Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Mierniki jakości powietrza dla dzielnicy Targówek

203
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Norbert Zieliński
Współautorzy aletkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
90 100 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada kupno 6 mierników jakości powietrza oraz innych urządzeń, które to byłby by postawione w każdej części naszej dzielnicy: Bródno, Bródno-Podgrodzie, Targówek Mieszkaniowy, Zacisze, Targówek Fabryczny Elsnerów i Utrata jako 1 obszar.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Mierniki maja być postawione na 5 obszarach w naszej dzielnicy: Bródno, Bródno-Podgrodzie, Targówek Mieszkaniowy, Zacisze w Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, Targówek Fabryczny Elsnerów i Utrata jako 1 obszar liczony.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada kupno 6 mierników jakości powietrza oraz innych urządzeń, które to byłby by postawione w każdej części naszej dzielnicy: Bródno, Bródno-Podgrodzie, Targówek Mieszkaniowy, Zacisze, Targówek Fabryczny Elsnerów i Utrata jako 1 obszar.
Opis projektu
Projekt zakłada kupno 6 mierników jakości powietrza oraz innych urządzeń które to byłby by postawione w każdej części naszej dzielnicy: Bródno, Bródno-Podgrodzie, Targówek Mieszkaniowy, Zacisze, Targówek Fabryczny Elsnerów i Utrata jako 1 obszar. Ponad to Każdy z pomiarów będzie widoczny online i dostępny dla mieszkańców 24/h.

Dla obszaru Zacisze wyznaczyłem odgórnie miejsce w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego po rozmowie z panią dyrektor oraz nauczycielami, gdzie na dachu budynku znajdowałby się 1 miernik oraz w środku drugi miernik jakości powietrza, po nad to kupno i postawienie na dachu: ciśnieniomierz, Mierniki temperatury, Urządzenia do pomiaru wilgotności, Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru, wszystkie te urządzenia byłby by podłączone pod zamontowany monitor w środku budynku ( przy wejściu do szkoły ) np: Wyświetlacz wewnętrzny gdzie na nim byłby odczyty z urządzeń. Odczyty z urządzeń rozszerzyło by o możliwość prowadzenia ciekawych zajęć na terenie placówki edukacyjnej skierowanej dla mieszkańców i uczniów.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W dzielnicy potrzebujemy więcej i dokładniejszych pomiarów powietrza oraz innych urządzeń związanych z środowiskiem.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup:
6 czujników x 12 350 zł = 74 100 zł
1 wyświetlacz wyników x 4 000 zł
Utrzymanie przez 1 rok:
6 czujników x 2000 zł = 12 000 zł

Suma: 90 100 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
90 100,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W m.st. Warszawie rozwijany jest system Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP) powstającego w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada m.in. powstanie sieci około 170 czujników jakości powietrza na terenie Warszawy i okolicznych gmin. Urządzenia będą znajdowały się w każdej dzielnicy, a łącznie na terenie Warszawy będzie ich ponad 100. Wyniki będą prezentowane w przystępny sposób na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym w postaci Warszawskiego Indeksu Powietrza. Sieć czujników będzie uzupełnieniem podstawowego źródła wiedzy o jakości powietrza jakim są referencyjne stacje monitoringu jakości powietrza. W Warszawie znajduje się 6 referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), a Warszawa kupiła dodatkowo stację typu komunikacyjnego przy ul. Grochowskiej, a jest w trakcie kupowania drugiej stacji referencyjnej.
Kompletny system Warszawskiego Indeksu Powietrza będzie w pełni pozwalał ocenić jakość powietrza zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i lokalnym. Zakup kolejnych urządzeń, w obecnej sytuacji, może zostać uznany za niegospodarność w rozumieniu art. 44 ust. 3 podpunkt 1 oraz art. 254 podpunkt 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240). Dalsze zagęszczanie sieci pomiarowej w chwili obecnej nie przyniesie efektów proporcjonalnych do poniesionych kosztów i nie przyczyni się znacząco do poprawy jakości monitoringu jakości powietrza w Warszawie.

Modyfikacje

20.01.2020 13:25
Autor projektu
21.01.2020 00:15
Autor projektu
21.01.2020 00:23
Autor projektu
21.01.2020 00:25
Autor projektu
21.01.2020 02:06
Autor projektu
28.01.2020 09:59
Koordynator w Dzielnicy Targówek
11.02.2020 11:47
Koordynator w Dzielnicy Targówek
19.02.2020 11:07
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
16.06.2020 09:53
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany