Nasadzenia drzew i krzewów przy al. gen. Antoniego Chruściela „Montera" i Czerwonych Beretów (odcinek od al. gen. Chruściela „Montera" do budynku Wojskowego Biura Historycznego - prawa strona)

1079
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Piotr Miarka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
88 400 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 544 głosów za tym projektem

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
13.08.2020 15:42

Etap rozeznania rodzaju drzew i krzewów odpowiednich do lokalizacji nasadzeń.

Ze względu na bardzo suche i upalne lato, realizacja nasadzeń odbędzie się w okresie: październik-listopad 2020 r. Do tego czasu zostanie ogłoszony przetarg (do dnia 30 września br.), który będzie obejmował:

 • w al. A. Chruściela
  • usunięcie 10 szt. suchych drzew,
  • nasadzenie 10 szt. drzew z gatunku: głóg pośredni odmiana Paul`s Scarlet,
  • usunięcie zdeformowanego żywopłotu o długości 300 mb.,
  • nasadzenie żywopłotu z irgi błyszczącej o długości 300 mb.,
  • nasadzenie krzewów 300 szt. z gatunku śnieguliczka i amorfa
 • ul. Czerwonych Beretów
  • usunięcie nadmiaru ziemi z powierzchni 300 m2,
  • usunięcie zdeformowanego żywopłotu o długości 200 mb., 
  • nasadzenie żywopłotu z irgi błyszczącej o długości 200 mb.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. gen. Chruściela "Montera" (teren ASzWoj) od bramy do pętli autobusowej linii 199 i Czerwonych Beretów (odcinek od Al. Chruściela do Wojskowego Biura Historycznego - prawa strona)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
- aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" (teren ASzWoj) pas zieleni z prawej strony pomiędzy chodnikiem a ulicą, od bramy wjazdowej do pętli autobusowej; - ul. Czerwonych Beretów na odcinku od al. gen. Chruściela do WBH - pas zieleni, prawa strona. działka ewidencyjna 2/24 z obrębu 3-21-28 właściciel: Skarb Państwa działka ewidencyjna 2/162 z obrębu 3-21-28 właściciel: m. st. Warszawa

Dane projektu

Opis projektu
Aleja gen. Antoniego Chruściela - prawa strona: nasadzenia drzew i krzewów poprawiających zasady bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, wzbogacające bazę pożytkową dla pszczół oraz walory estetyczne terenu. Nasadzenia dotyczą miejsc niezagospodarowanych i polegają na uzupełnieniu i wymianie krzewów i drzew uschniętych, karłowych i starych. Drzewa głogi - 10 szt., krzewy - usunięcie ligustru, a w to miejsce nasadzenie trzech gatunków krzewów w taki sposób, by krzewy niższe - irga błyszcząca i śnieguliczka zajmowały pas szerokości 1 m, a krzewy wyższe - amorfa - zajmowały drugi pas zieleni o szerokości 1 m. Pas zieleni niższy oddalony od jezdni minimum 1 m poprawi bezpieczeństwo pieszych. Długość odcinka około 300 mb.
Ulica Czerwonych Beretów - prawa strona od al. gen. Chruściela do WBH - odcinek około 200 mb. Usunięcie ligustru i zastąpienie go irgą błyszczącą w ilości 4 sztuki na m2. Koszty: usunięcie drzew obumarłych, karłowych 10 szt. x 100 zł = 1000 zł; nasadzenia głogów 10 szt. x 200 zł= 2000 zł; usunięcie ligustru na odcinku 300 mb: 300 x 50 zł = 15000 zł; wykonanie nowych nasadzeń irgi i śnieguliczki 30 x 60 zł =1800 zł, nasadzenie krzewów amorfy w ilości 2 szt. na 1 mb = 12000 zł. Koszt projektu razem: 30000 zł. Koszt eksploatacji: 12000 zł
Uzasadnienie realizacji projektu
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu ulicznym; wzbogacenie bazy pożytkowej dla owadów zapylających (głównie pszczół); poprawa walorów estetycznych terenu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt realizacji projektu został powiększony ze względu na wyższe koszty wykonania projektu, koszty utrzymania projektu, pielęgnacji roślin w bieżącym sezonie wegetacyjnym i koszt oznakowania graficznego dedykowanego budżetowi obywatelskiemu.
Koszty al. A. Chruściela:
1. Usuniecie uschniętych drzew i wykonanie nowych nasadzeń z głogów, 10 szt. x 1000zł = 10 000zł
2. Usuniecie żywopłotu z ligustra i nasadzenie w jego miejsce nowego żywopłotu z irgi błyszczącej o szer. 1m i dł. 300mbx100zł = 30 000zł
3. Nasadzenie pasa krzewów niższych - śnieguliczki oraz wyższych – amorfy w pasie szerokości 1m 300szt.x 54zł = 16 200zł

Koszty ul. Czerwonych Beretów:
4. Usuniecie nadmiaru ziemi 300m2x22zł = 6 600zł
5. Usuniecie żywopłotu z ligustra i nasadzenie w jego miejsce nowego żywopłotu z irgi błyszczącej (9szt./mb) o dł. 200mbx100zł = 20 000zł

6. Pielęgnacja nowych nasadzeń = 5 400zł

Koszt oznakowania graficznego 2szt.x100zł = 200zł

Koszt całkowity: 88 400zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
88 400,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Odnowione nasadzenia drzew i krzewów poprawią estetykę ulic, poprawią bezpieczeństwo w ruchu ulicznym oraz różnorodność nasadzeń powiększy bazę pożytkową dla pszczół.

Modyfikacje

12.06.2019 09:46
Koordynator w dzielnicy Rembertów
12.06.2019 09:57
Koordynator w dzielnicy Rembertów
08.07.2019 12:25
Koordynator w Dzielnicy Rembertów
05.08.2019 15:56
Koordynator w Dzielnicy Rembertów
08.08.2019 15:21
Koordynator w Dzielnicy Rembertów
27.08.2019 14:57
Koordynator w Dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Można zgłosić to do projektu Milion drzew dla Warszawy
  DominikaP  16.06.2019 12:20
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany