Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom – budowa „jaskółkownika”

2159
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu autor_569e0a416ca20
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
54 500 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Oddano 13735 głosów za tym projektem

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
08.10.2020 14:44

W trakcie prac związanych z przygotowaniem dokumentów dot. realizacji inwestycji autor projektu zgłosił zastrzeżenia do terenu wskazanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. na którym miał zostać zamontowany jaskółkownik.

W związku z powyższymi zastrzeżeniami autora pomysłu odstąpiono od realizacji inwestycji na wcześniej ustalonej lokalizacji i rozpoczęto poszukiwania nowego terenu na jego realizację.

W porozumieniu z autorem pomysłu oraz za zgodą Burmistrza Dzielnicy Praga Południe na nowe miejsce realizacji inwestycji wybrano teren działki nr ewid. 33 obręb 30530 znajdującej się na terenie dzielnicy Praga Południe w m.st. Warszawa.

 

W II kwartale 2020 r. opracowany został projekt umowy i warunków zamówienia dot. wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy jaskółkownika, przygotowano zapytanie ofertowe.

 

W III kwartale 2020 r. rozpoczęto poszukiwania nowego terenu na realizację inwestycji, uzgodniono nową lokalizację z autorem pomysłu i właścicielem terenu, wysłano zapytanie ofertowe, po wyborze wykonawcy podpisano umowę w ramach, której

została opracowana dokumentacja projektowa inwestycji.

 

W IV kwartale 2020 r. przeprowadzone zostaną uzgodnienia i odbiór dokumentacji, a następnie rozpoczną się prace budowlane, w efekcie których dojdzie do odbioru obiektu.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Biuro Ochrony Środowiska

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren miejskiej spalarni odpadów - Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych – od strony ul. Gwarków
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Projekt przewiduje zakup i montaż wieży dla jaskółek oknówek – tak zwanego „jaskółkownika” – z około 40-45 sztucznymi gniazdami dla tych coraz rzadszych w Warszawie ptaków. Zadaszona konstrukcja takiego „domku”, do którego zostaną przymocowane sztuczne gniazda z trocinobetonu, będzie przytwierdzona do szczytu dwóch drewnianych słupów (typu słupa „telegraficznego”), o wysokości około 7 metrów nad gruntem i przekroju, co najmniej 30 centymetrów. Słupy te zostaną umocowane w ziemi za pomocą tak zwanych „szczudeł” betonowych. Aby przyspieszyć zasiedlenie gniazd przez jaskółki wyżej opisana budowla będzie posiadać urządzenie emitujące przez kilka godzin dziennie głosy wabiące tych ptaków – co zwróci ich uwagę na „jaskółkownik”. Prace montażu „jaskółkownika” zostaną poprzedzone opracowaniem dokumentacji architektonicznej, wymaganej przy zgłoszeniu dotyczącym zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Sporządzenie tej dokumentacji, zaś następnie – prace budowlane – będą się odbywać pod nadzorem merytorycznym ornitologa, specjalisty w zakresie czynnej ochrony jaskółek – dotychczas stosowanej w Polsce wyjątkowo.
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma służyć wzmocnieniu już istniejącej – jednej z nielicznych w całym mieście – kolonii lęgowej jaskółek oknówek, gnieżdżących się w konstrukcji tamtejszej spalarni odpadów komunalnych. Ponadto – planowana w najbliższych latach gruntowna rozbudowa tej spalarni może wymagać „wyprowadzki” oknówek z tego obiektu, co skutkowałoby likwidacją kolejnego stanowiska gniazdowania omawianego gatunku w mieście, często prześladowanego także przez samych mieszkańców stolicy, z powodu czasowego brudzenia szyb okiennych w lokalach do nich należących. Dlatego też realizacja niniejszego projektu będzie nie tylko jednym z pierwszych działań tego typu w Warszawie – lecz przede wszystkim zapewni w przyszłości (w trakcie i po rozbudowie okolicznej spalarni) trwałą obecność jaskółek oknówek w omawianej lokalizacji – w miejscu dla nich bezpiecznym i nie stwarzającym utrudnień dla ludzi. Lokalizacja planowanego „domku” – w pobliżu ogrodzenia zewnętrznego zamkniętego terenu spalarni sprawi, że omawiany projekt spełni warunek jego ogólnodostępności – gdyż te mało płochliwe przed ludźmi ptaki będzie można bez trudu obserwować latające przy „jaskółkowniku” z terenu dostępnego dla publiczności – od strony ulicy Gwarków.
Godzi się też podkreślić, że jaskółki oknówki są ptakami całkowicie owadożernymi, odżywiającymi się drobnymi owadami, chwytanymi przez nie sprawnie w locie. Wśród ich zdobyczy znajdują się także uciążliwe dla człowieka owady krwiopijne. Ich ochrona wspiera, więc walkę biologiczną ze szkodliwymi insektami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) Zakup i montaż „jaskólnika” – 50 000,00 zł
2) Opinia ornitologiczna oraz wykonanie dokumentacji architektonicznej, wymaganej przy zgłoszeniu dotyczącym zamiaru przystąpienia do robót budowlanych – 3 000,00 zł
3) Oznakowanie projektu tablicą z symbolem warszawskiego budżetu obywatelskiego – 1 000,00 zł
4) Koszt utrzymania (eksploatacji) w 2020r. – 500,00 zł (utrzymanie urządzenia odtwarzającego głosy wabiące jaskółki)
5) Razem – 54 500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
54 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
W związku z planowaną rozbudową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków” w przypadku konieczności wykorzystania wyznaczonego terenu do prac z nimi związanych wieża ze sztucznymi gniazdami zostanie zdemontowana i przeniesiona.

Modyfikacje

13.06.2019 15:35
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
17.06.2019 09:14
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
07.08.2019 11:38
Koordynator w Biurze Ochrony Środowiska
27.08.2019 14:06
btrawiczynska

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Trzymam kciuki za realizację projektu. Sama obserwuję nietoperze zimujące na mojej klatce. Mieszkam na Gocławiu niedaleko mostu Siekierkowskiego. Jaskółkom też bardzo przyda się pomoc.
    XYZABC  16.06.2019 23:04
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany