Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Jeże na warsztat. Jak pomagać kolczastym sąsiadom.

86
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
46 780 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przeprowadzenie z mieszkańcami szerokich warsztatów z różnych zagadnień w zakresie ochrony jeży oraz wprowadzenie ogólnomiejskich, systemowych rozwiązań wspierających jeże żyjące w Warszawie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warsztaty mogą być przeprowadzane w Miejscach Aktywności Lokalnej czy Dzielnicowych Domach Kultury. Plenerowe warsztaty mogą odbyć się w miejscach szczególnego występowania jeży, na pewno w każdej dzielnicy Wydziały Ochrony Środowiska wspólnie z mieszkańcami są w stanie wskazać takie tereny zielone.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie z mieszkańcami szerokich warsztatów z różnych zagadnień w zakresie ochrony jeży oraz wprowadzenie ogólnomiejskich, systemowych rozwiązań wspierających jeże żyjące w Warszawie.
Opis projektu
Jeże są jednym z najstarszych gatunków zamieszkujących teren Warszawy. Były tutaj zanim osiedlili się tu ludzie. Dziś są jednym z niewielu zwierząt nadal tu mieszkających, dzięki któremu Warszawiacy mogą mieć kontakt z "dziką naturą".

Niestety, w związku z rozwojem miasta ich przestrzeń życiowa z każdym rokiem drastycznie ulega ograniczeniu. Zwiększa się tym samym poziom zagrożeń całej populacji. Zgodnie z badaniami naukowców około 40% populacji nie przeżywa okresu zimowej hibernacji. Znaczne żniwo wśród jeży zbierają również pasożyty, na które szczególnie narażone są jeże. Wysoka jest również śmiertelność wynikająca z obrażeń przy pracach ogrodniczych. Zaskakująco, tylko za 25% śmiertelności odpowiadają wypadki drogowe.

Jest wiele sposobów by przeciwdziałać części zagrożeń miejskich, które można wdrożyć w Warszawie.
Proponuję szersze rozwiązanie obejmujące działania w całym mieście.

Projekt zakłada:
1. Realizację w każdej dzielnicy wiosennego i jesiennego warsztatu przybliżającego mieszkańcom te wspaniałe zwierzęta, ich styl życia, miejskie zagrożenia i sposoby na ich przeciwdziałania. Warsztaty takie odbywałyby się w Miejscach Aktywności Lokalnej bądź domach kultury. Uczestnicy dowiadywaliby się jak praktycznie można pomagać jeżom, tworząc eko-strefy, stawiając sztuczne schronienia, zdobywając wiedzę z pomocy w przypadku inwazji pasożytów czy zakłócenia procesu hibernacji. (36 * 700zł = 25200zł)
2. Odbycie się w każdej dzielnicy pod koniec lata plenerowego warsztatu podczas którego mieszkańcy utworzyliby w przyjaznym otoczeniu eko-strefę bezpieczną dla jeży, zbudowali wspólnie sztuczne schronienie, nabywając przy tym praktycznych umiejętności. (18 * 700 = 12600zł)
3. Uzupełnienie Miejskiego Centrum Kontaktu Urzędu m.st. Warszawy 19115 rozszerzając funkcjonalność tej platformy o możliwość zgłaszania obserwacji jeży jak i ich miejsc gniazdowania dzięki czemu mogłaby powstać mapa umożliwiająca podmiotom prowadzącym prace z zielenią na lepsze zabezpieczenie jeży i ich gniazd. (2500zł)
4. Wyposażenie straży miejskiej w Warszawie w specjalne kopuły, które można umieścić na gnieździe zlokalizowanym na niebezpiecznym dla jeża terenie, narażonym na zniszczenie podczas prac przy zieleni, blisko chodnika czy na terenie gdzie wyprowadzane są psy. (36 * 180zł = 6480)
5. Dzięki informacjom zebranym od mieszkańców poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Urzędu m.st. Warszawy 19115 można określić miejsca, w których powstałyby azyle niepielęgnowanej zieleni, kęp krzewów gdzie nie koszono by traw i nie grabiono liści, tworząc tym samym naturalne eko-strefy. (0zł)

Niestety, w Warszawie zwierzęta te rzadko dożywają dwóch lat, podczas gdy w sprzyjających warunkach, w niewoli potrafią żyć do 10 lat. Jeż spędza zimę w hibernacji, ale dotyczy to tylko zdrowego, dorosłego, dobrze odżywionego jeża, w dobrym i bezpiecznym schronieniu. Młode i słabe jeże nie są zdolne do hibernacji. Jesienią lub wczesną zimą niehibernujący jeż wielkości pomarańczy, sporego grapefruita, bez naszej pomocy na pewno zamarznie. Około 40% populacji jeży w środowiskach miejskich nie przeżywa okresu hibernacji, a w stosunku do młodych jeży, z jesiennych miotów śmiertelność zimowa wynosi prawie 70%. Śmiertelność w konsekwencji zaburzeń hibernacji jest największym zagrożeniem przeżywalności populacji jeży.

Podczas stacjonarnych warsztatów mieszkańcy uzyskaliby informacje, jakie pożytki przynosi współistnienie jeży na terenach zamieszkałych przez ludzi, dlaczego jeże zasiedlają coraz chętniej obszary miejskie, w jaki sposób, zapewnić im bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, w parkach i na prywatnych posesjach oraz jak wspierać jeże w budowie naturalnych schronień oraz jak tworzyć bezpieczne sztuczne schronienia. Dla uczestników mogłoby być przeprowadzone szkolenie z oceny stanu i udzielania pomocy jeżom zainfekowanym pasożytami, czy też z udzielania pomocy jeżom przy zaburzeniach hibernacji. W trakcie warsztatów mieszkańcy zbudowaliby domki dla jeży oraz poznali techniki tworzenia naturalnych schronień. Poznaliby również ogólnie wiedzę na temat innych gatunków dzikich zwierząt Warszawy oraz zasady ochrony gatunkowej którymi część z nich jest objęta.

Podczas plenerowego spotkania w każdej dzielnicy mieszkańcy utworzyliby we wcześniej wybranym miejscu eko-strefę gdzie Warszawskie jeże mogłyby znaleźć bezpieczny azyl. Eko-strefa byłaby zabezpieczona przed dostępem drapieżników i osób postronnych. W jej wnętrzu znalazłyby się miejsca dogodne do utworzenia gniazda, czy to w formie stert gałęzi, liści i traw, czy to w formie domków utworzonych wcześniej przez mieszkańców na stacjonarnych warsztatach.

Funkcjonalność Miejskiego Centrum Kontaktu Urzędu m.st. Warszawy 19115 mogłaby zostać rozszerzona o możliwość wskazywania przez mieszkańców na mapie miejsc obserwacji jeży oraz miejsc w których zlokalizowano ich gniazda. Dzięki takim informacjom można by określić na podstawie ilości zgłoszeń obszary gęściej i rzadziej zasiedlone przez jeże. Mapa dostępna byłaby zarówno dla mieszkańców jak i dla służb prowadzących prace z zielenią, dzięki czemu można by spróbować ograniczyć ofiary kosiarek i podkaszarek żyłkowych. Lokalizacje gniazd na mapie nie byłyby precyzyjnie dostępne by ochronić jeże przed ewentualnymi aktami wandalizmu.

Służby miejskie mogłyby zostać wyposażone w specjalne kopuły, których pomysłodawcą jest przedsiębiorca z Proszowic. Dzięki specjalnej kopule gniazdo jeża które znajduje się na niebezpiecznym dla niego terenie zostaje przykryte konstrukcją wykonaną z niedużych, drewnianych trójkątów, co bardzo uodparnia ją na próby zniszczenia. Mimo drewnianej konstrukcji odporna jest na kopniaki czy próby zgniecenia, a znaczące uszkodzenie możliwe jest dopiero przy użyciu ciężkiego narzędzia. Rozmiar „oczek” trójkątów umożliwia swobodne przejście dla zwierzęcia nie większego od jeża, co zabezpiecza gniazdo przed dostaniem się tam drapieżników mogących mu zagrozić. Sklepienie kopuły przykryte jest sklejką o grubości utrudniającej zniszczenie. Demontaż kopuły wymaga znaczącego czasu ze względu na solidne skręcenie długimi śrubami, którym usunięto główki, a cała konstrukcja jest zakotwiczona w gruncie długimi „śledziami” uniemożliwiającymi kradzież. Przemyślana konstrukcja jest zabezpieczona przed aktami wandalizmu, kradzieżą i dostaniem się do gniazda drapieżników czy psów. Charakterystyczna kopuła jest dodatkowo oznakowana tabliczką informującą, że chroni śpiącego jeża, lecz by dodatkowo zabezpieczyć gniazdo można zamiast tabliczki informującej o jeżu umieścić oznakowanie, iż wyłożono w tym miejscu trutkę deratyzacyjną czy też, że jest to punkt badań meteorologicznych. Oczywiście, nie ma możliwości zabezpieczenia jej przed wszystkimi niebezpieczeństwami, kopułę można ukraść mając wystarczająco dużo czasu, jeża można obudzić drążąc wewnątrz patykiem, czy też w ekstremalnej sytuacji, można bestialsko spalić. Zabezpiecza ona jednak gniazdo przed większością powszechnych zagrożeń, jak kosiarki czy usunięcia liści lub rozgrzebania gniazda przez niedopilnowane psy. Warto złożyć, że takie zabezpieczanie spotka się z dobrą wolą ludzi. Szacunkowy koszt wykonanej przez autora kopuły nie przekroczył 130zł. Wiosną mogą być one demontowane i posłużyć ponownie w kolejnych latach

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Jeże szczególnie zasługują na naszą opiekę. Nie zdarzyło się wszak dotychczas by jeż był odpowiedzialny jakiejś szkody człowiekowi. Natomiast ciągle rozbudowująca się Warszawa ogranicza tym zwierzętom przestrzeń życiową. Ciągle powstające nowe budynki, coraz lepiej pielęgnowana zieleń, z roku na rok coraz to większymi krokami utrudniają kolczaste życie.

Warto również zaznaczyć że jesteśmy zobowiązani do pomocy jeżom między innymi również w formie ochrony naturalnych i budowie sztucznych miejsc lęgowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie częściowej ochrony gatunkowej jeży.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
46 780,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Uwagi: Projekt ma charakter okołomiejski, zakłada organizację szkoleń w dzielnicach z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury, uzupełnienie funkcjonalności systemu 19115, działania Straży Miejskiej związane z aktywną ochroną miejsc bytowania jeży. Aby mógł dojść do skutku wymaga prowadzenia i koordynacji przez jedną jednostkę. ZZW odmówił prowadzenia projektu, BOŚ odmówił prowadzenia projektu, Biuro Rekreacji i Sportu odmówiło prowadzenia projektu, Biuro Edukacji również nie przyjęło projektu do koordynacji i realizacji. Biuro Cyfryzacji Miasta wyraziło negatywną opinię w sprawie uzupełnienia funkcjonalności systemu 19115, Straż Miejska nie zajęła stanowiska wobec zapytania o możliwość realizacji projektu w zakresie możliwości rozwożenia i montażu kopuł chroniących miejsca noclegowe i zimowiska jeży. Brak możliwości realizacji projektu we wskazanym w projekcie zakresie. Brak możliwości ograniczenia zakresu projektu do realizacji części zaproponowanych zadań – wszystkie są ocenione negatywnie. LM-W, ze względu na charakter działalności statutowej - prowadzenie gospodarki leśnej – nie są w stanie realizować tego projektu.

Modyfikacje

29.12.2019 19:39
Autor projektu
29.12.2019 19:53
Autor projektu
21.01.2020 22:04
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany