Ogrody sąsiedzkie dla Pragi

45
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu wandagrudzien
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
104 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Wyraź opinię na temat tego pomysłu

Pobierz plakat promujący projekt

A5 A4 A3
Projekt zakłada zorganizowanie konkursu na utworzenie 5 ogródków, których wyglądem i pielęgnacją zajmowaliby się mieszkańcy i mieszkanki dzielnicy. Nad realizacją projektu będzie czuwał koordynator, a uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez specjalistów np.: ogrodnika, architekta krajobrazu czy przyrodnika. Na podsumowanie projektu realizacje ogrodów zostaną poddane głosowaniu. Projekt uwzględnia zgłaszanie się zespołów opiekujących się ogrodami (uczestnicy indywidualni, grupowi, grupy sąsiedzkie, itp.).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nieruchomości z terenu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania z wyłączeniem terenów objętych planami i działaniami już zrealizowanymi rewitalizacji terenów zieleni Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ostateczne miejsca realizacji będą uwarunkowane zgłoszeniami uczestników projektu oraz możliwością realizacji zamierzenia na danym terenie w uzgodnieniu z administratorami terenu, Zarządem Praskich Terenów Publicznych dla Dzielnicy Praga-Północ oraz Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz służb Konserwatora Zabytków i Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego UM Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie konkursu na utworzenie 5 ogródków, których wyglądem i pielęgnacją zajmowaliby się mieszkańcy i mieszkanki dzielnicy. Nad realizacją projektu będzie czuwał koordynator, a uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez specjalistów np.: ogrodnika, architekta krajobrazu czy przyrodnika. Na podsumowanie projektu realizacje ogrodów zostaną poddane głosowaniu. Projekt uwzględnia zgłaszanie się zespołów opiekujących się ogrodami (uczestnicy indywidualni, grupowi, grupy sąsiedzkie, itp.).
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie konkursu na najładniejszy (pielęgnowany przez 1 sezon) ogólnodostępny ogródek na maksimum 5 obszarach będących we władaniu m.st. Warszawy, których opiekunami będą mieszkańcy i mieszkanki zgłoszeni w procedurze naboru. Ogródki powstawać będą na podstawie opracowanych wspólnie koncepcji zagospodarowania terenu, które będą powstawać na warsztatach prowadzonych przez specjalistów ogrodnictwa. Nad realizacją projektu będzie czuwał koordynator, którego zadaniem będzie min. organizacja warsztatów, zakup roślin zgodnie z opracowanymi koncepcjami zagospodarowania oraz nadzór nad realizowaną przez mieszkańców pielęgnacją ogrodów. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez specjalistów np.: ogrodnika, architekta krajobrazu, czy przyrodnika. Projekt uwzględnia także opiekę specjalistów związanych z ogrodnictwem przez cały okres jego trwania.
Każdy z ogródków będzie miał przypisany budżet nie większy niż 14 000 zł na zakup roślin i materiałów koniecznych do jego realizacji (np. wymiana podłoża), którego faktyczna wysokość będzie określona na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu. Podczas tworzenia koncepcji realizacji będą promowane ogródki zawierające elementy edukacyjne np.:
• wykorzystanie gatunków roślin rodzimych;
• ogrody z roślinami przyjaznymi owadom (z domkiem dla owadów);
• ogród ziołowy lub warzywny z roślinami jadalnymi,
• ogródek zawierający własnoręcznie wykonane elementy z wikliny.
Ogrody biorące udział w projekcie będą oceniane przez mieszkańców poprzez media społecznościowe Urzędu Dzielnicy, a po zakończeniu konkursu uczestnicy dostaną upominki.

Nabór uczestników projektu: będzie prowadzony wśród mieszkańców poprzez media społecznościowe Urzędu Dzielnicy lub zgłoszenia przesyłane drogą mailową. Informacja o naborze będzie poprzedzona akcją informacyjną o projekcie na stronie Urzędu Dzielnicy i mediach społecznościowych Urzędu Dzielnicy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Na Pradze wciąż brakuje obszarów zielonych, dlatego uważamy, że w tej kwestii warto wziąć sprawy w swoje ręce. Chcemy zachęcić mieszkańców Pragi-Północ do tworzenia ogrodów sąsiedzkich. Osoby chcące wejść w rolę lidera lokalnego ogrodu będą mogły skorzystać z serii warsztatów i opieki merytorycznej specjalistów od zieleni (architektów, ekologów i ogrodników).

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Budżet 5 ogródków – 5 * 14 000 zł = 70 000 zł
Koordynator projektu, wynagrodzenie – 9 miesięcy * 2 000 tys. = 18 000 zł
Koszty wynagrodzeń dla specjalistów - 5 * 3 000 zł = 15 000 zł (w tym opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu 5 ogrodów)
Tabliczki Budżetu – 5 * 200 zł = 1 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
104 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Projekt edukacji ekologicznej ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez przekazanie wiedzy ogrodniczej o możliwościach wykorzystania roślin w przestrzeni miejskiej oraz społecznym udziale w zagospodarowywaniu terenów miejskich poprzez tworzenie ogrodów społecznościowych.

Modyfikacje

21.01.2020 20:49
Autor projektu
21.01.2020 20:49
Autor projektu
21.01.2020 21:43
Autor projektu
11.08.2020 10:12
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany