Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

"Szkoła Życzliwości" – zajęcia, materiały edukacyjne w szkołach podstawowych i konkurs filmowy dla uczniów

1071
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Tomasz Ziomek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
70 300 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt powstał na bazie pomysłu nauczycielki pracującej w SP 336 pod nazwą "Szkoła Życzliwości", i jest on obecnie realizowany w tej szkole. Autorka jest ambasadorką życzliwości, wyraziła zgodę na powielenie projektu - celem realizacji projektu we wszystkich szkołach podstawowych w naszej dzielnicy, uwieńczonego konkursem z nagrodami.

Dzieci w ramach projektu uczą się życzliwości w otoczeniu swojej szkoły.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wszystkie szkoły podstawowe z obszaru Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Ratusz Dzielnicy Ursynów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W projekcie wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe z obszaru Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt powstał na bazie pomysłu nauczycielki pracującej w SP 336 pod nazwą "Szkoła Życzliwości", i jest on obecnie realizowany w tej szkole. Autorka jest ambasadorką życzliwości, wyraziła zgodę na powielenie projektu - celem realizacji projektu we wszystkich szkołach podstawowych w naszej dzielnicy, uwieńczonego konkursem z nagrodami.

Dzieci w ramach projektu uczą się życzliwości w otoczeniu swojej szkoły.
Opis projektu
W każdej szkole, która zgłosi się do projektu, wytypowany nauczyciel skoordynuje:
1. Przeprowadzenie dialogu w społeczności szkolnej na temat zachowań promujących życzliwość.
2. Stworzenie filmu i broszury /zawierającej scenariusze cyklu 3-5 lekcji/ przedstawiających efekty pracy dzieci oraz nauczycieli ze szkoły.
3. Rozpropagowanie powstałego filmy i broszury w pozostałych klasach danej szkoły np. na lekcjach wychowawczych.
W oparciu o powstałe projekty, nastąpi - komisyjnie - wybór trzech najlepszych filmów. Projekt przewiduje bardzo atrakcyjne nagrody dla dzieci i szkół zaangażowanych w realizację zwycięskich projektów (filmy amatorskie, zatem pod uwagę będzie brana przede wszystkim ich wartość merytoryczna i ogólny koncept, w drugiej kolejności zaś jakość samego nagrania).

Działania w projekcie skoordynuje Wykonawca wyłoniony z przetargu/konkursu ofert przez m.st. Warszawa. Działania Wykonawcy w ramach projektu:
1. Zorganizowanie dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli klas I-III z każdej szkoły warsztatów (dla każdej ze szkół zgłoszonych do projektu odbędzie się jeden kurs tworzenia, obróbki, edycji i publikacji filmu wraz ze ścieżką dźwiękową na bezpłatnych aplikacjach dostępnych na smartfon i komputer, w wymiarze 120 min. - kursy bezpośrednio na terenie szkół lub w ratuszu Urzędu Dzielnicy).
2. Rekrutacja szkół do projektu, działania promocyjno-informacyjne, marketing, koordynacja i ewaluacja wszystkich działań w ramach projektu.
3. Nadzór nad działaniem Komisji (przewidywany skład: Burmistrz lub Wiceburmistrz Dzielnicy Ursynów, pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń, Wydziału Oświaty i Wydziału Komunikacji Społecznej - z Dzielnicy Ursynów, przedstawiciel koordynatora programu i projektodawca pomysłu do Budżetu Obywatelskiego) wybierającej najlepsze 3 filmy.
4. Zakup i wręczenie nagród dla wybranych, 3 zwycięskich projektów filmowych – sprzęt multimedialny/cyfrowy dla szkół oraz nagrody dla nauczycieli i uczniów zaangażowanych w wybrane projekty, jak również ufundowanie dyplomów dla wszystkich szkół, które wezmą udział w projekcie - gala zakończenia projektu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów.
5. Ewaluacja i rozliczenie projektu z urzędem i szkołami.

Dzieci w ramach tego projektu:
- zapoznają się z postawą życzliwości w kontaktach w szkole,
- porozmawiają o wartościach takich jak: szacunek, empatia, bezinteresowność, pomoc, odwaga,
- będą dyskutować, uczyć się współpracy,
- zdobędą potrzebną wiedzę,
- nauczą się kreatywności, brania odpowiedzialność za swoje działania,
- nauczą się tworzenia filmu i broszury /scenariusze 3-5 lekcji/.

W projekcie udział wezmą wszystkie chętne publiczne szkoły podstawowe. Szkoły niepubliczne także mogą wziąć udział w projekcie - za pośrednictwem lub we współpracy ze szkołami publicznymi. Nabór szkół do projektu będzie miał miejsce w pierwszej połowie 2021 r. (np. maj - czerwiec). W pierwszej fazie projekt zostanie rozpowszechniony poprzez plakaty umieszczone w placówkach oświatowych, bibliotekach i urzędzie Dzielnicy Ursynów, a także informacje na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Dzielnicy Ursynów. Następnie, projekt będzie promowany już wewnątrz zgłaszających się szkół - poprzez Dziennik Elektroniczny. Realizacja samego projektu (warsztaty dla nauczycieli, lekcje z dziećmi, opracowanie broszur/scenariuszy i filmów przez wytypowane klasy, wytypowanie 3 filmów do nagród, wręczenie nagród i dyplomów, ewaluacja i rozliczenie projektu) potrwa od września do połowy grudnia 2021 r.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
CEL: Propagowanie standardów życzliwych zachowań w społeczności szkolnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przewidywane koszty:
wynagrodzenie osób przeprowadzających warsztaty dla nauczycieli (120 min. w każdej szkole, brutto):16 szkół x 800 zł = 12 800 zł
marketing - wszystkie materiały od projektu graficznego po kolportaż/publikację oraz dyplomy (brutto): 3 500 zł
zakup nagród (dla wybranych, 3 zwycięskich projektów: dla danej szkoły sprzęt multimedialny/cyfrowy + upominki dla nauczycieli i uczniów biorących udział w wygranym projekcie): 20 000 zł
koszt gali w Ratuszu Dzielnicy (napoje, owoce, ciastka itd., kwiaty dla nauczycieli i dyrekcji, audio-video i nagłośnienie, sprzątanie itd.) 10 000 zł
wynagrodzenie koordynatora, koszty biura, księgowości i ewaluacji projektu (brutto): 6 m-cy x 4 000 zł = 24 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
70 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
1. Przeciwdziałanie występowaniu zjawiska przemocy, w tym przemocy rówieśniczej w środowisku szkolnym – działania na terenie ursynowskich szkół skierowane do uczniów i kadry pedagogicznej.
2. Kształtowanie prawidłowych postaw i kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży z obszaru Ursynowa.

Modyfikacje

17.04.2020 13:31
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
17.04.2020 14:52
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
23.04.2020 09:39
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
25.05.2020 13:46
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
01.07.2020 11:35
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
01.07.2020 13:09
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany