Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Przejście podziemne pod ul. Romera

2045
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu autor_5cfe6c96d7b3c
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
395 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
W pasie drogowym drogi gminnej ul. Romera.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Właściciel- Skarb Państwa zarządca terenu - Zarząd Dzielnicy Ursynów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Zaniedbane przejście podziemne pod ul. Romera (pas drogowy drogi gminnej przy ul. Romera) wymaga pilnego remontu. Powoli od lat przestaje służyć mieszkańcom okolicznych domów i innym Ursynowianom. Brudne, odrapane, ze zniszczonymi schodami, bez oświetlenie nadaje się jedynie do przejścia tylko podczas pogody. W trakcie opadów deszczu jest zalewane i niedostępne. Z przejścia nie mogą korzystać w ogóle osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi w wózkach i osoby w podeszłym wieku. Zakres robót budowlanych wymaga prac określonych w projekcie remontowo-budowlanym i jest bardzo szeroki włącznie z montażem pochylni wózków i rowerów. Przejście byłoby dostępne 24h/dobę dla wszystkich mieszkańców Ursynowa. projekt powinien być rozpoczęty w przyszłym roku i zakończony do końca 2020 roku.
Uzasadnienie realizacji projektu
Przywrócenie korzystania z przejścia, które jest bardzo potrzebne mieszkańcom, szczególnie seniorom i matkom z małymi dziećmi w wózkach. Zapewnia poprawę bezpieczeństwa pieszym i kierowcom na ulicy znajdującej się nad przejściem. Zmiana estetyki przejścia wpłynie korzystnie na otoczenie w sąsiedztwie parku JP II.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przewidywany koszt 11 000.00 zł brutto
- Projekt budowlano – wykonawczy,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiar robót,
- Kosztorys inwestorski,
- informację dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.20 ust 1 ptk. 1b ustawa Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2017 r poz. 1332 z póżn. zm.
2. Koszty inwestycji – wykonanie przewidywany koszt
384 000,00 zł brutto
Wykonanie robót - Demontaże, Ściany wewnętrzne z lastrico, Elementy granitowe ścian wewnątrz tunelu, Posadzka wewnątrz tunelu, Zabezpieczenie wnęk nad ścianami, Sufit, Oprawy oświetleniowe, Obudowy przewodów elektrycznych, Drzwi, Czyszczenie kanalizacji, Ściany zewnętrzne z płyt granitowych, Ściany zewnętrzne z lastrico, Kratki wentylacyjne, Schody, Balustrady i pochwyty, Posadzka przed północnym wejściem, oraz inne prace np.: oznakowanie obiektu.

Łączny przewidywany koszt remontu 395 000,00 zł brutto.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
395 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Projekt remontu przejścia podziemnego przy ul. Romera pozwoli na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Ursynowa i poprawi estetykę.

Modyfikacje

11.06.2019 09:04
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany