O rany!

1856
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Wilanów
Autor pomysłu Olga Skolimowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
105 661 zł
Kategoria
  • edukacja
  • profilaktyka zdrowotna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
cały obszar dzielnicy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek urzędu dzielnicy, tereny publicznych oświaty, kultury i sportu.

Dane projektu

Opis projektu
Projekt przewiduje zorganizowanie szkoleń z tamowania krwotoków dla 300 osób w grupach warsztatowych po 10 osób oraz zamontowanie w 25 miejscach publicznych na terenie Wilanowa m.in. w urzędzie dzielnicy oraz placówkach oświatowych, ośrodkach kultury i sportu (patrz mapka w załączniku) skrzynek zawierających gotowe zestawy do tamowania krwotoków. Każda skrzynka to 5 osobno zapakowanych kompletnych zestawów, a na skrzyni będzie umieszczony telefon pod którym należy zgłosić wykorzystanie pakietu, tak by możliwe było uzupełnienie.

Szkolenia będą składały się z trzech części.
Część teoretyczna obejmować będzie omówienie standardów postępowania w oparciu o doświadczenia z zakresu medycyny pola walki oraz współczesnych zagrożeń.
Część praktyczna (grupy 10-osobowe) skupiona będzie na wykorzystaniu symulatorów wysokiej wierności, opatrunków hemostatycznych, opasek zaciskowych.
Część trzecia podsumowująca szkolenie polegać będzie na wypełnieniu ankiety oceniającej i rozdaniu certyfikatów uczestnictwa.
Czas trwania szkolenia wynosił będzie 2 x 60 minut.
Szkolenia będą reklamowane w mediach lokalnych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Głównym celem szkolenia jest edukacja mieszkańców Wilanowa w zakresie rozpoznawania rodzajów krwawień oraz praktyczne reagowania na ich występowanie.
Mieszkańcy dla własnego poczucia bezpieczeństwa powinni nauczyć się właściwych technik tamowania krwawień przy użyciu rąk, opatrunków i opasek uciskowych. Życie osoby poszkodowanej, w wyniku nagłego zdarzenia często zależy od świadków. To czy poszkodowany umrze z powodu niekontrolowanego krwawienia czy jego szanse na przeżycie wzrosną zanim dotrą wykwalifikowane służby ratunkowe, zależy od osób postronnych. Dlatego też kompetencje z zakresu umiejętności tamowania krwotoku są tak istotne. Wbrew powszechnej opinii krwotoki nie ograniczają się jedynie do obrażeń wojennych, ale występują w każdym środowisku i dlatego każdy z nas może zetknąć się z koniecznością udzielenia pomocy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
25 szt. - stacja kontroli krwawień (1 844,72 zł. szt.) – 46 118 zł.
3 szt. – symulator do ćwiczeń (1 912,91 zł. szt.) – 5 738,73 zł.
Wynagrodzenie dla instruktorów (123 zł brutto) – łączny koszt przeszkolenia
300 mieszkańców – 36 900 zł.
Opracowanie i wydrukowanie broszur informacyjnych dla uczestników szkolenia w nakładzie 300 egzemplarzy - 3 000 zł.
Sprzęt szkoleniowy (opaski zaciskowe, gazy, opatrunki, rękawiczki, pakiety treningowe) – 13 904,03
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
105 660,80 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Realizacja projektu zwiększy świadomość mieszkańców w zakresie rozpoznawania krwawień jak i podniesie praktyczne umiejętności reagowania na ich występowanie.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany