Wieża widokowa na Praskiej plaży nad Wisłą

273
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Ernest Kobyliński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 800 000 zł
Kategoria
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • turystyka
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wybudowanie mającej trzy do czterech pięter wieży widokowej z możliwością stworzenia od strony plaży ścianki wspinaczkowej przymocowanej do konstrukcji wieży.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plaża nad Wisłą po Praskiej stronie. Plaża miejska na tyłach klubu La-Playa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W ostateczności można rozważyć budowę wieży na plaży obok Mostu Poniatowskiego, jednak kluczową lokalizacją jest plaża w okolicach Warszawskiego ZOO.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie mającej trzy do czterech pięter wieży widokowej z możliwością stworzenia od strony plaży ścianki wspinaczkowej przymocowanej do konstrukcji wieży.
Opis projektu
Wieża widokowa nad Wisłą, usytuowana na plaży po Praskiej stronie Wisły, usytuowana w okolicy Warszawskiego ZOO, gdzie obecnie znajdują się m.in. klub La-Playa, przystań wodna Aquatica, miejska plaża. Kilkukondygnacyjna drewniana wieża byłaby punktem widokowym oraz w miarę budżetu i możliwości mogłaby być częściowo połączona ze ścianką wspinaczkową, bądź w przyszłości nawet z kolejką tyrolską. Wieża widokowa mogłaby być czynna cały rok.
Odpowiednią wysokość wieży oceniliby projektanci i architekci, przewiduję iż miałaby ona między 18 a 25 metrów wysokości.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wieża widokowa stanowiłaby atrakcje dla mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy oraz turystów, byłaby urozmaiceniem atrakcji nad Wisłą. Można byłoby z niej m.in. robić ładne zdjęcia Warszawy. Byłaby też dodatkową atrakcją dla wycieczek dla osób korzystających z Warszawskiego ZOO.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 800 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Zgodnie z zapisami § 6 pkt 1 lit. I (zasady ochrony środowiska) planu ustalono zakaz posadowienia zabudowy trwałej (poza miejscami wyznaczonymi liniami zabudowy na rysunku planu).
W proponowanych miejscach na rysunku planu nie przewidziano zabudowy trwałej.
Ponadto zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenu (§ 51) jako przeznaczenie podstawowe wskazano nadrzeczną zieleń naturalną, a jako dopuszczalne: usługi sportu i rekreacji, gastronomii i kultury. W obrębie terenu dopuszczono sytuowanie jedynie obiektów i urządzeń sportu i rekreacji pod warunkiem, że ich lokalizacja i użytkowanie nie pogorszy stanu środowiska, nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska na wypadek powodzi i nie utrudni ochrony przed powodziowej.
Zgodnie z pozostałymi ustaleniami maksymalna wysokość nowej zabudowy – w obrębie obszaru Natura 2000/WOCHK może wynosić 7 m , a na pozostałym obszarze max. 12 m.
Plan nakazuje zorganizowanie punktu widokowego w powiązaniu z towarzyszącą mu zabudową zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu – przy moście Gdańskim.
Opierając się na załączonych zdjęciach i opisie proponowana inwestycja byłaby, obiektem całorocznym, o wysokości 18-25 m i drewnianej konstrukcji. Z uwagi na wysokość i zasady bezpieczeństwa budowlanego, posadowiony byłby zapewne na solidnym fundamencie. Stanowiłby wówczas obiekt budowlany trwale związany z gruntem. W opinii WOKM (Biura Architektury) proponowane zamierzenie byłoby niezgodne z obowiązującym planem miejscowym.
Projekt wymaga przygotowania koncepcji a po jej zaakceptowaniu wykonania projektu, pozyskania uzgodnień i pozwolenia na budowę a następnie na użytkowanie, co skutkuje brakiem możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku. Projekt uzyskał negatywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ze względu na posadowienie wieży w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią.
W chwili obecnej ZMID realizuje w tym rejonie inwestycję, która polega na przebudowie ul. Wybrzeże Szczecińskie i ul. Wybrzeże Helskie od ul. Okrzei do mostu Gdańskiego. Celem inwestycji jest budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz rozbudowa ciągu ul. Wybrzeże Szczecińskie – ul. Wybrzeże Helskie z uwzględnieniem potrzeb ruchu rowerowego oraz pieszego. Projekt uwzględnia rozmieszczenie mobilnych zapór przeciwpowodziowych umożliwiających zabezpieczenie terenu zalewowego w przypadku podwyższonego stanu wód na rzece Wiśle. Prace mają potrwać do I/202
W związku z powyższym projekt zostaje zaopiniowany negatywnie.

Modyfikacje

20.01.2020 10:12
Autor projektu
24.01.2020 10:40
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
22.06.2020 10:31
Dział Wisła w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany