Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Pierwsza pomoc pediatryczna - kurs dla dorosłych

1536
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Magda_Odolany
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
45 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
  • pierwsza pomoc
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt obejmuje organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców niemowląt, dzieci oraz innych osób zainteresowanych i planujących rodzicielstwo.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Szkoła Podstawowa Nr 132 ul. Grabowska 1 (9 szkoleń)
2. Wolskie Centrum Kultury – Rodzinna Młynarska ul. Młynarska 35a (3 szkolenia)
3. Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al. „Solidarności” 90 (3 szkolenia)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje organizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców niemowląt, dzieci oraz innych osób zainteresowanych i planujących rodzicielstwo.
Opis projektu
OPIS SZKOLEŃ:

• Szkolenia przewidziane są dla ok 300 osób w sumie. Każdorazowo szkolenie realizowane jest dla grupy maksymalnie 20 osób. W sumie odbędzie się 15 spotkań szkoleniowych dla różnych grup osób.
• Każdy uczestnik odbędzie jedno szkolenie trwające 6 h zegarowych w wybranym terminie z zaproponowanych, nie licząc przerw na posiłek
• Szkolenia będą się odbywać w weekendy – sobota lub niedziela, poza czasem wakacji, w uzgodnionych z placówkami terminach
• Podczas szkolenia będzie zapewniony lekki catering
• Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia, materiały edukacyjne na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podręczny komplet do pierwszej pomocy przedmedycznej (saszetka - brelok, ustnik, jednorazowe rękawiczki).

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ:

Celem jest pozbycie się obaw przed podjęciem udzielania pierwszej pomocy oraz zdobycie podstawowej wiedzy na temat jej udzielania.
Tematyka kursu obejmuje takie zagadnienia jak:
- Znaczenie wczesnego podjęcia czynności ratunkowych
- Jak i kiedy wezwać służby ratownicze
- Jak rozpoznać stan zagrożenia życia u dziecka- kiedy należy rozpocząć udzielanie pomocy
- Zasłabnięcie i utrata przytomności
- Zadławienie
- Zatrzymanie pracy serca - schemat podstawowych czynności ratunkowych
- Zranienia i krwotoki- tamowanie
- Złamania i ich unieruchamianie
- Oparzenia
- Napad drgawkowy, a drżenia
- Ciało obce w nosie, uchu, oku
- Zakrztuszenie, zachłyśnięcie
- Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom niemowląt i dzieci
- Kompletowanie apteczki.
Szkolenie składa się z części teoretycznej (prezentacja multimedialna) i praktycznej z użyciem fantomów.

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:

Każde szkolenie prowadzą dwie osoby, pracujące na co dzień w temacie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tego zakresu.

PROMOCJA PROJEKTU:

Promocja projektu zakłada:
- opracowanie graficzne i wydrukowanie 200 plakatów A3 i 6000 ulotek A6
- dystrybucję plakatów/ulotek w wolskich placówkach z zakresu edukacji i opieki (przedszkola, żłobki, szkoły), kultury (filie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola, Wolskiego Centrum Kultury), pomocy społecznej (siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, Domy Sąsiedzkie), zdrowia (przychodnie, szpitale), sportu (siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola), Urzędu Dzielnicy Wola (siedziby Urzędu Dzielnicy, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, administracja budynków Dzielnicy) oraz spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkańców (szczególnie w okolicy miejsc szkoleń),
- promocje poprzez media: Facebook (w tym szczególnie grupy o tematyce Woli i dot. poszczególnych rejonów Woli), strony internetowe lokalnych instytucji, placówek, organizacji pozarządowych,
-przygotowanie wiadomości prasowej i przekazanie wraz z materiałami graficznymi, na potrzeby promocji wydarzenia poprzez możliwe drogi komunikacji, w tym do Urzędu Dzielnicy Wola („miesięcznik Wolski Kurier”) i lokalnych placówek publicznych.

REKRUTACJA:

Rekrutacją zajmuje się koordynator projektu.
Zapisy na warsztaty prowadzone będą drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. Jeśli będzie możliwe – również osobiście. Liczy się kolejność zgłoszeń na dane szkolenie. Oprócz listy podstawowej będzie także lista rezerwowa.
Terminy będą ustalone wszystkie na raz, lub będzie publikowanych jednocześnie co najmniej 10 kolejnych terminów.

Projekt może być kontynuowany w kolejnych latach.

Skutkiem realizacji projektu będzie nabycie przez 300 osób (rodziców oraz osób planujących rodzicielstwo) wiedzy i umiejętności nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom oraz dzieciom w zakresie tematycznym wskazanym powyżej.
Rezultatem dodatkowym będzie przekazanie uczestnikom certyfikatów, kompendium wiedzy w wersji papierowej, jak też podręcznego kompletu do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Cóż ważniejszego niż zdrowie i życie? Niestety z pewnością niejeden rodzic przekonał się o tym, jak ważnym tematem jest pierwsza pomoc dla dzieci, gdy to dziecko połknęło jakiś drobiazg i zaczęło się dusić albo zachłysnęło się wodą.

Dzieci, zwłaszcza małe, często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, kontuzjom, potrafią rozbić sobie głowę, połknąć różne przedmioty, dławić się czymś, krztusić wodą podczas pływania na wakacjach itd. Często pierwsze kilkadziesiąt sekund czy też kilku minut jest najważniejsze dla zadbania o zdrowie i życie, więc trzeba samemu zareagować i pomóc dziecku.

Przyszli rodzice nie otrzymują wystarczających informacji ani szkoleń w powyższym zakresie na zajęciach szkoły rodzenia, dlatego później w razie sytuacji zagrażającej życiu dziecka pozostają sami z problemem czekając bezradnie na przyjazd karetki. Sami z mężem ubolewaliśmy nad faktem, że podczas szkoły rodzenia nie było ani słowa na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlatego chcemy poprzez ten projekt pomóc w organizacji takich szkoleń dla obecnych i przyszłych rodziców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany