Zajęcia dla rodziców i opiekunów

1236
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Izabela Niespodziewańska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
810 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Program dla rodziców w każdej z 18 dzielnic Warszawy: wykłady, warsztaty, konsultacje indywidualne. Tematyka: bunt nastolatka, budowanie prawidłowej komunikacji i empatycznej relacji, depresja dziecka a dorosłego, samookaleczanie się, uzależnienia behawioralne (netoholizm, zakupoholizm, odżywiania, hazard, seksoholizm, pracoholizm), przemoc (w rodzinie, rówieśnicza, cyber, media społecznościowe), eksperymentowanie/uzależnienia od substancji (alkohol, leki, narkotyki, dopalacze).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejsca Aktywności Lokalnej, Domy Sąsiedzkie, Kluby Sąsiedzkie, inne siedziby organizacji pozarządowych dzierżawiących lokale od m.st. Warszawy, Biblioteki m. st. Warszawy albo Domy Kultury - w zależności od możliwości danej dzielnicy. Ze względu na pożądaną przez rodziców anonimowość udziału w projekcie nie rekomenduje się realizacji bezpośrednio w szkołach, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych, urzędach dzielnicowych. Ze względu zaś na przeładowanie zadaniami pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i długi czas oczekiwania - nie rekomenduje się realizacji zadania w PPP.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt ma być realizowany w przynajmniej jednym miejscu w każdej z osiemnastu Dzielnic m.st. Warszawy, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze skomunikowanym z pozostałą częścią tej dzielnicy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Program dla rodziców w każdej z 18 dzielnic Warszawy: wykłady, warsztaty, konsultacje indywidualne. Tematyka: bunt nastolatka, budowanie prawidłowej komunikacji i empatycznej relacji, depresja dziecka a dorosłego, samookaleczanie się, uzależnienia behawioralne (netoholizm, zakupoholizm, odżywiania, hazard, seksoholizm, pracoholizm), przemoc (w rodzinie, rówieśnicza, cyber, media społecznościowe), eksperymentowanie/uzależnienia od substancji (alkohol, leki, narkotyki, dopalacze).
Opis projektu
Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych i pewności siebie u rodziców w zakresie postępowania z ich nastoletnimi dziećmi/młodymi dorosłymi. Jest on dedykowany wszystkim rodzicom i opiekunom młodzieży w wieku od 12 do 18 r. ż. (ze względu na problemy dziecka górna granica może być podniesiona do 25 r.ż.), którzy:
• chcą budować bezpieczną relację ze swoim dzieckiem - nastolatkiem/młodym dorosłym, opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu,
• chcą nauczyć się wychwytywać sygnały świadczące o tym, że ich dziecko ma/może mieć kłopoty i umieć odpowiednio zareagować - zapobiec ich eskalacji,
• chcą nauczyć się stosować inne niż dotychczas metody wychowawcze, móc podyskutować o ich skuteczności w gronie innych rodziców, móc przećwiczyć nowe sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji z dzieckiem na warsztatach,
• borykają się z objawami przemocy, wykluczenia rówieśniczego, zaburzeń czy uzależnień u swoich nastoletnich dzieci lub w ich środowisku rówieśniczym,
• pragną móc skonfrontować posiadaną przez nich wiedzę z aktualną, fachową wiedzą i doświadczeniem profesjonalistów - psychoterapeutów, psychologów i psychiatry dziecięcego,
• chcą dowiedzieć się, gdzie i jakie wsparcie w zakresie np. podniesienia kompetencji wychowawczych czy terapii uzależnienia/współuzależnienia czy innego rodzaju terapii mogą uzyskać na terenie Warszawy (w formie publikacji obejmującej placówki publiczne, organizacje pozarządowe oraz placówki niepubliczne - finansowane/współfinansowane przez jednostki m.st. Warszawy, wojewodę mazowieckiego, ministerstwo zdrowia, ministerstwo edukacji itp.).

Projekt będzie realizowany w każdej z 18 dzielnic Warszawy, w miejscu gwarantującym każdej rodzinie komfort i anonimowość.
Projekt zakłada następujące działania skierowane do dorosłych mieszkańców:
> interaktywne wykłady edukacyjne,
> spotkania o charakterze warsztatowym dla rodziców,
> spotkania o charakterze grupy wsparcia lub kręgu dla rodziców,
> wydanie krótkiej publikacji lub otwarcie jednej strony w mediach społecznościowych, zawierającej komplementarną informację z obszaru całego m.st. Warszawy, obejmującą aktualną ofertę wsparcia i pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i psychiatrycznej w zakresie omawianej na wykładach i warsztatach tematyki, zawierającej adresy i dane kontaktowe umożliwiające zapis na wybrane oddziaływania,
> indywidualne konsultacje z psychoterapeutą, psychologiem lub psychiatrą dziecięcym (przeznaczone dla rodziców biorących udział w wykładach i spotkaniach oraz dla ich dzieci, w tematyce projektu).

Poruszana tematyka: bunt nastolatka, budowanie prawidłowej, empatycznej komunikacji i relacji z nastolatkiem/młodym dorosłym, depresja dziecka a dorosłego, samookaleczanie się, uzależnienia behawioralne (netoholizm, zakupoholizm, anoreksja i bulimia, uzależnienie od hazardu, seksoholizm, mobbing, pracoholizm), przemoc (w rodzinie, rówieśnicza, wykluczenie rówieśnicze, cyberprzemoc, w mediach społecznościowych) eksperymentowanie i uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, dopalacze).

Kosztorys zakłada budżet wysokości 45 000 zł na realizację zadania w każdej z 18 dzielnic (18 dzielnic x 45 000 zł = 810 000), co odpowiada około 300 godzinom pracy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami (psycholog/psychoterapeuta/psychiatra) na każdą, pojedynczą dzielnicę.

Drodzy Rodzice i Dziadkowie,
głosując na ten projekt pokazujecie Państwo, że wszystkim nam zależy na bezpłatnym dostępie do usług, które są dla nas konstruktywną podporą w sytuacjach, gdy nasze dzieci i wnuki wzrastają borykając się z problemami, których za naszych czasów nie było bądź były niszowe.
Nasza i ich przyszłość zależy od również tego, czy będziemy umieli wesprzeć nasze dzieci i wnuki w trudnych dla nich sytuacjach, czy będziemy mogli i umieli w odpowiednim czasie zareagować.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W ostatnich czasach z jednej strony wiele słyszy się o niezdrowych zachowaniach młodzieży, popadaniu w nałogi, depresję, samookaleczaniu się i próbach samobójczych, przemocy rówieśniczej i wykluczaniu przez grupę rówieśniczą, a z drugiej strony zamykane są kolejne placówki oferujące wsparcie rodzicom i opiekunom tych dzieci np.: zamknięto prawie wszystkie szpitale psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w Warszawie, nie buduje się nowych poradni czy ośrodków terapeutycznych, budżet na dofinansowania dla organizacji pozarządowych w tym przedmiocie ulega rokrocznie zmniejszeniu i nie waloryzowane są stawki osób w nich pracujących pomimo znaczącej inflacji. Projekt ma na celu zniwelowanie tego typu zagrożeń spowodowanych m.in. brakiem odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego - poprzez dostęp w każdej dzielnicy do edukacji rodziców dzieci nastoletnich według realnych potrzeb w społeczeństwie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
810 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany