Zielony zakątek Żoliborza Artystycznego

1912
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Iza Rychter
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
537 800 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren Żoliborza Artystycznego, pomiędzy ulicami Ficowskiego i Dygata, Dz. ew. Nr 21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 22/2, 22/4, 2/3 obr. 7-03-02. Obszar znajduje się częściowo na terenie dzielnic Żoliborza i Woli.

Dane projektu

Opis projektu
Ogólnodostępny teren o charakterze rekreacyjnym na styku dwóch dzielnic - Żoliborza i Woli.
Główne założenia:
- spotkanie informacyjne
- pozostawienie jak największej ilości istniejących drzew i krzewów
- wykorzystanie istniejącej rzeźby terenu
- stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców

Zakres prac:
- wykonanie wykonanie szutrowych ścieżek rekreacyjnych ok 1100 m2
- wytyczenie tras biegowych o długościach: 250 m i 500 m i oznaczenie ich znakami pionowymi
- opracowanie, wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych dotyczących tras
- utwardzone ścieżki spacerowe piesze ok 90 mb
- kosze: 10 sztuk
- oświetlenie solarne (kolektor + latarnie: 19 sztuk)
- ławki: 5 sztuk
- stojaki na rowery: 4 sztuki
- słupki antywjazdowe: 5 sztuk

Celem jest stworzenie miejsca do wypoczynku oraz rekreacji dla mieszkańców, stanowiących spójną, zieloną całość z już zgłoszonymi i realizowanymi projektami z budżetu partycypacyjnego oraz z Laskiem na Kole.
Uzasadnienie realizacji projektu
Olbrzymie zagęszczenie budynków mieszkalnych powoduje brak ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Ścieżka z nawierzchni szutrowej: 1100m2*65zł=71 500zł
Zakup i montaż obrzeży dla nawierzchni szutrowej: 880mb*80zł= 70 400 zł
oznaczenie ścieżek biegowych 250 i 500m- 250zł*4szt.=1000 zł
2 tablice informacyjne dot. tras: Projekt graficzny – 2szt.*200 zł=400zł brutto; Wykonanie + montaż – 2szt*1700 zł= 3400zł
Ścieżka piesza spacerowa- 90m2*265zł= 23 850zł
Zakup koszy na śmieci wraz z roczną eksploatacją: 10szt.*2500zł= 25 000zł
Oświetlenie solarne:
Latarnie-19 szt.*12 000zł= 228 000 zł
Kolektor- 1 szt.*12 000zł= 12 000zł
Eksploatacja roczna oświetlenia- 5000zł.
Ławki- 5 szt.*2700zł= 13 500zł
Stojaki na rowery: 4szt*500zł= 2000zł
Słupki antywjazdowe składane: 5szt.*350zł= 1 750 zł.
Projekt wykonawczy- 80 000zł

RAZEM: 537 800 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
537 800,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zwiększenie kosztów utrzymania terenów objętych projektem. Wzrost użytkowania terenu (większa ilość zanieczyszczeń).

Modyfikacje

03.09.2019 08:47
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany