybko zauważono korelację między czytaniem a żonglowaniem. Dzieci, które miały kłopot z nauką czytania, miały także kłopot z żąglowaniem. Czytanie opiera się bowiem na koordynacji wzrokowo-ruchowej. Gdy poprawi się koordynacja, czytanie poprawia się automatycznie.
Poza poprawą czytania, nauczyciele zaobserwowali także znaczny wzrost koncentracji u dzieci po sesji żonglowania.
Dzieci będą uczyć się szybciej i pracować efektywniej, gdy nauczą się żonglowania!

Przerwa w nauce wzmocni je i doda energii , jeśli podczas przerw np. w szkole będą żonglować.
Wiele szkół w Stanach Zjednoczonych, w tym Nowlin Elementary School in Blue Springs, Missouri wprowadziło przerwy na żonglowanie. Po takiej przerwie uczniowie są wypoczęci, a dyrektor szkoły zauważył, że kłopoty z dyscypliną w szkole po prostu zniknęły!

Żonglowanie zmieni na korzyć mózg dziecka już po 7 dniach!
Naukowcy odkryli, że kora wzrokowa zmienia się już po 7 dniach od rozpoczęcia nauki. Największy wzrost komórek nastąpił na początku, gdy uczestnicy uczyli się żonglowania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koszt wynagrodzenia 2 animatorów za pracę w okresie kwiecień - maj 2020 oraz od połowy września do połowy listopada 2020 - łącznie 80 spotkań w czasie 4 miesięcy - 16 000 zł,
2. Koszt wynagrodzenia 2 animatorów za pracę w okresie lipiec-sierpień 2020 (podczas programu "Lato w Mieście") - łącznie 20 spotkań w ciągu 5 tygodni – 4 000 zł
3. Wynagrodzenie koordynatora projektu za okres: maj 2020, lipiec-sierpień 2020 (Lato w Mieście) oraz od połowy września do połowy listopada 2020 - łącznie 6 miesięcy -7 200 zł
4. Sprzątanie - zatrudnienie osoby oraz zakup środków czystości na cały okres realizacji projektu, tj. 6 miesięcy - 3 000 zł
5. Koszt zakupu materiałów do realizacji zajęć - piłeczki do żonglowania - 10 000 zł
6. Koszt wynajmu boiska szkolnego/Sali w okresie kwiecień - maj 2020 i od połowy września do połowy listopada 2020 - łącznie 4 miesiące - 6 000 zł
7. Koszt wynajmu boiska szkolnego/sali w okresie lipiec - sierpień 2020 - łącznie 2 miesiące- 2000 zł
8. Koszty promocji projektu - 1 200 zł
9. Nagrody dla 18 najlepszych dzieci z podziałem na klasy do 1 do 6 (po jednej osobie) w każdej edycji - wiosennej i jesiennej - łącznie 36 laureatów - 2 700 zł
10. Wydruk dyplomów oraz zakup słodkiego poczęstunku dla pozostałych uczestników – 2 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
54 100,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zainteresowanie dzieci z Ursynowa Żonglowaniem.
Zwiększenie koncentracji i koordynacji ursynowskich dzieci.
Promocja dzielnicy Ursynów jako dzielnicy wspierającej rozwój dzieci.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany