Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów

1567
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu astrzelbicka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
148 640 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Otwarte treningi z samoobrony dla kobiet oraz otwarte treningi z samoobrony dla kobiet i mężczyzn będą odbywać się w weekendy w godzinach popołudniowych w obiekcie Arena Ursynów (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).
Warsztaty na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną będą odbywać się w placówkach szkolnych, obiektach sportowych, budynku Urzędu Dzielnicy lub innej dogodnie skomunikowanej lokalizacji wskazanej w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Ursynów.
Część warsztatów dla dzieci i młodzieży odbędzie się w godzinach popołudniowych lub w weekendy (tak, aby dzieci i młodzież ze szkół, które nie zgłosiły chęci udziału w projekcie mogły również skorzystać z zajęć). W przypadku braku chętnych na zajęcia w godzinach popołudniowych lub w weekendy: możliwość zrealizowania warsztatów w czasie godzin lekcyjnych w szkołach zgłoszonych do projektu.
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli będą odbywać się w godzinach popołudniowych lub w weekendy, w formie otwartej dla wszystkich chętnych mieszkańców Dzielnicy. W przypadku braku chętnych na zajęcia w godzinach popołudniowych lub w weekendy: możliwość zrealizowania warsztatów w szkołach zgłoszonych do projektu np. podczas zebrań rodziców.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na początku projektu będzie przeprowadzona rekrutacja placówek szkolnych, które będą zainteresowane współpracą. W tych miejscach będą wynajmowane sale. Ponadto zajęcia będą odbywały się w obiektach sportowych (UCSIR) oraz w innych lokalizacjach dogodnie skomunikowanych dla mieszkańców.

Dane projektu

Opis projektu
Projekt będzie się składał z pięciu części
1.Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet od 16r.ż. Zajęcia będą przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8h treningów dla każdej grupy).
2. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych warsztatów na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną i/lub przejawiającą znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej, etc.) przeprowadzonych w sposób spójny ze scenariuszami i sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego
zagrożenia przerabianymi na treningach. Zajęcia będą przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 9h warsztatów dla każdej grupy).
3. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i mężczyzn od 16r.ż. Zajęcia będą przeprowadzone dla 4 grup mieszanych (minimum 8h treningów dla każdej grupy).
4. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, dostosowanych do wieku warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla dzieci do 13 roku życia i dla młodzieży do 19 roku życia na terenie szkół podstawowych z terenu dzielnicy Ursynów, które zrekrutujemy do projektu. Tematyka warsztatów: techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy, rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy, stawianie granic, asertywność, kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych. Przeprowadzonych zostanie minimum 400 godzin lekcyjnych dla 100 grup uczniów.
5. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i przeciwdziałania agresji oraz reagowania na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy dla rodziców i nauczycieli oraz wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców dzielnicy na terenie szkół z terenu dzielnicy, które zrekrutujemy do projektu (minimum 28 godzin zegarowych warsztatów dla chętnych dorosłych – mieszkańców Dzielnicy).

Projekt będzie całoroczny. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona kilkakrotnie, przed naborem do konkretnych grup. Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet będą się zapisywać mailowo. Zapisy na warsztaty dla uczniów również będą się odbywały mailowo. Po warsztatach dla uczniów odbędą się warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Zgłoszenia do tych szkoleń może wysłać szkoła lub sami rodzice/nauczyciele. Rekrutacja będzie każdorazowo poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach Urzędu Dzielnicy oraz informacjami na plakatach i ulotkach.
Uzasadnienie realizacji projektu
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się
znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie
możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić. Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet. Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i zagrożenia z jej strony.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się
jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą
agresywną oraz metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.
Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup społecznych w szerokim zakresie zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Treningi z samoobrony dla kobiet – 80h 15 200,00 zł
Treningi z samoobrony dla kobiet i mężczyzn – 32h 6 080,00 zł
Warsztaty dla kobiet – 90h 17 100,00 zł
Warsztaty dla dzieci i młodzieży – 400 h (lekcyjnych) 60 000,00 zł
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli – 28h 5 320,00 zł
Materiały promocyjne 2 000,00 zł
Projekt graficzny materiałów promocyjnych 800,00 zł
Zakup / wynajem sprzętu 2 000,00 zł
Materiały merytoryczne i dyplomy 1 200,00 zł
Gadżety dla uczniów 1 500,00 zł
Wynajem sali 25 970,00 zł
Ubezpieczenie OC 600,00 zł
Koordynacja 7 500,00 zł
Opieka merytoryczna, konspekty, superwizje 1 470,00 zł
Raporty i podsumowanie projektu 200,00 zł
Księgowość 1 700,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
148 640,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Aktywizacja i integracja mieszkańców, nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie radzenia sobie z przejawami przemocy, zarówno fizycznej, jak i werbalnej oraz komunikacji z osobą agresywną.

Modyfikacje

10.06.2019 23:48
Autor projektu
10.06.2019 23:57
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany