Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością

1518
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu rgrynczewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
7 800 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Oddano 5287 głosów za tym projektem

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
09.11.2020 14:20

Aktualnie na stronie Biura Pomocy i Projektów Społecznych jest zamieszczone zapytanie ofertowe. Po wyłonieniu realizatora zostanie podpisana umowa.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt ma charakter rozproszony. Przygotowanie miejsca spotkania wprowadzającego oraz podsumowującego leży po stronie wykonawcy projektu.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja powinna spełniać warunki umożliwiające sprawne przeprowadzenie spotkania dla kilkunastu osób.

Dane projektu

Opis projektu
Celem projektu jest organizacja 13 nieodpłatnych, aktywizujących zajęć dla 10-osobowej grupy niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu, przez trzy miesiące (od marca do maja) i będą miały charakter indywidualny. W celu realizacji zadania zostanie powołany 10-osobowy zespół asystentów. Każdemu asystentowi zostanie przypisany jeden uczestnik. Miejsce zajęć będzie ustalane indywidualnie, zależnie od preferencji każdego z uczestników. Nad całością realizacji czuwać będzie koordynator. Projekt przewiduje:

1. przeprowadzenie naboru uczestników oraz asystentów,
2. przeprowadzenie spotkania wprowadzającego, na którym zostaną przeszkoleni asystenci,
3. koordynację prac w czasie realizacji projektu,
4. przeprowadzenie spotkania podsumowującego.

Opracowanie programu zajęć leży po stronie wykonawcy.

Nabór uczestników zostanie przeprowadzony zgodnie z definicją ogólnodostępności. Informacja o naborze zostanie rozesłana do warszawskich stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Ogłoszenie zostanie również opublikowane w internecie, na stronach wybranych stowarzyszeń oraz na portalu miasta stołecznego Warszawy. Ponadto ogłoszenie o naborze asystentów zostanie opublikowane na portalach wolontariatu. Projekt przewiduje przeprowadzenie rekrutacji w lutym.

W kosztorysie przewidziano wynagrodzenia dla koordynatora oraz 10 asystentów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Grupę docelową projektu stanowią osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które
jednocześnie nie są upośledzone umysłowo. Często samotnie spędzając całe dnie osoby te oduczają się naturalnych dla reszty społeczeństwa zachowań społecznych oraz powszechnie przyjętych norm komunikacyjnych. Długotrwała stagnacja utrwala w nich poczucie bezradności i sprzyja popadaniu w apatię. Zajęcia aktywizujące mają na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz poczuciu społecznego wykluczenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 koordynator – 1000 zł2. trener szkolący asystentów – 400 zł
3. koszt prowadzenia 1 godziny zajęć przez asystenta 45 zł (45 zł x 10 asystentów x 13 spotkań = 5 850 zł
4. koszt promocji z uwzględnieniem kosztów oznakowania projektu – 550 zł
Łączny koszt 7 800 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
7 800,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zajęcia aktywizujące w ramach projektu są skierowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, które większość swojego czasu spędzają samotnie. Długotrwała stagnacja i izolacja od świata powodu u nich bezradność i sprzyja popadaniu w apatię. Zajęcia mają na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany