Słoneczna energia dla szkół i jednostek oświatowych prowadzonych przez M st. Warszawa

1783
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Marta Sikorska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 500 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • ekologia
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Montaż instalacji fotowoltaicznych on- grid i ( lub) kolektórów słonecznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez M. st. Warszawa

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez M. st Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoły podstawowe, średnie ośrodki, szkolno -wychowawcze.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Montaż instalacji fotowoltaicznych on- grid i ( lub) kolektórów słonecznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez M. st. Warszawa
Opis projektu
Montaż instalacji fotowoltaicznej w systemie on- grid może zdecydowanie obniżyć koszt energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia działalności oświatowej miasta.
Instalacje mogą też służyć obniżeniu kosztów korzystania z ciepłej wody.
W najbliższych latach prognozowane są znaczące podwyżki cen energii elektrycznej, montaż instalacji może przyczynić się do większej dbałości o środowisko oraz dać spore oszczędności w budżecie miasta.
Projekt zakłada wykonanie projektów, montaż instalacji i włączenie jej do sieci energetycznej.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Planowane podwyżki energii elektrycznej znacząco będą obciążały budżety szkół i samorządu - montaż kolektorów czy paneli fotowoltaicznych może te koszty obniżyć.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Do realizacji projektu zgłosiło się jedenaście placówek oświatowych (12 budynków). Przyjęto średni koszt montażu instalacji na jednym budynku 208 333,33 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Na etapie przeprowadzania oceny merytorycznej wytypowanych zostało 11 placówek oświatowych które potwierdziły chęć wzięcia udziału w projekcie. Nie jest on jednak możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Do jego realizacji niezbędne jest sprawdzenia stanu technicznego obiektu i możliwości zainstalowania planowanych paneli, analizy technicznej (mini audyt energetyczny) określającej wielkość rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w obiekcie wraz z jego rozkładem w ciągu roku, projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (z tego obowiązku zwolnione są instalacje o mocy poniżej 50 kW). Dodatkowo samo przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wymaga: złożenia do operatora zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, weryfikacji dokumentacji oraz wymiany licznika na dwukierunkowy, zabezpieczenia środków finansowych na następne lata na konserwację instalacji. Przedstawiony kosztorys zakupu i montażu trudny do oszacowania z uwagi na brak niezbędnych informacji nt. stanu technicznego budynków (ew. koszty budowlane), co jest wymagane dla określenia możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych oraz mocy planowanej instalacji fotowoltaicznej.

Modyfikacje

21.01.2020 23:00
Autor projektu
21.01.2020 23:54
Autor projektu
27.01.2020 12:03
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
18.06.2020 12:14
Wydział Zrównoważonego Rozwoju w Biurze Infrastruktury

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Bardzo wspieram. Oby się udało.
    sojatony  23.02.2020 08:04
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany