Walka z agresją w szkołach na Ursynowie

1071
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Tomasz Ziomek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
40 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt powstał na bazie pomysłu nauczyciela, wychowawcy klasy 2E w SP 336, ul. Małcużyńskiego 4 "Szkoła Życzliwości". Projekt jest obecnie realizowany w tej szkole.

Dzieci w ramach projektu uczą się życzliwości w otoczeniu swojej szkoły.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły publiczne i niepubliczne na Ursynowie

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt powstał na bazie pomysłu nauczyciela, wychowawcy klasy 2E w SP 336, ul. Małcużyńskiego 4 "Szkoła Życzliwości". Projekt jest obecnie realizowany w tej szkole.

Dzieci w ramach projektu uczą się życzliwości w otoczeniu swojej szkoły.
Opis projektu
W każdej szkole publicznej i niepublicznej, która zgłosi się do projektu, wytypowany nauczyciel skoordynuje:
1. Przeprowadzenie dialogu w społeczności szkolnej na temat zachowań promujących życzliwość.
2. Stworzenie filmu i broszury przedstawiających efekty pracy młodzieży oraz nauczycieli ze szkoły.
3. Stworzenie filmu i broszury przedstawiających efekty pracy młodzieży oraz nauczycieli ze szkoły.
4. Rozpropagowanie powstałego filmy i broszury w pozostałych klasach danej szkoły na lekcjach wychowawczy.
5. Wybór przez Dzielnicę trzech najlepszych filmów - nagrody dla dzieci.

Wszystkie działania w projekcie koordynuje osoba wyznaczona przez Dzielnicę Ursynów. W ramach jej działań będzie:
1. Zorganizowanie dla wszystkich wytypowanych nauczycieli z każdej szkoły warsztatów.
2. Koordynacja działań.
3. Koordynacja działań Komisji wybierającej najlepsze 3 filmy (składającej się z przedstawicieli każdej biorącej udział w projekcie szkół).
4. Zakup nagród dla dzieci.

Dzieci w ramach projektu:
- zapoznają się z postawą życzliwości w kontaktach w szkole
- porozmawiają o wartościach takich jak szacunek, empatia, bezinteresowność, pomoc, odwaga
- będą dyskutować, uczyć się współpracy
- zdobędą potrzebną wiedzę
- nauczą się kreatywności, brania odpowiedzialność za swoje działania,
- nauczą się tworzenia filmu i broszury

Szkoły:
1. Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego ul. Puszczyka 6,
2. Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22,
3. Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58,
4. Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10,
5. Szkoła Podstawowa 323 im. Polskich Olimpijczyków ul. Hirszfelda 11
6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1,
7. Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” ul. Małcużyńskiego 4,
8. Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3,
9. Szkoła Podstawowa nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7,
10. Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica ul. Kajakowa 10.
11. Szkoła Podstawowa im. S.B. Lindego, ul. J. Rosoła 10
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
CEL: Propagowanie standardów życzliwych zachowań w społeczności szkolnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
40 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany