Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

"Mały Budżet - Wielkie Możliwości" czyli budżet obywatelski dla dzieci

1510
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Bartosz Podlewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
276 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • promocja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ursynowskie publiczne szkoły podstawowe.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Większa część działań promocyjnych (tj. warsztaty z dziećmi) odbędzie się w publicznych ursynowskich szkołach podstawowych.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Projekt zakłada promocję idei budżetu obywatelskiego wśród najmłodszych uczennic i uczniów szkół chętnych podstawowych klas 4-8.
Projekt "Mały Budżet - Wielkie Możliwości" obejmuje takie działania jak:

1. Przygotowanie nowej oprawy graficznej materiałów informacyjno-promocyjnych dedykowanych dla dzieci wraz z drukiem (m.in. plakaty, ulotki, informator). Materiały powinny cechować:
- lekka i przystępna forma wizualna (nieinfantylna);
- nieformalny, możliwie kolokwialny język dostosowany do wieku odbiorców;
- praktyczne przykłady pomysłów na projekty oraz procesu składania wniosków;
- minimalna objętość.

2. Promocja projektu w szkołach podstawowych.
- dystrybucja i ekspozycja materiałów promocyjnych w szkołach;
- mailing z opisem programu do wychowawców klas, a następnie, za ich pośrednictwem, do rodziców (via Librus, grupy mailingowe, facebook);

3. Opracowanie scenariusza lekcji/warsztatu "Mały Budżet - Wielkie Możliwości" (120 min.) do przeprowadzenia przez nauczyciela. W tym celu zostaną zaprojektowane i wyprodukowane materiały dydaktycznych dla nauczyciela i osobno dla każdego ucznia (teczki, długopisy, formularze wniosków np. w formie gry planszowej, karty do głosowania, etc). Przebieg warsztatu wzorowany byłby na procesie składania projektu z podziałem na poszczególne etapy:
- wprowadzenie do budżetu obywatelskiego;
- przykłady zrealizowanych projektów;
- burza mózgów;
- praca w grupach / opis projektów;
- orientacyjna wycena projektów;
- prezentacja projektów;
- klasowe głosowanie;
- przeliczenie kwot i ogłoszenie wyników;

3. Nagrody dla wnioskodawców i szkół. Dziecko lub zespół dzieci, które zgłoszą projekty do budżetu obywatelskiego otrzymają od zespołu ds. budżetu obywatelskiego lub burmistrza wyróżnienia (np. dyplomy dla dzieci i szkół, gry, dekoracja podczas uroczystego apelu, etc). Szkoła otrzyma nagrodę rzeczową (np. materiały dydaktyczne).

4. Wyróżnienie projektów dzieci podczas głosowania. Projekty złożone przez uczniów mogłyby zostać określone w tytule jako np. MAŁY BUDŻET (np. Międzyszkolny konkurs gry w gumę - MAŁY BUDŻET) lub w inny sposób.

5. Grupowe składanie projektów i wsparcie osoby dorosłej. Promujemy składanie projektów przez grupy dzieci (2-3) oraz udzielenie im wsparcia ze strony osoby dorosłej (rodzica, opiekuna, starszego rodzeństwa), które pomoże im wycenić i złożyć projekt oraz weźmie na siebie obowiązek kontaktowania się z Urzędem.

*W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców - wskazuje zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru: w projekcie mogą wziąć udział wszystkie chętne publiczne szkoły podstawowe. O rozpoczęciu projektu, zasadach udziału zostaną informowane pisemnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzieci mogą głosować w budżecie obywatelskim, jak również zgłaszać własne pomysły. Jest to ruch w dobrym kierunku, zarówno jeśli chodzi o rozwój partycypacji, jak i obywatelską edukację dzieci. Brakuje jednak promocyjnych działań skierowanych bezpośrednio do nich, które zainspirowałyby do składania własnych pomysłów, dyskusji nad projektami i wspólnego głosowania. W sytuacji, gdy dzieci stanowią znaczną część beneficjentów budżetu i potencjalnych "wyborców", warto zmobilizować je do wspólnego działania i wsłuchać się w ich pomysły. Dla dzieci będzie to praktyczna lekcja współpracy, zaangażowania społecznego i mocy sprawczej, która może zmieniać ich bezpośrednie otoczenie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys realizacji projektu
1. Przygotowanie i druk nowej oprawy graficznej materiałów informacyjno-promocyjnych dedykowanych dla dzieci (m.in. plakaty (1 tys. szt.), ulotki (20 tys. szt.), informator (20 tys. szt.) - 65 000 zł
2. Opracowanie scenariusza warsztatów i materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli, projekt i druk (10 tys. pakietów) - 95 000 zł
3. Budżet na nagrody dla szkół – 51 000 zł
4. Szkolenie nauczycieli, osób prowadzących warsztaty – 90 min. – 30 000 zł
5. Promocja, koordynacja projektu – 35 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
276 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Uczniowie szkół podstawowych poznają zasady funkcjonowania warszawskiej partycypacji. przede wszystkim jak zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego.

Modyfikacje

04.07.2019 11:22
Koordynator w dzielnicy Ursynów
19.07.2019 12:57
Koordynator w dzielnicy Ursynów
19.07.2019 14:04
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany