Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Altany śmietnikowe dla Warszawy – projekt i prototyp

1005
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
387 550 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ze środków Budżetu Obywatelskiego zakłada się realizację altany w jednej lokalizacji w dowolnej dzielnicy. Prototyp powinien stanąć na terenie ogólnodostępnym, znajdującym się we władaniu m.st. Warszawy. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami miejskimi.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Projekt zakłada opracowanie prototypu altany śmietnikowej, uwzględniającej obowiązujące zasady segregowania i przechowywania odpadów i stanowiącej estetyczną i funkcjonalną alternatywę dla śmietników. Etap prototypowania poprzedzony zostanie stworzeniem dwuwariantowej koncepcji i projektu wykonawczego dla wybranego wariantu altany. Elementami koniecznymi do uwzględnienia w projekcie są: dostosowanie do specyfiki lokalnej zabudowy, wykorzystanie do produkcji materiałów możliwych do ponownego wykorzystania lub odzysku (z zastrzeżeniem, że nie chodzi wyłącznie o drewno i materiały drewnopochodne), umożliwienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zgodnych z obowiązującym podziałem na frakcje. Altana zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem przyszłej możliwości zestawiania w komplety po dwa obiekty. W prototypie przewidziane zostanie miejsce na tablicę informacyjną nt. zasad segregowania i terminów odbioru poszczególnych frakcji, w tym odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Projekt zostanie udostępniony Zakładom Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicach oraz warszawskim wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, które wyrażą zainteresowanie jego wdrożeniem.
Uzasadnienie realizacji projektu
Altany śmietnikowe to temat zapomniany i ignorowany. Jednocześnie stanowią one ważny element przestrzeni publicznej. W obecnej formie, w wielu przypadkach, przyczyniają się do oszpecania przestrzeni, a także nie zawsze dostosowane są do pełnienia swoich funkcji, m.in. w kontekście zmieniających się zasad segregowania odpadów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koncepcje, projekt i wykonanie prototypu: 387 300 zł
Utrzymanie, eksploatacja, naprawy w roku realizacji: 200 zł
Koszty oznakowania BO: 50 zł
Łącznie: 387 550 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
387 550,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Realizacja projektu modelowej altany śmietnikowej zakłada podniesienie jakości przestrzeni w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, usługowych, a także miejsc ogólnodostępnych, tj. parki czy skwery. W założeniach jest nieodpłatne udostępnienie opracowanego projektu altany. Realizacja prototypu jest zabiegiem o małej skali interwencji. Dalsze powodzenie projektu warunkowane jest możliwościami finansowymi i wyczuleniem na kwestie estetyzacji altan śmietnikowych.
Zważywszy na fakt, że nie obowiązują zapisy nakazujące właścicielom terenów stawiania altan śmietnikowych i brakuje zapisów określających formę budowli, realizowany projekt może nie przynieść oczekiwanych skutków w skali całego miasta.

Modyfikacje

06.08.2019 10:35
Koordynator w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
06.08.2019 10:40
Koordynator w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
06.08.2019 12:21
Koordynator w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Fajny pomysł.
  edmund_dymski  10.06.2019 15:37
 • w Kołobrzegu widziałem takie miejskie , raczej duże śmietniki nie altany. Projekt finansowany z Unii. Mam zdjęcia...oddam głos na ten projekt.
  krzykoss  21.09.2019 15:42
 • Glosuje na ten projekt
  Asiaasiaasiaasia  23.09.2019 18:20
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany