Spokojna głowa! - zajęcia zmniejszające stres i kształtujące pozytywne nawyki komunikacyjne dla dorosłych i dzieci w wieku 7-11 lat oraz 13-16 lat

1746
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Sylwia Buczak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
30 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

Dane projektu

Opis projektu
Realizacja warsztatów dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 8-11 lat i 13-16 lat oraz cyklu spotkań dla osób dorosłych w celu podniesienia umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów i zapobiegania zjawisku przemocy rówieśniczej. Projekt jest adresowany do 100 osób, łączna ilość spotkań wyniesie 32, łączna ilość godzin szkoleniowych 50.

Projekt zawiera w sobie 2 komponenty: program adresowany do dzieci zwiększający odporność na stres oraz zestaw narzędzi pozwalających na budowanie porozumienia społecznego poprzez dialog oraz cykl 12 spotkań dla dorosłych (rodziców i nauczycieli).
Metody pracy w projekcie: Trening mindfulness (redukcja stresu poprzez uważność) oraz Porozumienie bez Przemocy (NVC-ang. Nonviolent Communication).
Projekt będzie prowadzony przez dwóch trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy dziećmi i dorosłymi.

1. Warsztaty dla dzieci - 2 cykle po 10 spotkań (nieodpłatnych). Czas trwania zajęć: 60 minut. Liczba uczestników: max. 50 Wiek: 8-11 lat oraz 13-16 lat. Liczebność grupy: 20 os.
W szczególnych przypadkach grupa może się zwiększyć do 25 osób, łączna planowana ilość dzieci w obu grupach, która zostanie przeszkolona wyniesie 50.
Warsztaty dla dzieci koncentrują się na treningu rozpoznawania, wyrażania i komunikowania stanów emocjonalnych oraz ćwiczeniu budowania partnerskich relacji w szkole i poza nią. Dzieci poznają sposoby radzenia sobie ze stresem (ćwiczenia mindfulness) oraz nauczą się rozpoznawać i rozwiązywać konflikty (PbP). Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnej zabawy, tak by wzmocnić umiejętności poznawcze i emocjonalne dzieci.

2. Warsztaty dla dorosłych - cykl 12 spotkań (nieodpłatnych). Czas trwania zajęć: 150 min. Liczebność grupy: max. 25 osób.
Warsztaty będą się odbywały co 2 tygodnie. W szczególnych przypadkach grupa może się zwiększyć do 30 osób, planowana łączna ilość osób, która zostanie przeszkolona to 30 osób.
Warsztaty dla dorosłych podzielone są na 2 bloki tematyczne - 6 spotkań poświęconych mindfulness (w formie treningu) i 6 spotkań poświęconych Porozumieniu bez Przemocy (NVC). W części dotyczącej mindfulness uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami praktyki mindfulness, z wiedzą dotyczącą funkcjonowania mózgu w sytuacji stresu oraz poznają techniki i możliwości rozwijania praktyki w codziennym życiu. Część dotycząca Porozumienia bez Przemocy (NVC) skupi się na ważnych elementach komunikacji z drugim człowiekiem, których pominięcie prowadzi do konfliktu i również na tym jak najlepiej wspierać dziecko, które popadło w konflikt z rówieśnikiem.

Projekt może być realizowany w Bielańskim Ośrodku Kultury, ul. Goldoniego 1, w terminach IX -XI 2020 r. W celu wyeliminowania ewentualnego zmęczenia dzieci na jednych zajęciach, proponuje się przyjęcie możliwości utworzenia większej liczby grup i podzielenia założonego czasu w projekcie na krócej trwające spotkania dla poszczególnych grup.

Zasady rekrutacji:
Przy rekrutacji na zajęcia będzie obowiązywała kolejność zgłoszeń. Liczebność grup warsztatowych to 20-25 osób, istnieje jednak możliwość dołączenia do grup każdorazowo maksymalnie po 4 uczestników, dołączenie będzie możliwe po wcześniejszym złożeniu wniosku i uzasadnieniu takiej potrzeby.
Rekrutacja - szczegóły rekrutacji zostaną podane na etapie realizacji projektu.

Wymagania Trenerskie:
Warsztaty będą prowadzone przez dwóch trenerów, którzy mają uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju szkoleń. Przy czym ważne jest połączenie obu technik szkoleniowych by zwiększyć efekt procesu nauki i wyrobić trwałe zmiany w reagowaniu na stres i sposobach komunikowania się z otoczeniem. I tak aby zapewnić wysoki poziom szkolenia:
Trener prowadzący zajęcia z zakresu Porozumienia bez Przemocy, powinien posiadać międzynarodową certyfikację trenerską nadaną przez The Center for Nonviolent Communication z siedzibą w Albuquerque USA. Powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla dzieci jaki i dorosłych.
Trener prowadzący część szkolenia z zakresu redukcji stresu dla osób dorosłych powinien posiadać certyfikację trenerską nadaną przez międzynarodową organizację szkolącą z zakresu Mindfulness oraz odpowiednie przeszkolenie pod kątem Mindfulness w pracy z dziećmi. Ponadto trener powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Badania mówią, że ok. 73% dzieci doświadcza tzw. wypalenia uczniowskiego. Jest to stan, w którym uczeń lub uczennica przestają czerpać satysfakcję z nauki szkolnej, czują się przepracowani i niedoceniani, często popadają w konflikty, zachowują się agresywnie lub stają się apatyczni i wycofani. Skutki długotrwałego stresu są widoczne zarówno w szkole jak i w domu. Dziecko doświadczające przeciążenia często nie otrzymuje dostatecznej uwagi i zrozumienia, co jedynie nasila problem i utrwala niekorzystne wzorce zachowań. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat stresu i możliwości jego łagodzenia w codziennym życiu. Każda z grup, do których kierowane są warsztaty tj. dzieci, rodzice i nauczyciele uzyska szansę na podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz nauczy się empatycznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i budowania wspierających relacji społecznych. Zajęcia realizowane będą metodą warsztatową w oparciu o praktyki Mindfulness i i narzędzia empatycznej komunikacji w nurcie Porozumienia bez Przemocy (ang.NVC).
Więcej na temat obecnego stanu emocjonalnego naszych dzieci znajdziesz tu: żródło: https://zdrowie.pap.pl/rodzice/stres-szkolny-niedostrzegane-cierpienie-dzieci?fbclid=IwAR0gBSYUNSBZ5nHgDDFBHVU9t52ou7zfcjripQCnZnmEEKbDTrR8AyMlp3Q) .

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Honoraria prowadzących - trenerów - 15 000 zł
2. Materiały warsztatowe, pomoce dydaktyczne – honoraria za opracowanie, druk - 8 000 zł
3. Koordynacja projektu - 5 000 zł
4. Koszty promocji – opracowanie materiałów, druk - 1 000 zł
5. Strona internetowa z formularzem (projekt, uruchomienie, zaplecze techniczne na okres działania projektu) - 1 500 zł
RAZEM 30 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
30 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Skutkiem realizacji projektu będzie rozszerzenie oferty zajęć placówki.

Realizowane w ramach projektu zajęcia przyczynią się do budowania wspierających relacji społecznych, porozumienia społecznego poprzez dialog, integracji. Uczestnicy zajęć nauczą się empatycznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu.

Modyfikacje

18.06.2019 14:51
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany