Chętnie się uczę, bo rozumiem co słyszę - bezpłatna terapia słuchowa metodą Warnkego

2137
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Ursus
Autor pomysłu Magdalena Wancerz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
73 800 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 591 głosów za tym projektem

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
28.04.2020 13:31

Na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Oświaty i Wychowania

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Sp. 382
ul. Konińska 2
02-495 Warszawa
Rejon ulic: ul. Konińska 2/Ursus Południowy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren projektu jest własnością Urzędu Dzielnicy Ursus
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Celem nadrzędnym projektu jest prowadzenie bezpłatnych zajęć z zakresu poprawy dziecka w środowisku, dzięki terapii słuchowej (terapia metodą Warnkego) oraz zakup niezbędnego do terapii słuchowej sprzętu (m.in. AudioLab, Brain-Boy Universal) dla placówki oświatowej np. sp.382. Za pomocą sprzętu terapeutycznego można będzie zaobserwować stopień przetwarzania, czyli co dziecko słyszy, czy słyszy poprawnie oraz, czy proces rozumienia jest prawidłowy. Szacunkowa liczba zajęć dla jednego dziecka wynosi 12 (w tym dwie godziny diagnostyczne - Metodą Warnkego oraz 10 jednostek terapeutycznych). Projekt zakłada prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych terapeutów posiadających przeszkolenie Metodą Warnkego) dla dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami w uczeniu się oraz zakup specjalistycznego sprzętu do terapii w placówce oświatowej. Terapia słuchowa ma na celu poprawę umiejętności czytania, pisania i liczenia, wydłużenia czasu koncentracji uwagi, poprawę zręczności i koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. Dzięki treningowi słuchowemu metodą Warnkego zwiększa się koordynacja półkul mózgowych. Dziecko może poprawić umiejętność rozumienia oraz spostrzegania w obszarze wzroku, słuchu oraz zdolności motorycznych.
Zajęcia z zakresu terapii słuchowej kierowane są przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym, mającym trudności w nauce czytania i pisania, z dysleksją dysleksją, dysgrafią, dyskalkulkią, z problemami ze zręcznością i utrzymaniem równowagi, a także z problemami z koordynacją słuchowo-wzrokowo-ruchową wymagającymi wzmocnienia siły mięśni. Metodę tę wyróżnia fakt, że skupia się ona na przyczynach trudności, a nie na objawach zarówno w procesie diagnozy, jaki terapii.
Zajęcia będą dostępne dla każdego dziecka posiadającego udokumentowane trudności w czytaniu i pisaniu oraz przetwarzaniu słuchowym. Terapia Metodą Warnkego będzie prowadzona nieodpłatnie. W przypadku zainteresowania większego od ilości dostępnych miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informacja dotycząca naboru na zajęcia słuchowe Metodą Warnkego będą ogłoszone na stronie Urzędu Dzielnicy Ursus oraz wybranych placówkach państwowych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Najważniejszym celem projektu jest profesjonalna pomoc terapeutyczna rozwoju dziecka, wyrównywanie ich szans poznawczych i edukacyjnych, często odblokowanie potencjału ich rozwoju w jak najmłodszym wieku. Zajęcia tego typu powinny być dostępne masowo, niestety często rodzice nie mają świadomości występujących trudności. Mała dostępność zajęć w placówkach państwowych powoduje, iż są one często dla wielu niedostępne. Z tego też powodu uruchomienie bezpłatnych i dostępnych zajęć metodą Warnkego wydaje się być doskonałym pomysłem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Łączny koszt realizacji projektu: 73800.00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
73 800,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Podniesienie poziomu umiejętności czytania, pisania, mówienia, zapamiętywania, poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Modyfikacje

27.08.2019 14:16
Koordynator w Dzielnicy Ursus

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany