Warsztaty komputerowe dla osób niepełnosprawnych

1731
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu jakub.sulewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
52 228 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Oddano 8704 głosów za tym projektem

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
09.11.2020 14:20

Zakończono postępowanie przetargowe do 30 tys. euro, w którym wyłoniono wykonawcę. Projekt umowy jest już gotowy, wymaga zaopiniowania i kontrasygnaty. Po podpisaniu umowy podmiot chce jak najszybciej zrealizować wszystkie działania.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Woronicza 44a
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Budynek Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz znajduje się w nim kompleksowo wyposażona e‐pracownia. Wyposażenie pomieszczeń obejmuje ekran, projektor, umeblowanie oraz okablowanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.

Dane projektu

Opis projektu
Projekt przewiduje organizację komputerowych warsztatów komunikacyjnych i aktywizacji zawodowej dla 10 osób ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się. Zakłada przeprowadzenie 8 spotkań grupowych i 7 spotkań indywidualnych po 3 godziny każde, dla dwóch grup (wiosennej i jesiennej).

W ramach naboru przeprowadzona zostanie wizyta kwalifikacyjna połączona z konsultacjami sprzętowymi. Zakwalifikowane osoby zostaną podzielone na dwie pięcioosobowe grupy. Zajęcia dla pierwszej grupy odbędą się wiosną. Druga grupa pracować będzie jesienią. Zadaniem uczestników będzie opracowanie własnego systemu komunikacji oraz cyfrowego narzędzia do porozumiewania się. Spotkania warsztatowe odbywać się będą co dwa tygodnie. W przerwach pomiędzy spotkaniami uczestnicy będą przygotowywać się do zajęć i rozwiązywać zadania domowe. Zespół asystentów wspierać będzie uczestników podczas zajęć warsztatowych oraz w pracy indywidualnej.

W celu weryfikacji użyteczności powstającego rozwiązania przewiduje się przeprowadzenie testów. Pierwsze testy oparte będą o realizację wybranych scenariuszy sytuacyjnych. Na dalszym etapie uczestnicy nauczą się samodzielnie obsługiwać elektroniczną skrzynkę pocztową. Na ostatnich zajęciach zostaną zrealizowane dwa rzeczywiste scenariusze. Wśród propozycji znajdzie się:
- wyjście do kawiarni
- wyjście do biblioteki (wypożyczenie filmu/audiobook-a/płyty)
- wyjście do teatru
- wyjście do sklepu.

Zajęcia będą stymulować rozwój osobowy i intelektualny uczestników, kształtować ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz przeciwdziałać społecznemu, cyfrowemu i informacyjnemu wykluczeniu osób z niepełnosprawnością. Opracowanie skutecznego narzędzia do komunikacji poszerzy kompetencje komunikacyjne uczestników oraz będzie miało kluczowy wpływ na zwiększenie szans uczestników na usamodzielnienie się, w tym również na podjęcie pracy zarobkowej.

Zdobyte doświadczenia, zebrane w jeden, spójny program warsztatów zostaną upublicznione w Bazie Dobrych Praktyk.

Projekt ma charakter ogólnodostępny. Warsztaty dedykowane są osobą niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności. Grupa docelowa została sprecyzowana we wniosku.
Ogłoszenie o naborze zostanie rozesłane do stowarzyszeń oraz fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Warszawy oraz ogłoszone na stronach miasta.
Do osób, które wyraża chęć wzięcia udziału w warsztatach pojedzie trener w celu wstępnej oceny przydatności warsztatów dla kandydata (wizyty zostały uwzględnione w kosztorysie).
Dla wolontariuszy zostanie przeprowadzony oddzielny nabór.
Uzasadnienie realizacji projektu
Warsztaty przeznaczone są dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które jednocześnie nie są upośledzono umysłowo. Nigdy nie zostały nauczone alfabetu. Ze względu na paraliż kończyn nie są w stanie używać języka migowego. Funkcjonują na niskim poziomie samodzielności. Po ukończeniu 21 roku życia przestał je obejmować państwowy system edukacji. Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Kluby Integracji Społecznej nie dysponują rozwiązaniami adekwatnymi do potrzeb tych osób. Jednocześnie pomimo wielu prób osoby te nie odnajdują dla siebie miejsca na rynku pracy. Warunkiem koniecznym zawsze okazuje się być w pełni samodzielny sposób komunikacji. Przekonani o bezużyteczności nabytych umiejętności zapominają je i stopniowo popadają w izolację społeczną.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
spotkania grupowe 24 godziny x 70 zł/h x 10 uczestników = 16 800 zł
spotkania indywidualne 21 godzin x 90 zł/h x 10 uczestników = 18 900 zł
koordynator zadania 100 godzin x 25 zł/h = 2 500 zł
instruktor AAC 45 godzin x 150 zł/h = 6 750 zł
asystent 45 godzin x 10 uczestników x 15 zł/h = 6750 zł
łącznie 51 700 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
52 228,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Warsztaty komputerowe, które są przedmiotem projektu mają na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej u grupy osób ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się. Zajęcia będą stymulować rozwój osobisty oraz intelektualny, pomogą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz zwiększą możliwości komunikacji.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Tego typu warsztaty powinny być prowadzone nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale wszystkich którzy czują się zagubieni w świecie komputerów , internetu.Postęp w cyfryzacji idzie bardzo szybko w wielu dziedzinach życia ( bankowość, zakupy ....). Warto dać szansę wszystkim zainteresowanym.
    esympatyczna@gmail.com  16.06.2019 20:37
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany