Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Mokotowem a Wilanowem (latarnie parkowe oświetlające zadrzewiony odcinek ścieżki pomiędzy Al. Wilanowską a ul. Arbuzową)

92
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu ***_***_***
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
125 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega na postawieniu wzdłuż uczęszczanej ścieżki wiodącej obok Potoku Służewieckiego, od zbiegu ul. Zdrowej i Arbuzowej do skrzyżowania Alei Wilanowskiej z Aleją Rzeczpospolitej, w równych odstępach 15 latarni parkowych oraz odświeżeniu nawierzchni z drobnego grysu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ścieżka pieszo-rowerowa na Stegnach wiedzie atrakcyjnym krajobrazowo terenem wzdłuż Potoku Służewieckiego. Ścieżka prowadzi wzdłuż południowej granicy dzielnicy Mokotów, od zbiegu ul. Zdrowej i Arbuzowej do miejsca w pobliżu skrzyżowania Alei Wilanowskiej z Aleją Rzeczpospolitej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Nr działek 90-94 z obrębu 11006, własność m. st. Warszawa, Mokotów http://www.mokotow.waw.pl/permalink/52,169891550350094/21,06547953040001/18/0/57.html
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na postawieniu wzdłuż uczęszczanej ścieżki wiodącej obok Potoku Służewieckiego, od zbiegu ul. Zdrowej i Arbuzowej do skrzyżowania Alei Wilanowskiej z Aleją Rzeczpospolitej, w równych odstępach 15 latarni parkowych oraz odświeżeniu nawierzchni z drobnego grysu.
Opis projektu
W latach poprzednich na wniosek mieszkańców ze środków Dzielnicy Mokotów została zrealizowana ścieżka pieszo-rowerowa prowadząca od zbiegu ul. Zdrowej i Arbuzowej do skrzyżowania Alei Wilanowskiej z Aleją Rzeczpospolitej, wiodąca wzdłuż Potoku Służewieckiego.
Wykonanie ścieżki okazało się pomysłem trafionym w dziesiątkę. Obecnie jest to niezwykle popularne i preferowane przez okolicznych mieszkańców przejście z Mokotowa do Wilanowa, ale co najważniejsze ścieżka pozwala na przejście lub przejazd rowerem w oddaleniu od spalin i ruchu ulicznego al. Wilanowskiej. Ścieżka prowadzi wzdłuż potoku pośród zieleni drzew oraz krzewów. Ścieżką uczęszczają również dzieci – w drodze do i z pobliskiej szkoły sportowej położonej przy ul. Gubinowskiej na Wilanowie.
Ścieżka jednak funkcjonuje dobrze jedynie za dnia. Wieczorem i w nocy brak oświetlenia skutecznie uniemożliwia przemieszczanie się tym szlakiem z powodu braku widoczności, a tym samym - bezpieczeństwa.


Projekt polega na postawieniu wzdłuż ścieżki od alei Wilanowskiej przez zagajnik, obok Potoku Służewieckiego, do ul. Zdrowej/Arbuzowej , 15 latarni parkowych (ledowych, z naświetlaczami skierowanymi w dół) w równych odstępach.
Koszt latarni po 8 000 zł każda, łącznie 120 000zł
Przewidujemy również odświeżenie nawierzchni ścieżki drobnym grysem. Koszt 5 000 zł

Łączny koszt projektu: 125 000 zł

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Oświetlenie latarniami ścieżki pieszo-rowerowej, dzięki poprawie widoczności, znacząco zwiększyłoby poziom bezpieczeństwa.
Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Mokotowa i Wilanowa, zwłaszcza codziennie dzieci uczęszczające na piechotę lub rowerami do okolicznych szkół.

Realizacja projektu znacząco zwiększy bezpieczeństwo na terenie Mokotowa, a także estetykę południowej granicy dzielnicy.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
125 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1. Istnieje społeczne uzasadnienie do budowy oświetlenia istniejącej ścieżki używanej przez pieszych i rowerzystów, która przebiega przez zadrzewiony teren wzdłuż Potoku Służewieckiego.

2. Istniejąca w terenie ścieżka wykorzystywana do ruchu pieszych i rowerów znajduję się w miejscu planowanego ciągu pieszo-rowerowego 2KP-R według projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego. Dlatego projektowanie oświetlenia istniejącej ścieżki nie może być realizowane samodzielnie. Nie jest możliwe potraktowanie budowy oświetlenia ciągu 2KP-R, jako rozbudowy oświetlenia drogi gminnej ulicy Zdrowej, czy ul. Arbuzowej, ani rozbudowy oświetlenia al. Wilanowskiej. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy 2KP-R jest nowym obiektem, a nie rozbudową ulicy Zdrowej, Arbuzowej, czy al. Wilanowskiej. Konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ciągu pieszo-rowerowego 2KP-R. Budowa oświetlenia jest możliwa, jedynie pod warunkiem: opracowania projektu budowlanego dla potrzeb budowy całego ciągu pieszo-rowerowego wraz uzbrojeniem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, oznakowaniem i oświetleniem, zatwierdzenia projektowanych rozwiązań, uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę ciągu pieszo-rowerowego i następnie wybudowania w pierwszym etapie jedynie oświetlenia w docelowej lokalizacji.
W celu realizacji powyższego konieczne jest:
1- pozyskania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2- przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie projektanta opracowania pn. „budowa ciągu pieszo-rowerowego 2KP-R”,
3- pozyskania map do celów projektowych,
4- pozyskania warunków przyłączeniowych od MPWiK dla potrzeb budowy odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego do kanalizacji ogólnospławnej,
5- pozyskanie warunków przyłączeniowych od RWE STOEN lub Zarządu Dróg Miejskich na podłączenie zasilania latarni,
6- na podstawie między innymi powyższych dokumentów opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z projektem organizacji ruchu zawierającego następujące elementy: drogowe, organizację ruchu, oświetlenie, odwodnienie, gospodarkę zielenią, zagospodarowanie terenu,
7- pozyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego przez ZDM, RWE STOEN, MPWiK, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Wydział Ochrony Środowiska dla Dz. Mokotów, Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów,
8- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę ciągu pieszo-rowerowego,
9- przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót,
10- wybudowanie co najmniej docelowego oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego.
Realizacja powyższego w trakcie jednego roku jest niemożliwa.

3. Możliwość składania w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów dotyczących budowy nowych latarni, i pokazanie mieszkańcom kosztów realizacji takiego projektu (zakładka „ile kosztuje miasto realizacja projektu obywatelskiego” , jak widać na niniejszym przykładzie, nie uwzględnia wszystkich warunków koniecznych do realizacji takiego projektu, a jedynie podaje koszt realizacji w przypadku oceny pozytywnej. Niekiedy projekt polega na uzupełnieniu/powiększeniu liczby latarni przy istniejącej ulicy, a niekiedy (jak w tym przypadku) trzeba co najmniej zaprojektować nowa ulicę, żeby móc wybudować latarnie, których nie ma. Dlatego w pewnych przypadkach budowa oświetlenia nie jest możliwa w trybie Budżetu Obywatelskiego. Potwierdza to Autor projektu, który w treści swojego odwołania pisze: „Zawieranie w ocenie takich projektów jako negatywnych argumentów ewentualnego przedłużonego czasu procedur zupełnie niepotrzebnie godzi w ideę zachęcania mieszkańców do składania swoich wniosków i propagowania idei aktywnego społeczeństwa. Tym bardziej, że szereg inwestycji z poprzednich edycji BO pokazuje doskonale, że mimo przedłużających się procedur np. przetargowych/itp. (także wielu nieprzewidywanych aspektów) dochodzi ostatecznie do realizacji w latach kolejnych”.

Modyfikacje

21.01.2020 13:32
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
21.01.2020 14:14
Autor projektu
21.01.2020 14:55
Autor projektu
21.01.2020 15:04
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany