Powiększamy Park Praski dla Pragi

39
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu wandagrudzien
Współautorzy Krzysztof Michalski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
231 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada włączenie ogrodzonej prowizorycznym ogrodzeniem działki należącej do miasta na skraju Parku Praskiego do obszaru Parku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ratuszowa 6, działka nr 9 w obr. 41502
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działka m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada włączenie ogrodzonej prowizorycznym ogrodzeniem działki należącej do miasta na skraju Parku Praskiego do obszaru Parku.
Opis projektu
Projekt zakłada rozbiórkę znajdujących się na terenie działki opuszczonych baraków, usunięcie zniszczonego asfaltu, wymianę gleby, wysianie łąki kwietnej i nasadzenia drzew.

Szacowany koszt prac:
- prace rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu i ziemi do wymiany – 130 000 PLN
- wymiana gleby – 50 000 PLN
- wysianie łąki kwietnej na zrekultywowanym terenie – 20 000 PLN
- nasadzenia 20 drzew (obwód pnia 16-18 cm), ewentualnie drzew/krzewów – 30 000 PLN
- znakowanie, tabliczki – 1 000 PLN
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Park Praski jest jednym z dwóch parków na terenie Pragi-Północ, ulubionym miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców Pragi, a także osób odwiedzających naszą dzielnicę. To również enklawa przyrody. Należy podjąć działania na rzecz zwiększenia obszaru powierzchni biologicznie czynnej i włączenia nieużywanej od wielu lat działki formalnie do Parku. W związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy i powrotem działki do miasta pojawia się niepowtarzalna szansa na jej zagospodarowanie na cele przyrodnicze.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
231 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1) Ze względu na fakt, że przedmiotowy projekt dotyczy rozbiórek zabudowań, stanowiących mienie będące własnością m.st. Warszawy, ZZW zwróciło się z prośbą o podjęcie decyzji w tej sprawie przez Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy. W dniu 15.04.2020r. na posiedzeniu Kolegium Prezydenta, podjęte zostały decyzje odnośnie przeznaczenia terenu nieruchomości przy ul. Ratuszowej 6 (dz. ew. 9, obręb 41502) na cele gastronomiczno-kulturalno-oświatowe , w tym na cele edukacyjne ogrodu zoologicznego. W ramach polecenia Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy obecnie Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy przygotowuje postępowanie, celem wyłonienia partnera prywatnego.
W związku z powyższym projekt jest negatywnie zaopiniowany, gdyż jego realizacja koliduje z planami inwestycyjnymi m.st. Warszawy.

2) Łączy wstępny szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 890.720 zł. brutto, przy czym faktyczny koszt rozbiórek i rekultywacji terenu znany będzie po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji terenu oraz obmiaru zakresu robót. W związku z tym, że wstępny szacunkowy koszt realizacji w/w projektu nie mieści się w limicie przeznaczonym na projekt w dzielnicy Praga-Północ, który wynosi 432.179 zł., w/w projekt jest negatywnie opiniowany.
3) W opisie projektu nie wskazano szacunkowych kosztów utrzymania projektu.

Modyfikacje

21.01.2020 21:05
Autor projektu
21.01.2020 21:06
Autor projektu
21.01.2020 21:07
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany