Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Zielone Place Warszawy - Bankowy i Wileński

52
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu wandagrudzien
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 500 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
plac Wileński, plac Bankowy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działki należące do m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Projekt zakłada stałe zaaranżowanie zieleni na dwóch najbardziej zabetonowanych placach w mieście: Bankowym i Wileńskim.

Na placu Bankowym planujemy wytyczenie skweru wraz z nasadzeniami drzew, krzewów, prawdziwą trawa, alejkami i ławkami. Uważamy, że to miejsce zasługuje na zieleń z prawdziwego zdarzenia, a nie na kolejne prowizoryczne palety i donice. Projekt zieleni dla Placu Bankowego jest już gotowy, został też skonsultowany z mieszkańcami. Czas na jego wdrożenie.

W ramach niniejszego projektu chcemy zrealizować zachodnią część koncepcji, czyli tą leżącą bliżej budynku Ratusza, gdzie w ubiegłoroczne wakacje znajdowała się strefa relaksu.

Kosztorys:

Plac Wileński
fontanna wraz z ławeczkami - 400.000
Miejsce spotkań wraz z rabatami atrakcyjnymi cały rok - 150.000
60 m żywopłotu wzdłuż placu - 13.000
zieleń zamiast postoju taxi - 10.000
krzewy (rózne, bzy) - 20.000
rozpłytowywanie wysepek i przystanków wraz z nasadzeniami - 1300m2 x 100 = 13.000
nasadzenia pnączy na elementach metra - 10.000
wymiana szkła w wejściach do metra - 150.000
nasadzenia 25 drzew - 150.000
wytyczenie alejek - 20.000
4 kamienne tabliczki ze zdjęciami placu - 40.000
poidełko warszawskie - 20.000
Razem ok. 1 mln zł

Plac Bankowy
6300 m2 zieleni - ok. 1,2 mln zł
41 drzew - ok. 200.000 zł
mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe) - ok. 200.000

Razem ok. 1,6 mln

Suma: 2,6 mln

Projekt zakłada:
zasadzenie w gruncie 41 drzew
zasadzenie bylin i łąk kwietnych
rozbetonowanie placu i zastąpienie nawierzchni asfaltowej nawierzchnią przepuszczającą wodę
wprowadzenie na plac elementów małej architektury: ławek, koszy, stojaków rowerowych

Na placu Wileńskim planowane jest:
utworzenie niskiej fontanny dla dzieci wraz z ławeczkami w miejscu opustoszałego cokołu
stworzenie rabaty złożonej z bylin atrakcyjnych przez cały rok wraz z elementami małej architektury (ławki, leżaki, stół), która pełniłaby funkcję miejsca spotkań mieszkańców
wprowadzenie zielonej ściany, która odgrodziłaby część pieszą placu od części samochodowej w celu zmniejszenia hałasu i uczynienia jej bardziej przyjazną dla pieszych
zwiększenie powierzchni zielonej poprzez przeniesienie dotychczasowego postoju taksówek w inne miejsce
wprowadzenie krzewów (róża, bez) oraz bylin w miejsce zdegradowanej zieleni
rozbetonowanie i zazielenienie wysepek drogowych oraz fragmentów przystanków
nasadzenia pnączy na konstrukcji wywietrzników i wind należących do metra
przeniesienie parkowania na jezdnię przy liceum im. Władysława IV i nasadzenia w tym miejscu drzew wraz ze stworzeniem mis.
połączenie mis przy “małej” Targowej
nasadzenia drzew przy budynku Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, po stronie wschodniej Placu
ucywilizowanie handlu na placu poprzez wyznaczenie konkretnych miejsc, gdzie można handlować (obecnie handlarze zastawiają wejścia do metra)
utworzenie alejek przy cerkwi - obecna kostka granitowa utrudnia poruszanie się po tej przestrzeni np. osobom o ograniczonej mobilności
postawienie warszawskiego poidełka
wymianę szkła w wejściach do metra na kolor neutralny. Na Placu Wileńskim przy zabytkowych budynkach DOKP, cerkwi oraz przedwojennych kamienicach niebieskie daszki do metra tworzą chaos wizualny
ustawienie punktów informacyjnych z historycznymi zdjęciami Placu i ulicy Targowej

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Oba reprezentacyjne i zabytkowe warszawskie place zniechęcają ludzi do przebywania na nich poprzez duży ruch samochodowy, skąpą zieleń i dużą ilość asfaltu. Wprowadzenie tam zieleni wraz z rozpłytowaniem betonu i asfaltu uczyni te miejsce przyjaznymi i przywróci im należny im charakter placu.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od spółki Metro Warszawskie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie objęcia do dnia 01.10.2021r. całego obszaru placu Wileńskiego trwałością projektu pn. „II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru” – stacja C15 „Dworzec Wileński”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt dotyczył budowy stacji metra wraz z infrastrukturą nadziemną oraz otworzeniem terenu nadziemnego w obrębie placu Wileńskiego (budowa dróg, zatok/platform przystankowych, torów tramwajowych, remont nawierzchni placów i ciągów pieszych, i inne.).
W związku z powyższym, informuje że projekt w części dotyczącej placu Wileńskiego weryfikowany jest negatywnie ze względu na brak spełnienia wymogu wskazanego w §18 ust. 2 pkt. 2 lit. c Uchwały nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11.04.2019r.
Ponadto informuje, że projekt negatywnie jest opiniowany ze względu na brak spełnienia wymogu wskazanego w §18 ust. 2 pkt. 2 lit. e w/w uchwały odnośnie n/w założeń projektu:

1. W części dotyczącej placu Wileńskiego odnośnie likwidacji lub zmiany miejsc parkingowych i postojowych – W opinii Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy oraz Zarządu Dróg Miejskich, w/w założenia wymagają zmiany organizacji ruchu oraz zmiany w sygnalizacji świetlnej. Szacunkowy czas opracowania dokumentacji projektowej zmiany organizacji w pasie drogowym wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń oraz realizacja prac przebudowy pasa drogowego wynosi ponad dwa lata.
2. W części dotyczącej placu Wileńskiego odnośnie montażu poidełka oraz budowy fontanny na placu Wileńskim – Zgodnie z opinią Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie „na chwilę obecną nie ma możliwości zasilenia w wodę planowanej inwestycji z powodu braku bezpośredniego dostępu do miejskiej infrastruktury wodociągowej o charakterze zbiorczym”. W związku z tym, montaż poidełka i budowa fontanny wiąże się z budową nowego przyłącza wodociągowego, łączącego nowe obiekty z najbliższym źródłem wody, tj. przewodem wodociągowym o średnicy 150 w ul. Cyryla i Metodego lub przewodem wodociągowym o średnicy 80 w ciągu komunikacyjnym po zachodniej stronie budynku cerkwi po rozbudowie sieci wodociągowej. Ponadto w przypadku budowy fontanny należy wykonać przyłącze kanalizacyjne oraz elektryczne zasilające fontannę. Szacowany czas na wykonanie wszystkich niezbędnych przyłączy wynosi ponad 12 miesięcy. W związku z tym, czas montażu poidełka oraz budowy fontanny na placu Wileńskim wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, budową przyłączy oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, zgód i zezwoleń wynosi około dwóch lat.
3. W części dotyczącej placu Bankowego – informujemy, że dokonano analizy możliwości realizacji projektu w oparciu o założenia projektu oraz koncepcję przebudowy placu Bankowego w ramach projektu „Zielone ulice”. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miejskich – Wydziału Zrównoważonej Mobilności (ZDM-TZM) „W zakresie drogowym projekt będzie bardzo ciężko zrealizować w ciągu 12 miesięcy. Należy wówczas uzyskać zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, dokonać skutecznego zgłoszenia robót budowlanych oraz należy sprawdzić koniecznie odwodnienie. W opinii Wydziału TZM projekt raczej niemożliwy do zrealizowania w ciągu 12 miesięcy, ze względu na konieczne przebudowanie odwodnienia (…) Ciężko określić koszt realizacji projektu, ponieważ projekt jest wielobranżowy (zieleń, odwodnienie, zmiany w organizacji ruchu). Jednakże z uwzględnieniem przebudowy odwodnienia projekt będzie droższy niż zakładana kwota 1,6 mln złotych”. W nawiązaniu do opinii ZDM-TZM informujemy, że realizacja zadań inwestycyjnych związanych przebudową pasa drogowego są zadaniami wieloletnimi. Szacunkowy czas trwania opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zgód, decyzji (w tym decyzji konserwatorskiej) oraz pozwoleń wynosi minimum 12 miesięcy, prace realizacyjne wraz z przeprowadzeniem postępowania przetargowego to kolejne 12 miesięcy. W związku z tym, minimalny szacowany termin realizacji projektu wynosi dwa lata.
W opisie projektu nie podano szacunkowych kosztów utrzymania.

Modyfikacje

20.01.2020 22:12
Autor projektu
20.01.2020 22:13
Autor projektu
20.01.2020 23:01
Autor projektu
21.01.2020 09:01
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Ciekawy projekt, który nie ma opisu żadnego konkretnego opisu.
  Ciekawi zatem złożona lista poparcia wniosku przez mieszkańców.
  Warto się temu przyjrzeć, czy projektodawczyni nie wrzuca wszędzie tej samej np. skopiowanej na xero listy?
  Nano Chanceur  12.12.2019 09:21
 • Popieram, zdecydowanie zmiana na lepsze relatywnie niskim kosztem. Brawo za inicjatywę i wysiłki by to miasto było przyjazne i piękne. Obecnie Place Warszawy między innymi takie jak Bankowy, Teatralny, Konstytucji wyglądają dramatycznie z niewykorzystanym potencjałem. Architektonicznie piękne place na których królują parkingi.
  Paweł Stępień  25.01.2020 09:53
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany