Nowe drogi rowerowe, chodniki i wiaty przystankowe - Poprawmy bezpieczeństwo pieszych w Warszawie

179
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mateusz Kaczmarczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 439 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Poprawmy bezpieczeństwo pieszych w Warszawie! Razem wybudujmy kilometry nowych ciągów pieszo-rowerowych, chodników, kilka wiat przystankowych i azyli dla pieszych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Wzdłuż zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na odc. od skrzyżowania ul. Aluzyjnej z ul. Modlińską do skrzyżowania ul. Sprawnej z ul. Modlińską.
2. Zachodnia strona ulicy Suwak na wysokości numeru 5 miedzy ulicą Domaniewską a ulicą Suwak. Działka nr 16 z obrębu 10801 we własności m. st. Warszawy
3. Wzdłuż zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na odc. od skrzyżowania ul. Winorośli z ul. Modlińską do skrzyżowania ul. Mehoffera z ul. Modlińską.
4. Po północnej stronie jezdni ul. Hanki Ordonówny na odcinku od ul. Strumykowej do przystanku autobusowego "Strumykowa 01"
5. Wzdłuż zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na odc. od skrzyżowania ul. Mehoffera z ul. Modlińską do skrzyżowania ul. Klasyków z ul. Modlińską.
6. Dwa azyle przy skrzyżowaniu ulic Kopińska/Szczęśliwicka. Jeden azyl przy skrzyżowaniu ulic Rokosowska, Szczęśliwicka.
7. Wzdłuż wschodniej strony jezdni serwisowej ulicy Modlińskiej, na odcinku od ul. Modlińskiej 326 (od kończącego się, istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych ) do ul. Modlińskiej 336 (do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu ul. Aluzyjnej z ul. Modlińską).
8. Przystanki autobusowe: "Dąbrówka Szlachecka 02" oraz "Park Młociński 01"
9. Róg Cybernetyki i Rzymowskiego, przeciwległy do DK KADR

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Poprawmy bezpieczeństwo pieszych w Warszawie! Razem wybudujmy kilometry nowych ciągów pieszo-rowerowych, chodników, kilka wiat przystankowych i azyli dla pieszych.
Opis projektu
Projekt polega na uzupełnieniu infrastruktury o nowe chodniki, drogi dla rowerów oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Zakres projektu:

1. Budowa bezpiecznego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na odc. od skrzyżowania ul. Aluzyjnej z ul. Modlińską do skrzyżowania ul. Sprawnej z ul. Modlińską. W ramach inwestycji należy przebudować wszystkie kolidujące przejścia dla pieszych (wyznaczyć pas dla rowerów) oraz usunąć starą nawierzchnię asfaltową.

Liczba przejść dla pieszych do wyznaczenia: 2. Liczba przejść dla pieszych do przebudowania: 4. Długość odcinka: 780 m. Szacowany koszt inwestycji: 1 199 000 zł

2. Ułożenie chodnika na brakującym, zachodnim odcinku ścieżki wzdłuż ul. Suwak. Jest to chodnik między ulicą Domaniewską a ulica Konstruktorską. W jego miejscu od lat funkcjonuje ścieżka, którą ogromne rzesze pracowników "Mordoru na Domaniewskiej", warszawskiego zagłębia biurowego, codziennie wykorzystuje na drodze do pracy. Wzór zeszłorocznego projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16467?user=

Długość odcinka: 85 m. Szacowany koszt inwestycji: 133 000 zł

3. Budowa drugiego odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na odc. od skrzyżowania ul. Winorośli z ul. Modlińską do skrzyżowania ul. Mehoffera z ul. Modlińską. W ramach inwestycji należy przebudować wszystkie kolidujące przejścia dla pieszych (wyznaczyć pas dla rowerów oraz zdjąć starą nawierchnie zniszczonego asfaltu.

Liczba przejść dla pieszych do wyznaczenia: 2. Liczba przejść dla pieszych do przebudowania: 1. Długość odcinka: 830 m. Szacowany koszt inwestycji: 1 189 000 zł

4. Dobudowanie brakujących 116 m chodnika po północnej stronie jezdni pomiędzy ul. Strumykową a przystankiem autobusowym. Chodnik powinien mieć szerokość 2 m. Materiał budowlany to płytki betonowe 50 x 50 cm oraz likwidacja bariery energochłonnej bezpośrednio przy jezdni i zastosowanie barieroporęczy w linii projektowanego chodnika. Wzór zeszłorocznego projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16584?user=

Długość odcinka: 116 m. Szacowany koszt inwestycji: 171 000 zł

5. Budowa ostatniego odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na odc. od skrzyżowania ul. Mehoffera z ul. Modlińską do skrzyżowania ul. Klasyków z ul. Modlińską. W ramach inwestycji należy wyznaczyć nowe przejście dla pieszych z pasem dla rowerów oraz przebudować wszystkie kolidujące przejścia dla pieszych (wyznaczyć pas dla rowerów) oraz usunąć starą nawierzchnię asfaltową.

Liczba przejść dla pieszych do wyznaczenia: 1. Liczba przejść dla pieszych do przebudowania: 5.
Długość odcinka: 715 m. Szacowany koszt inwestycji: 1 156 000 zł.

6. Montaż azyli (wysepek) dla pieszych na trzech przejściach dla pieszych przy ulicy Szczęśliwickiej. Jednego azylu (wysepki) w pobliżu skrzyżowania ulicy Rokosowskiej i Szczęśliwickiej, dwóch azyli (wysepek) przy przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Kopińskiej i Szczęśliwickiej. Dodatkowo projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na północnym i południowym wlocie ul Kopińskiej poprzez uniemożliwienie parkowania w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Wzór zeszłorocznego projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17535?user=

Liczba nowych azyli dla pieszych do wybudowania: 3
Szacowany koszt inwestycji: 90 000 zł

7. Budowa chodnika wzdłuż wschodniej strony jezdni serwisowej ulicy Modlińskiej, na odcinku od ul. Modlińskiej 326 (od kończącego się, istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych ) do ul. Modlińskiej 336 (do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Aluzyjną). Dodatkowo w pobliżu chodnika zostanie posadzonych 20 drzew, które są najlepszą naturalną tarczą przed zanieczyszczeniami z ulicy. Zamiast drzew mogą być sadzone krzewy według przelicznika: 1 drzewo = 25 m2 krzewów. Długość odcinka wynosi 390 m. Szacowany koszt inwestycji: 326 000 zł

8. Budowa 2 wiat przystankowych dla przystanków autobusowych "Park Młociński 01", "Dąbrówka Szlachecka 02" wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej tj. peronu. Dodatkowo należy zagospodarować okoliczną zieleń, sadząc drzewa lub krzewy. Infrastruktura powinna być bezpieczna dla ptaków.
Szacowany koszt inwestycji: 150 000 zł

9. Położenie chodnika w miejscu przedeptu od osiedla do kładki nad ulicą Rzymowskiego. Lokalizacja: Róg Cybernetyki i Rzymowskiego, przeciwległy do DK KADR. Wzór zeszłorocznego projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18551?user=

Powierzchnia chodnika wynosi 80 m2. Szacowany koszt inwestycji: 25 000 zł

Razem:
- Powstanie 2325 metrów nowych ciągów pieszo-rowerowych
- Wybudowane zostanie 631 metrów nowych chodników
- Zostanie wytyczonych 5 nowych przejść dla pieszych
- Stworzone zostaną 3 nowe azyle dla pieszych.
- Zostanie przebudowanych 10 przejść dla pieszych
- Postawione zostaną 2 nowe wiaty przystankowe, a ich perony wyremontowane

Łączny szacowany koszt realizacji całego projektu wynosi: 4 439‬ 000 złProjektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
We wskazanych lokalizacjach brakuje bezpiecznych dróg rowerowych, chodników, a przejścia dla pieszych wymagają poprawy bezpieczeństwa. Budowa ciągów pieszo-rowerowych we wskazanych lokalizacjach, umożliwi bezpieczne poruszanie sie pieszych i rowerzystów po równej nawierzchni. Wyznaczone inwestycje są wynikiem analiz podczas składania projektów we wcześniejszych latach.
Realizacja całego projektu znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, usunięcia niebezpiecznych punktów na mapie Warszawy oraz zwiększy popularności rowerów, a tym samym poprawy zdrowia mieszkańców.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 439 000,00 zł

Modyfikacje

21.01.2020 23:47
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany