Bezpłatne warsztaty z Porozumienia Bez Przemocy

1273
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Izabela Niespodziewańska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
630 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dotyczących metody Porozumienie Bez Przemocy (NVC) - skierowanych do wszystkich mieszkańców - na terenie publicznych szkół, we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy. Wiedza i praktyczne ćwiczenia z NVC pomagają w skutecznym, empatycznym budowaniu porozumienia, tym samym eliminując możliwość wystąpienia przemocy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły ponadpodstawowe we wszystkich dzielnicach, podlegające pod Biuro Edukacji m.st. Warszawy (licea, technika, szkoły branżowe, zespoły szkół i szkół specjalnych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, centra kształcenia ustawicznego, szkoły policealne itp).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W projekcie wezmą udział wszystkie 18 dzielnic m.st. Warszawy - zajęcia zostaną zrealizowane w przynajmniej jednej szkole/ośrodku w dzielnicy, usytuowanym w miejscu dobrze skomunikowanym z daną dzielnicą.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dotyczących metody Porozumienie Bez Przemocy (NVC) - skierowanych do wszystkich mieszkańców - na terenie publicznych szkół, we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy. Wiedza i praktyczne ćwiczenia z NVC pomagają w skutecznym, empatycznym budowaniu porozumienia, tym samym eliminując możliwość wystąpienia przemocy.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie w każdej z 18 dzielnic Warszawy - w publicznych szkołach ponadpodstawowych - otwartych warsztatów dotyczących komunikacji metodą Porozumienie Bez Przemocy (zwaną też m.in.: NVC, Językiem Serca, Konstruktywną Komunikacją) w wymiarze:

♥ jeden trzygodzinny warsztat dla uczniów-młodzieży i ich wychowawców (trzy godziny lekcyjne warsztatów skierowanych do grupy minimum 120 uczniów, przeprowadzonych na sali/hali gimnastycznej/konferencyjnej itp.) w danej placówce (w warsztatach ponadto uczestniczyć powinni wychowawcy, psycholog/pedagog i inni zainteresowani nauczyciele) - w terminie i godzinach ustalonych z odpowiednim wyprzedzeniem z dyrekcją danej placówki;

♥ cykl trzech dwugodzinnych warsztatów otwartych grupowych dla wszystkich mieszkańców (3 warsztaty po 2 godziny zegarowe dla grupy ok. 120 chętnych uczestników) - w soboty albo w niedziele, ewentualnie wieczorami w dni powszednie od godziny 18:30; zapisy elektroniczne (e-mail) oraz telefoniczne.

Warsztaty powinny być każdorazowo prowadzone przez dwie osoby, w tym przynajmniej jedną z potwierdzonym tego typu wykształceniem i doświadczeniem - specjalizacją/certyfikacją z zakresu NVC, dyplomem ukończenia studiów pedagogicznych/psychologicznych i/lub dyplomem psychoterapeuty, a także doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu warsztatów z zakresu NVC.

Projekt będzie wypromowany w szkołach publicznych każdego stopnia - poprzez dzienniki elektroniczne, a także w innych instytucjach m.st. Warszawy (urzędy dzielnicowe, domy kultury, biblioteki, domy kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itd.) - poprzez informacje i bannery reklamowe na stronach internetowych. Projekt także powinien mieć swoją stronę w mediach społecznościowych (Facebook, aktywna strona z powiadomieniami o poszczególnych wydarzeniach) oraz reklamę bezpłatnie emitowaną w ZTM/MZA/metrze.

W oparciu o znajomość metody Porozumienie Bez Przemocy ludzie komunikują się w sposób, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy. Dialog w duchu Porozumienia Bez Przemocy uczy i pogłębia m.in. empatię, szczere, uważne, jasne oraz asertywne słuchanie i wyrażanie siebie, szacunek wobec innych i samego siebie, służy on szukaniu i budowaniu porozumienia z innymi w relacjach.
Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej obecną przemoc, także werbalną, nie tylko w szkołach, ale ogólnie w lokalnym społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób młodych wchodzących w dorosłość. Udział w warsztatach pozwoli wszystkim uczestnikom nabyć umiejętności porozumiewania się w sposób empatyczny, szanujący potrzeby i uczucia drugiej osoby, co stanowi podstawę do budowania kultury dialogu i współpracy, przeciwdziałania mowie nienawiści i propagandzie przemocy kształtowanej m.in. przez współczesne media.

Kosztorys opiewa na kwotę 630 000 zł, ponieważ projekt zakłada realizację zadania we wszystkich 18 dzielnicach, co daje po 35 000 zł na wykonanie projektu w każdej z dzielnic (realizacja w tej cenie jest możliwa przy zamówieniu zbiorczym z poziomu całego miasta Warszawy).

⃰ przez szkoły ponadpodstawowe rozumie się: licea, technika, szkoły branżowe, zespoły szkół i szkół specjalnych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, centra kształcenia ustawicznego, szkoły policealne i inne jednostki podlegające pod Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej obecną przemoc, także werbalną, wdzierającą się w dużych miastach dosłownie we wszystkie sfery naszego życia, począwszy od lokalnej społeczności, poprzez miejsca nauki i pracy, miejsca użyteczności publicznej. Jest odpowiedzią na propagandę przemocy i mowę nienawiści serwowane przez media, w szczególności telewizję publiczną i niektórych influencerów/trendsetterów/youtuberów w mediach społecznościowych - bliskich młodzieży. Jest odpowiedzią na coraz to liczniejsze próby samobójcze, szczególnie wśród młodzieży i młodych dorosłych do 25 r. ż., nie potrafiących zatrzymać mowy nienawiści i przemocy psychicznej w swoim otoczeniu. Udział w warsztatach pozwoli każdemu uczestnikowi nabyć zdrowej umiejętności porozumiewania się w sposób empatyczny, szanujący potrzeby i uczucia drugiej osoby. Celem ogólnym jest budowanie kultury dialogu i współpracy, w konsekwencji zaś zadbanie o nasz komfort, spokój wewnętrzny i zdrowie psychiczne.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
630 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany