Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

TO RODZICE DECYDUJĄ - KTO EDUKUJE TWOJE DZIECI

1381
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu OrdoIuris
Współautorzy DarekStepien
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 000 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE ORAZ PONADPODSTAWOWE ZLOKALIZOWANE NA TERENIE M.ST. WARSZAWY

Dane projektu

Opis projektu
PROJEKT POLEGA NA PUBLIKOWANIU I AKTUALIZOWANIU CO JEDEN MIESIĄC ZBIORCZYCH INFORMACJI DLA PLACÓWEK SZKOLNYCH OBJĘTYCH RAPORTOWANIEM I PUBLIKOWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ I STRONIE BIP Urzędu Miasta. ZAKRES INFORMACJI UDOSTĘPNIONYCH RODZICOM OBEJMUJE:
• NAZWĘ I PROGRAM ZAJĘĆ NIEOBOWIĄZKOWYCH ORAZ WYKRACZAJĄCYCH POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ REALIZOWANYCH W DANEJ PLACÓWCE ORAZ
• NAZWĘ I PROFIL ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNYCH WOBEC SZKÓŁ, KTÓRE REALIZUJĄ ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE ORAZ WYKRACZAJĄCE POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
CHODZI O JEDEN WYKAZ NA STRONIE URZĘDU M. ST. WARSZAWY I W BIP M. ST. WARSZAWY, W KTÓRYM POWYŻSZE INFORMACJE BĘDĄ PUBLIKOWANE OSOBNO DLA KAŻDEJ Z PLACÓWEK, O KTÓRYCH MOWA W PROJEKCIE.
KOORDYNATOR PROJEKTU MIAŁBY ZA ZADANIE POZYSKIWAĆ W RAMACH OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z PLACÓWEK SZKOLNYCH (PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE ORAZ PONADPODSTAWOWE) INFORMACJE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI TEGO ZADANIA ORAZ OPRACOWAĆ I AKTUALIZOWAĆ ZBIORCZE ZESTAWIENIA NA POTRZEBY PUBLIKACJI NA STRONACH URZĘDU MIASTA.
Uzasadnienie realizacji projektu
POWSZECHNĄ PRAKTYKĄ W SZKOŁACH JEST POZYSKIWANIE OGÓLNEJ, GENERALNEJ DEKLARACJI RODZICÓW W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UCZESTNICTWO DZIECKA W ZAJĘCIACH PONADPROGRAMOWYCH.
MA TO ASPEKT PRAKTYCZNY, ALE POZBAWIA RODZICÓW KONTROLI EX-ANTE NAD PROCESAMI EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYMI.
PROPONOWANE ROZWIĄZANIE UŁATWIA RODZICOM WŁĄCZENIE SIĘ W PROCESY EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZE.
PROPONOWANY PROJEKT ODPOWIADA NA PROBLEM WERYFIKACJI EX-ANTE PRZEZ RODZICÓW ORGANIZACJI, ZEWNĘTRZNYCH WOBEC SZKÓŁ, ICH PROFILU ORAZ TREŚCI PRZEKAZYWANYCH W PROCESIE EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYM.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
ROCZNE WYNAGRODZENIE KOORDYNATORA PROJEKTU 60000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt nie spełnia kryterium nr 1 oceny merytorycznej czyli nienaruszania przepisów prawa powszechnie obowiązującego: Art. 4 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip) obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty będące w posiadaniu takich informacji. Przepisy udip nie przewidują możliwości żądania od organu, aby pozyskiwał od podmiotów zewnętrznych (a takimi w świetle udip są miejskiej jednostki organizacyjne) informacji a następnie umieszczania ich w swoim BIP.
BIP m.st. Warszawy zawiera bazę jednostek organizacyjnych (w tym także bazę BIPów szkół).
Projekt nie spełnia kryterium nr 16 oceny merytorycznej czyli niewiązania się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w kolejnych latach: Tak duży nakład pracy (i kosztów): stworzenie narzędzi informatycznych, zatrudnienie odpowiedniej osoby, pozyskiwanie, przetwarzanie, agregacja, weryfikacja danych wdrożony tylko na jeden rok budżetowy jest wydatkiem niegospodarnym i nieracjonalnym w świetle wydatkowania publicznych środków.
Projekt w przedstawionym kształcie może naruszać autonomię szkół w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Modyfikacje

07.08.2019 17:26
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Popieram jak najbardziej. To jedyny sposób, aby rodzice mieli wgląd do tego co jest serwowane ich dzieciom w szkołach na "deser". Zwłaszcza powinni wiedzieć o profilu organizacji, która wchodzi do szkoły. To powinno zapobiec wkręcaniu się różnych "jedynie słusznych ideologii" pod płaszczykiem prospołecznego wychowania.
  Paweł Bytof-Sudolski  28.06.2019 18:13
  • Tak. Dokładnie o to chodzi, aby rodzice mieli realny wpływ na edukację własnych dzieci. Narzędzie jest proste, niekosztowne a zwiększy transparentność szkół.
   DarekStepien  08.07.2019 16:13
 • Zdecydowanie popieram! Jak rodzic chcemy dokładnie wiedzieć, co naszym dzieciom się wkłada do głowy!
  Dorotap1  10.07.2019 14:30
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany