Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Fortepiany dla sal koncertowych Wawra

1151
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Wizimirski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
310 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Sala widowiskowa/koncertowa WCK, Międzylesie, ul Żegańska 1a (Wawerska Strefa Kultury) oraz sala widowiskowa/koncertowa WCK fila Falenica, ulica Walcownicza (Kulturoteka).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Są to pierwsze w Wawrze sale koncertowe z prawdziwego zdarzenia.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Realizacja projektu polega na zakupie i utrzymaniu dwóch fortepianów koncertowych, które staną w następujących lokalizacjach:
1. Sala widowiskowa/koncertowa WCK, Międzylesie, ul Żegańska 1a (Wawerska Strefa Kultury)
2. sala widowiskowa/koncertowa WCK fila Falenica, ulica Walcownicza (Kulturoteka).
Darmowa dostępność instrumentów dla mieszkańców Wawra będzie realizowana dwutorowo:
1) przez wykonywanie koncertów z udziałem fortepianu, na które wstęp będzie wolny. Koncerty mogą być organizowane przez WCK, a także - za zgodą WCK jako dysponenta sali - również przez organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia) a także grupy mieszkańców, gwarantujące odpowiedni poziom muzyczny przedsięwzięcia.
2) przez nieodpłatne udostępnianie instrumentu do prób i ćwiczeń dla mieszkańców Wawra, którzy są wykształconymi muzykami, studentami uczelni muzycznych lub uczniami średnich szkół muzycznych.
Udostępnianie będzie się odbywało w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, zgodnie z harmonogramem opracowywanym w drodze otwartego naboru na początku każdego semestru. Terminy i godziny udostępniania nie mogą kolidować z planem wykorzystania sali koncertowej. Nabór przeprowadza i harmonogram ustala WCK jako dysponent instrumentów. WCK może opracować szczegółowy regulamin udostępniania zgodny z powyższymi zasadami.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wawer doczekał się dwóch pięknych sal widowiskowych/koncertowych. Niestety, w ich wyposażeniu zabrakło fortepianów. Utrudnia to w dużym stopniu popularyzację muzyki poważnej w dzielnicy i uniemożliwia zaspokojenie wielu potrzeb mieszkańców w zakresie tzw. "kultury wysokiej". Fortepian jest niezbędny nie tylko do wykonywania muzyki fortepianowej, ale również muzyki kameralnej (sonaty, tria, kwartety i kwintety fortepianowe) i wokalnej (arie i pieśni).
Zakup fortepianów w wielkim stopniu pomógłby w popularyzacji muzyki poważnej i umożliwił zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Umożliwiłby też różne formy edukacji muzycznej, której odbiorcami mogą być m.in. seniorzy, młodzież i dzieci. (Planowana jest w tym zakresie współpraca WCK z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina).
Z drugiej strony Wawer jest dzielnicą ponadprzeciętnie uzdolnionej muzycznie młodzieży, która często nie ma warunków właściwego rozwoju ze względu na brak instrumentu do ćwiczeń. Udostępnianie instrumentów rozwiązałoby wiele problemów.
Ponadto Wawer słynie z wielu świetnych inicjatyw muzycznych jak chociażby Falenickie Koncerty Letnie, Sinfonietta Vavra, zespół/orkiestra prof. Walaska, czy nieformalny zespół młodzieży przygotowujący corocznie występ "Kabaret Starszych Panów". Wszystkie te inicjatywy  - i zapewne wiele innych - skorzystałyby z tej inwestycji. Mamy też nadzieję, że w Wawrze powstanie w niedalekiej przyszłości szkoła muzyczna, której uczniowie mogliby też korzystać z tych instrumentów.
Jak widać, posiadanie i udostępnianie przez WCK fortepianów przysłużyłoby się społeczności Wawra w wielu aspektach, poprawiając dostęp do edukacji muzycznej oraz do wartościowej oferty kulturalnej dla wszystkich grup społecznych: dorosłych, dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz innych osób, które ze względów finansowych, lub organizacyjnych nie mogą uczęszczać na koncerty w Teatrze Wielkim, Filharmonii Narodowej itp, w tym również rodzin wielodzietnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Fortepiany - 2 x 150000,00 zł
Strojenie fortepianów 2 x 10 strojeń po 500,00 = 10000,00 zł.
Oznakowanie projektu 100 zł.
Razem 310100,00 zl.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
310 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Popularyzacja muzyki poważnej i umożliwienie zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Wspieranie edukacji muzycznej, której odbiorcami mogą być m.in. senorzy, młodzież i dzieci.

Modyfikacje

01.08.2019 10:57
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany