Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Metoda Warnke - trening wzrokowy, słuchowy i motoryczny

2143
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2020
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu autor_5d00adbb46641
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
54 200 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Wrzeciono 24 - Poradnia
Placówki oświatowe w Dzielnicy Bielany.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Nr działki 121 obręb 7-07-02 Nr KW 287108

Dane projektu

Opis projektu
Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia oraz dla osób dorosłych.Skierowana jest do dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, dzieci z dysleksją, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD), z problemami w lateralizacji, z problemami logopedycznymi, jąkających się. Składa się z dwóch integralnie ze sobą powiązanych procesów: diagnozy oraz terapii.
Diagnoza metoda Warnkego polecana jest dla dzieci, które mają trudności w różnicowaniu głosek o podobnym brzmieniu, wykazują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają, dopowiadają, zgadują,, nie czytają ze zrozumieniem, piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery,, opuszczają, dodają. przestawiają, wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu, piszą z błędami, chociaż znają zasady ortograficzne, mają problemy z zapamiętywaniem, z koncentracją uwagi, cechuje je bardzo wolne tempo pracy.

Projekt będzie zawierał działania diagnostyczne i trening z wykorzystaniem specjalnej aparatury przeznaczonej do pracy metodą Warnkego. Terapią będą objęte dzieci i młodzież z bielańskich placówek edukacyjno-wychowawczych. Terapia będzie odbywała się na terenie Poradni od poniedziałku do soboty w godzinach pracy Poradni. Nabór na zajęcia prowadzony będzie przez skierowania od psychologów, pedagogów i logopedów zalecających taką formę pracy z dziećmi i młodzieżą.

Efekty terapii sprawdził zespół badawczy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Lipowskiej. Zaobserwowano poprawę funkcjonowania dzieci w zakresie różnicowania głosek/fonemów, analizy oraz syntezy głoskowej/fenomowej, pamięci fonologicznej, integracji wzrokowo-słuchowej, , pamięci werbalnej długoterminowej, a także szybszego i automatycznego przypominania słów oraz podzielność uwagi, wykazano istotnie znaczące różnice w zakresie podtestów Baterii metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych 10/12 mierzących funkcje słuchowo-językowe oraz integrację wzrokowo-słuchową, zaobserwowano mniejszą liczbę błędów ortograficznych i specyficznych w dyktandzie.

W związku z nadchodzącym 50-leciem w Poradni w roku szkolnym 2019/20 priorytetem placówki jest i będzie poszukiwanie nowych form pracy oraz szerzenie grona korzystających z pomocy placówki.
Zaktualizowany kosztorys i uzupełnienie opisu projektu w załączeniu.
Uzasadnienie realizacji projektu
Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Jak wynika z najnowszych badań, coraz częściej problemy szkolne związane są z deficytem w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych.
Badania nad dysleksją związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych zaowocowały "krokiem milowym" w kierunku właściwej diagnozy, a co za tym idzie również skutecznej terapii, w której konieczne jest oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne. Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke, który opracował metodę rozpoznawania i treningu tych deficytów.
Fred Warnke udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn trudności w rozwoju mowy oraz trudności w nauce czytania i pisania, są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że umiejętności te można rozwijać stosując odpowiedni trening.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zaktualizowany kosztorys w załączeniu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
54 199,75 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Pokonywanie trudności u dzieci z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem.

Modyfikacje

27.08.2019 14:25
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany