Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

"Zmień Formę" walka z nadwagą i otyłością u dzieci i młodzieży

927
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Edyta Majewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
165 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 195 ul. Króla Maciusia 5,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 Kadetów 15
Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki ul. Michała Kajki 80/82
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich ul. Przygodna 2
Szkoła Podstawowa nr 204 ul. Bajkowa 17/21

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Celem projektu promującego zdrowie „Zmień Formę!” jest walka z postępującą nadwagą i otyłością wśród polskiej młodzieży i dzieci. Dodatkowym zadaniem jest zmiana sposobu spędzania wolnego czasu i myślenia o zdrowiu dzieci i ich rodziców względem dotychczasowego trybu życia (modyfikacja trybu życia na bardziej prozdrowotny).
Projekt przewidziany jest dla dzieci od 4. roku życia, które mają problem z nadwagą lub są już otyłe, a ich rodziców, ale także dla wszystkich innych zainteresowanych zdrowym trybem życia lub zmianą złych nawyków.
Projekt przewidziany jest na cały rok 2020 z przerwą w wakacje. Realizacja odbywać się będzie w 5 szkołach podstawowych z terenu Wawra:
Szkoła Podstawowa nr 195 ul. Króla Maciusia 5,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 Kadetów 15
Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki ul. Michała Kajki 80/82
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich ul. Przygodna 2
Szkoła Podstawowa nr 204 ul. Bajkowa 17/21
i zakłada:
- Na początku, w połowie i pod koniec programu dzieciom przy udziale dietetyka sportowego zostaną wykonane pomiary antropometryczne (masa, zwrot, obwody), obliczone BMI, oraz sprawdzenie na specjalnej wadze szczegółowego składu ciała, zapisanie wyników. Raz na miesiąc kontrola wagi, pomiar BMI.
-2 razy w tygodniu zajęcia ruchowe dla dzieci, ogólnorozwojowe z elementami akrobatyki i gimnastyki sportowej i korekcyjnej na szkolnych salach gimnastycznych wyposażonych w miękkie maty puzzlowe i materace, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów lub instruktorów sportu, w każdej ze szkół po 76 zajęć w ciągu roku.
- 1 na 2 tygodnie spotkania dla dzieci i dorosłych ze specjalistami: dietetyk, psycholog, pedagog, odbywać się będą cyklicznie, naprzemiennie podczas całego roku szkolnego, zgodnie z programem "Zmień Formę"-zajęcia dla wygody dzieci i rodziców odbywać się będą bezpośrednio po zajęciach ruchowych w godzinach popołudniowych lub dla rodziców równolegle z zajęciami ruchowymi dzieci. Łącznie 19 zajęć w ciągu roku.
- Dzieci ze stwierdzoną otyłością w ramach programu otrzymają prywatną wizytę u dietetyka w celu indywidualnego zdiagnozowania problemu, złych nawyków i ustalenia prawidłowego planu żywieniowego.
- Na koniec programu odbędzie się sprawdzenie efektów osiągniętych przez dzieci, które przystąpiły do programu „Zmień Formę!” będzie to możliwe dzięki testowi sprawności Zuchory, oraz wyliczeniu BMI i porównaniu go z siatkami centylowymi i wynikami początkowymi.
- Maksymalnie 5 dzieci z najlepszymi wynikami otrzyma nagrody główne w postaci sprzętu sportowego np. roweru. Nagrody docenią i wesprą dziecko i rodzica do dalszej pracy nad zmianą nawyków.
- Rekrutacja odbędzie się w Wawrze w postaci informacji bezpośrednio na zebraniach szkolnych z rodzicami, plakatach w szkołach, przedszkolach i przychodniach rejonowych, na portalach społecznościowych, piknikach szkolnych i dzielnicowych.
- Do większej i bardziej efektywnej rekrutacji i zachęcenia rodziców i dzieci do udziału w programie zostaną stworzone materiały promocyjno-edukacyjne: książeczki zdrowia, gdzie będą zawarte najważniejsze informacje dotyczące zdrowego stylu życia, prawidłowych nawyków, radzenia sobie ze stresem oraz miejsce na wpisywanie efektów pracy. Wszystko zostanie przedstawione w odpowiedniej formie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, będzie opracowane graficznie, wydrukowane i dystrybuowane na terenie w/w placówek. Zostanie wymyślony i wykonany bohater, maskotka tego programu, który będzie promował projekt na ww. imprezach oraz będzie na każdym materiale drukowanym prowadził dzieci przez ten projekt. Stworzenie takich materiałów pozwoli na realizację tego programu w kolejnych latach, w kolejnych szkołach i dzielnicach Warszawy.
Projekt został wyceniony na 165000 zł:
-prowadzenie zajęć sportowych 38000 zł
-prowadzenie wykładów, warsztatów 47500 zł
-wynajem sal gimnastycznych i do wykładów 28500 zł
-opracowanie redakcyjne, graficzne, skład, druk 5000 egz. 8000 zł
-maskotka, bohater projektu 3000 zł
-koordynator projektu,dystrybucja, pikniki, festyny 30000 zł
-druk plakatów, ulotek, transport sprzętu na pikniki, festyny 5000 zł
-nagrody dla uczestników 5000 zł
Uzasadnienie realizacji projektu
Najnowsze (2018 r.) wstępne wyniki badania zachowań zdrowotnych młodzieży w wieku 11-15 lat (międzynarodowe badanie HBSC, w którym od wielu lat uczestniczy również Polska) wskazują, że nadmierna masa ciała występuje u 29,7% chłopców i 14,3% dziewcząt (wg kryteriów WHO, 2007). Odsetki te są wyższe o kilka procent w porównaniu do wyników edycji tego badania z 2014 r. W latach 2014-2018 odsetek młodzieży z nadmierną masą ciała wzrósł z 19,9% do 21,7% przy czym silniejsze pogorszenie zaobserwowano u chłopców w porównaniu do dziewcząt, a biorąc pod uwagę wiek – u 13-latków obojga płci.
Nie ma wątpliwości, że nadwaga i otyłość to problem dużej wagi. Przedstawione dane wskazują, że nadal istnieje ogromna potrzeba poszukiwania i realizacji skutecznych na globalną skalę działań, które pozwolą wyhamować niekorzystne trendy związane z problemem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Coraz częściej na ulicy, w szkołach i przedszkolach widać dzieci z nadwagą lub otyłe. Rodzice zazwyczaj nie widzą problemu lub nie chcą widzieć bo nie wiedzą co z tym robić. Automatycznie powielają błędy ze swojego domu i dzieciństwa, dlatego bardzo ważne jest aby taki program obejmował cała rodzinę: dziecko i rodziców, bo tylko wtedy jest szansa, że odniesie to dobry skutek. Często problemy z otyłością związane są ze złymi nawykami radzenia sobie ze stresem, a jedzenie jest sposobem na jego redukowanie. U dzieci i dorosłych nie wystarczy zmiana jednego ze złych nawyków, trzeba zmienić je wszystkie równolegle. Warsztaty dla dzieci i oddzielnie dla dorosłych pozwolą zrozumieć problem i zmienić złe nawyki w każdej z grup wiekowych. Zajęcia wspólne zachęcą do współpracy rodziców z dziećmi oraz wzajemnego motywowania się do zmian.
Niestety badania pokazują, że nadwaga i otyłość prowadzi do nieodwracalnych chorób i śmierci.
Duża część społeczeństwa w żaden sposób nie reaguje jak widzi np. w szkole otyłe dziecko, nawet osoby do tego powołane. Chcemy zachęcić rodziców i dzieci do zmiany złych nawyków robiąc kampanię dla wszystkich osób. Kampanię, która będzie się kojarzyła pozytywnie, ładna maskotka, kolorowe książeczki, zajęcia w znanym miejscu dla dzieci bez dodatkowego wożenia dzieci na zajęcia, warsztaty dla rodziców w godzinach odbioru dzieci ze szkoły właśnie po to aby nie mieli dodatkowego obowiązku. Oczywiście cały program będzie dla uczestników całkowicie bezpłatny.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
165 000,00 zł

Modyfikacje

09.07.2019 12:10
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany