Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Warsztaty, Spotkania integrujące i animacje dla mieszkańców w Klubo Kawiarni "Alternatywy"

1356
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu AgazMokotowa
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
120 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja/drogi
  • kultura
  • sport
  • promocja zdrowia
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Puławska 130
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Klubo Kawiarnia Alternatywy ul. Puławska 130

Dane projektu

Opis projektu
Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć i warsztatów dla mieszkańców w tym dzieci, młodzieży, rodziców, osób starszych i niepełnosprawnych. Wśród proponowanych
w ramach projektu zajęć znajdą się: Warsztaty z Eksperymentami, sensoplastyka, Spotkania psychoedukacyjne dla dzieci, zajęcia sportowe „Mały Karateka”, Spotkania dla Rodziców
w tzw. Klubie Rodzica. Uruchomiony zostanie również Klub sąsiedzki „Sąsiedzi”.
Celem tych wszystkich działań jest poszerzenie oferty o charakterze edukacyjno –kulturalnym na ul. Puławskiej oraz integracja mieszkańców.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ
1.WARSZTATY Z EKSPERYMENTAMI - Nic tak nie zachęca dzieci do nauki fizyki czy chemii jak samodzielne eksperymentowanie. Proponuje realizację warsztatów skierowanych do dzieci w wieku 4-12 lat, ciekawych świata i głodnych wiedzy na dzikie eksperymenty! Warsztaty miały by na celu połączenie świetnej zabawy i sporej dawki wiedzy, zdobywanej podczas odkrywania zagadek otaczającego nas świata. Wykonywanie nieskomplikowanych doświadczeń to niezwykle pouczająca przygoda, która procentuje u dzieci zainteresowaniami z dziedzin ścisłych. W ramach projektu odbyło by się 42 godziny zajęć. Stworzona zostanie 1 lub 2 grupy uczestników.

2. SENSOPLASTYKA - to najprościej mówiąc plastyka z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Sensoplastyka wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Dużą korzyścią z tego typu zajęć jest fakt, że podczas fantastycznej zabawy, stymulujemy równocześnie wszystkie zmysły. Jest to szalenie ważne dla rozwijającego się w pierwszych latach życia mózgu.
Na warsztatach wykorzystywane będą głownie materiały ekologiczne i biodegradowalne, materiały z recyklingu, produkty codziennego użytku, oraz masy i farby, które najczęściej są przygotowywane z artykułów spożywczych. Warsztaty przeznaczone będą dla dzieci w wieku 6 m-cy do 3 lat wraz z rodzicami. W ramach projektu odbyło by się 42 godziny zajęć. Stworzona zostanie 1 lub 2 grupy uczestników.

3. SPOTKANIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA DZIECI - To spotkania podczas których specjalista będzie pracował z dziećmi na emocjach. Poprzez zabawę i edukacje dzieci nauczą się jak rozpoznawać i radzić sobie ze swoimi emocjami w różnych sytuacjach życiowych. Podczas zajęć wykorzystywane będą m.in. bajki psychoedukacyjne, ale również inna metody pracy. Wszystko to pomoże w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci i rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W ramach projektu odbyło by się 44 godziny zajęć dla dzieci w wieku 3 – 8 lat.

4. MAŁY KARATEKA- to cykl zajęć ruchowcy z elementami karate dla dzieci to zajęcia wspierające ogólny harmonijny rozwój dziecka. Ważny element zajęć powinny stanowić gry i zabawy ruchowe poprawiające cechy motoryczne oraz procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Istotną częścią zajęć będzie trening koncentracji i dyscypliny. Umiejętności i nawyki wyćwiczone na zajęciach w przyszłości sprzyjać będą adoptacji dzieci w szkole. W ramach projektu odbyło by się 40 godziny zajęć. Stworzona zostanie 1 lub 2 grupy uczestników w wieku od 3 do 12 lat.

5. SPOTKANIA DLA RODZICÓW W TZW. KLUBIE RODZICA - Spotkania będą adresowane do osób zainteresowanych wprowadzeniem zmian w swoich relacjach z dziećmi oraz podniesieniem swoich kompetencji rodzicielsko wychowawczych. Celem spotkań będzie wspieranie potencjału rodziny. Spotkania odbywały się będą w luźniej formie przy kawie i herbacie. Rodzice będą mogli na bieżąco zgłaszać tematy które ich nurtują. W ramach spotkań będą poruszane m.in. takie zagadnienia jak: świadomość własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych i dziecka, klarowna komunikacja z dzieckiem, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwalę opisową, skuteczne wychowanie bez przemocy (elementy Porozumienia bez przemocy. Spotkania będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów pedagogów i psychologów oraz coachów. Do klubu będzie można przyjść również z dzieckiem, które będzie miało zapewnioną w tym czasie opiekę. W ramach projektu odbyło by się 12 spotkań Klubu Rodzica (2 spotkania w miesiącu po 2 -3 h godziny zajęć).

6. KULTURALNE WIECZORKI W ALTERNATYWY to spotkania integrujące mieszkańców przy muzyce na żywo, przedstawienia teatralne, spotkania poetycje, potańcówki, itp. Do Alternatyw zapraszani będą artyści którzy na żywo dla mieszkańców będą prezentowali swoją sztukę, pasje. W ramach projektu odbyło by się 17 spotkań takich spotkań w wybrane dni tygodnia każde po 3 godziny. Kulturalne wieczorki to świetny sposób na spędzenia czasu wolnego w gronie sąsiedzkim. Wieczorki odbywały by się również w okresie wakacyjnym.

7. KLUB SĄSIEDZKI "SĄSIEDZI” – to czas w którym mieszkańcy będą mieli okazje spotkać się i zintegrować ze sobą przy kawie i ciekawych aktywnościach. Chciałabym by w ramach tej części projektu odbywały się cykliczne lub jednorazowe spotkania tematyczne np. gry planszowe, animacje i zabawy dla dzieci, spotkania czytelnicze, wspólne szycie na maszynie czy też realizowane były inne pomysły mieszkańców. W ciągu trwania projektu odbędzie się 13 takich aktywności każda trwająca przez około 2 h.

Rekrutacja odbywać się będzie przez cały okres trwania projektu zarówno drogą bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami jak również drogą e-mailową.
Informacja o wszystkich warsztatach rozsyłana będzie do mieszczących się danym terenie przedszkoli i szkół. Komunikaty o planowanych działaniach zamieszczane będą również w mediach społecznościowych i na portalach (bezpłatnie i płatnie) tak by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Uruchomiony zostanie również kolportaż ulotek i plakatów w okolicznym sąsiedztwie. Plakaty zawisną na klatkach schodowych i w okolicznych sklepach oraz punktach usługowych. Informacja o nowych działaniach pojawiać się będzie minimum 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem tak by każdy miał możliwość na zgłoszenie swojego uczestnictwa. Zgłoszenia dokonywane będą drogą e-mailową lub telefoniczną, decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania jakimś działaniem organizator będzie rozważał stworzenie dodatkowej grupy w ramach przewidzianych godzin. Zajęcia ruszą luty/marzec 2020 r.

Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt odpowiada na zapotrzebowanie jakie zgłaszają mieszkańcy na wyznaczonym terenie. Przed napisaniem projektu robiłam diagnozę wśród osób mieszkających na Mokotowie na temat tego czego im aktualnie brakuje w ofercie edukacyjno - kulturalnej Dzielnicy. Wszystkie opisane powyżej warsztaty i aktywności są odpowiedzią na zgłaszane problemy i zapotrzebowanie.

Ponadto pracując od 9 lat na terenie Dzielnicy po za działaniami edukacyjno rozrywkowymi zauważam duże potrzeby jeśli chodzi o wsparcie specjalistyczne zwłaszcza dla dzieci oraz ich rodzin.

integracja społeczna to proces długotrwały i skomplikowany, wymagający wciąż jeszcze zmian na polu informacyjnym, organizacyjnym, programowym i metodycznym, zmian w myśleniu wielu ludzi. Bo jak przekonać mieszkańców że warto zaangażować się w działania mające na celu polepszenie sytuacji i życia ich sąsiedztwa a co za tym idzie i ich samych. Uważam że osiągnąć można to tylko wtedy gdy zbudowana zostanie tożsamość z jakimś miejscem. Miejscem w którym każdy będzie się czuł dobrze jak w domu i w którym znajdzie coś dla siebie. To ludzie tworzą swoje otoczenie dlatego też przez skupienie różnych form działań na rzecz mieszkańców w jednym miejscu pozwoli im na zbudowanie prawdziwych, sąsiedzkich relacji.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Warsztaty edukacyjne "Eksperymenty" 42 h x 150,00 zł = 6 300,00 zł
Warsztaty Sensoplastyka 42 h x 150,00 zł = 6 300,00 zł
Spotkania psychoedukacyjne dla dzieci i rozwojowe dla dzieci: 44 h x 200,00 zł = 8 800,00 zł
Zajęcia karate dla dzieci: 40 h x 150,00 zł = 6 000,00 zł
Klub Rodzica: 6 m x 1 300,00 zł = 7 800,00 zł
Klub Sąsiada: 13 spotkań x 200,00 zł = 2 600,00 zł
Kulturalne wieczorki w ALTERNATYWY : 17 spotkań x 1 000,00 zł = 17 000,00 zł
Materiały do zajęć i warsztatów oraz niezbędne doposażenie: zadanie - 17 900,00 zł
Obsługa zadania: 24 300,00 zł
Wykorzystanie przestrzeni: 10 m. x 2 000,00 zł = 20 000,00 zł
Promocja zadania (plakaty, ulotki, informacje): 3 000,00 zł
suma: 120 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
120 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
zapewnienie dodatkowych, ciekawych zajęć dla mieszkańców.

Modyfikacje

27.08.2019 14:51
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany