Zmniejszmy RAZEM korki uliczne w Dolinie Służewieckiej i w południowych dzielnicach Warszawy

21
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu ***_***_***
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
400 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • ułatwienie życia mieszkańców
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Celem projektu jest zmniejszenie korków ulicznych poprzez usprawnienie ruszania samochodów przez wyświetlanie czasu pozostałego do zakończenia fazy czerwonego światła sygnalizacji. Projekt dotyczyłby dwóch skrzyżowań w Dolinie Służewieckiej, z al. Wilanowską oraz ul. Nowoursynowską. Skuteczność projektu byłaby wzmacniana przez estetyczne tablice drogowe umieszczane obok semaforów zachęcające kierowców do jednoczesnego ruszania.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowania ul. Doliny Służewieckiej z al. Wilanowską oraz z ul. Nowoursynowską
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Usprawnienie przejazdu na tych 2 skrzyżowaniach realnie wpływa na usprawnienie ruchu ulicznego nawet w odleglejszych połączeniach drogowych w południowych dzielnicach Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest zmniejszenie korków ulicznych poprzez usprawnienie ruszania samochodów przez wyświetlanie czasu pozostałego do zakończenia fazy czerwonego światła sygnalizacji. Projekt dotyczyłby dwóch skrzyżowań w Dolinie Służewieckiej, z al. Wilanowską oraz ul. Nowoursynowską. Skuteczność projektu byłaby wzmacniana przez estetyczne tablice drogowe umieszczane obok semaforów zachęcające kierowców do jednoczesnego ruszania.
Opis projektu
Zapewne wielu z nas przejeżdżając w godzinach szczytu przez zakorkowane skrzyżowania Warszawy (np.: Dolinę Służewiecką z al. Wilanowską lub ul. Nowoursynowską) mógł zwrócić uwagę jak kierowcy mało wydajnie wykorzystują zieloną fazę cyklu na sprawne ruszenie spod świateł i przejazd przez skrzyżowanie. W rezultacie czas oczekiwania pozostałych kierowców niepotrzebnie się zwiększa a korki się wydłużają, co nie tylko paraliżuje dalsze skrzyżowania, ale także w konsekwencji dotkliwie wpływa na całkiem odległe obszary (w przypadku Doliny Służewieckiej na kilka południowych dzielnic Warszawy).

Gdyby wszyscy oczekujący ruszyli możliwie jednocześnie, przez skrzyżowanie w każdej fazie zielonego światła przejechałoby o wiele więcej pojazdów i korki, zwłaszcza na tak skomplikowanych skrzyżowaniach jak te w Dolinie Służewieckiej, byłyby znacznie mniejsze.


Sposobem realizacji projektu jest zastosowanie wyświetlaczy sekundowych odliczających czas do rozpoczęcia fazy zielonego światła (przejazdu) dla danego kierunku. Jednocześnie nie zakłada się w projekcie odliczania na wyświetlaczu zakończenia fazy zielonego światła, aby uniknąć nieuprawnionego przyspieszania na siłę, zwłaszcza w okresach, gdy korki są mniejsze, co mogłoby wpływać negatywnie na uważność kierowców.

Ponieważ korki na wszystkich ulicach dojazdowych do obu skrzyżowań (a w tym na wszystkich pasach ruchu) są w praktyce przez cały dzień można pokusić się o stwierdzenie, że problem niesynchronicznego, nieefektywnego „rozciąganego” ruszania samochodów spod świateł ma tam znacznie większy wpływ na niewydolność przejazdu niż dobieranie długości faz przejazdu dla poszczególnych kierunków i skrętów. W takich sytuacjach wideodetektory lub inne techniczne rozwiązania dostosowujące długości faz dla poszczególnych kierunków w praktyce się niewystarczająco się sprawdzają.

Zanim systemy sygnalizacji świetlnej na tych skrzyżowaniach będą wzbogacone o wyświetlacze muszą one być przestawione z trybu dostosowywania (akomodacji) do tak zwanego trybu stałoczasowego. Jednak nawet w systemie stałoczasowym można i warto w oparciu o przeprowadzone wcześniej pomiary tak ustawić poranne, południowe, popołudniowe i wieczorne czasy trwania faz dla wszystkich kierunków, aby optymalnie je dostosować do obciążeń w dni robocze i weekendowe.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie serii pomiarów przez odpowiedni okres przy obecnym systemie akomodacyjnym (lub optymalne wykorzystanie danych ewentualnie już dostępnych z tych obecnych systemów), a następnie zastosowanie przeanalizowanych danych w możliwie najlepszym dostosowaniu w systemie faz stałoczasowych.

Następnie projekt przewiduje zainstalowanie wyświetlaczy sekundowych odmierzających czas do rozpoczęcia fazy zielonego światła. Przewiduje się, aby przy wyświetlaczach/ górnych semaforach lub w innych widocznych z oddali miejscach umieścić hasłowe estetyczne tablice drogowe zachęcające kierowców do jednoczesnego ruszania, np.: "Aby zmniejszyć korki sprawnie ruszaj razem z pojazdem przed Tobą" lub "Ruszaj sprawnie z pojazdem poprzedzającym" lub inne.
Po kilku tygodniach od zastosowania systemu z wyświetlaczami przewiduje się serie ponownych pomiarów (jednakże przy warunkach pogodowych/sezonowych jak przy pierwotnych pomiarach) w celu wykazania, czy nowy system faktycznie wpływa na efektywniejszy przejazd pojazdów przez skrzyżowania lub w innych punktach pomiarowych. W ramach projektu przewiduje się sporządzenie rzetelnego raportu, opublikowanie i ewentualne modyfikacje systemu lub zastosowanie w innych zakorkowanych miejscach w Warszawie.

Wstępny budżet projektu 400.000 zł jest przybliżony, wymaga dostosowania przy udziale ZDM i Biura Polityki Mobilności i Transportu oraz specjalistów technicznych w sprawie przygotowania i upowszechnienia raportu/publikacji.

{odnośnik/link}

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Pojazdy nieefektywnie ruszające podczas fazy zielonego światła nie tylko przyczyniają się do zwiększenia zakorkowania innych ulic, ale także bezpośrednio przyczyniają się do większego zanieczyszczenia powietrza i zwiększania smogu w Warszawie.
Zmniejszmy RAZEM korki i zanieczyszczenia powodowane przez nadmiernie pracujące silniki naszych samochodów!

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
400 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Na skrzyżowaniach wskazanych w projekcie do umieszczenia wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany sygnału funkcjonuje sterowanie zależne od ruchu. Zgodnie z pkt. 3.3.3.2. Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2311), wyświetlacz czasu może być stosowany z sygnalizacją świetlną stałoczasową, natomiast na omawianych skrzyżowaniach jest sygnalizacja akomodacyjna.
Zgodnie z pkt. 6.1 ww. załącznika, wskazane jest jak najszersze stosowanie sygnalizacji akomodacyjnej lub zależnej od ruchu, która sama dostosowuje się do rzeczywistych potrzeb. Daje to większą efektywność sterowania przy zmieniających się w ciągu doby warunkach ruchu. Dlatego w m.st. Warszawie stosuje się w coraz szerszym zakresie sterowanie zależne od ruchu. Rezygnacja ze sterowania dostosowującego się do zmieniających się warunków ruchu zwiększy globalne straty czasu wszystkich uczestników ruchu na wskazanych w projekcie skrzyżowaniach oraz uniemożliwi szybką reakcję w przypadku nagłej potrzeby zmiany długości sygnałów zielonych na skrzyżowaniach.

Modyfikacje

21.01.2020 23:33
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • 400 000 na odmierzanie czasu do zmiany światła?

  Może lepiej zmniejszyć ruch - na przykład przez buspasy (najlepiej wprowadzić je w momencie oddania do użytku Południowej Obwodnicy Warszawy)
  Tomasz Wałkuski  22.01.2020 21:35
 • Te dodatkowe tablice nie przejdą, zresztą chyba słusznie, bo to właściwie pseudoznak drogowy. Odliczanie do zielonego jak najbardziej do przyjęcia, choć faktycznie drogo, ale byłoby ciekawe w ramach eksperymentu zobaczyć, jaki mogłoby to mieć skutek.
  Nie rozumiem, czemu wyznaczenie czasu do pojawienia się zielonego przy trybie akomodacyjnym miałoby jednak być niemożliwe. Upraszczając, czy jest tak, że zapalając zielone na drodze poprzecznej komputer nie wie jeszcze, na jak długo je zapala?
  Grzegorz Dąbkowski  30.01.2020 23:58
 • Sekundniki to złe rozwiązanie. Analizy np. z Grudziądza pokazują, że zamiast upłynniać ruch, powodują , że kierowcy przyspieszają, ażeby zdążyć i liczba kierowców przejeżdzających na czerwonym świetle rośnie.
  Lukasz33  02.02.2020 13:03
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany