Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Czujniki smogu na Ursynowie

1072
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Tomasz Ziomek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
157 850 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Czujniki smogu na Ursynowie

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego ul. Puszczyka 6,
2. Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22,
3. Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58,
4. Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10,
5. Szkoła Podstawowa 323 im. Polskich Olimpijczyków ul. Hirszfelda 11
6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mandarynki 1,
7. Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” ul. Małcużyńskiego 4,
8. Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3,
9. Szkoła Podstawowa nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7,
10. Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica ul. Kajakowa 10.
11. Szkoła Podstawowa im. S.B. Lindego, ul. J. Rosoła 10

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Czujniki smogu na Ursynowie
Opis projektu
Montaż mierników jakości powietrza w celu pomiaru poziomu stężenia pyłów zawieszonych PM2.5, PM10 oraz NO2 a także podstawowych parametrów meteorologicznych na każdej szkole publicznej i niepublicznej w Dzielnicy Ursynów. Udostępnienie danych na platformie open data co zapewnieni możliwość korzystania z danych przez wszystkich mieszkańców Ursynowa poprzez aplikacje prezentujące jakość powietrza. W oparciu o te dane, na mapie online prezentowane będą m.in. informacje o jakości powietrza.
Mierniki będą widoczne nie tylko dla uczniów.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Podczas okresu jesienno zimowych nauczyciele chcący świadomie dokonywać wyboru czy można wyjść na dwór podczas zajęć sportowych nie mają możliwości skorzystania z wiarygodnych pomiarów w najbliższej okolicy. Wykorzystywane są pomiary z jedynych na Ursynowie czujników, będących w dużym oddaleniu od szkoły.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup czujników jakości powietrza
11 szt. x 12 350 zł = 135 850 zł

Utrzymanie czujników jakości powietrza
11 szt. x 2 000 zł = 22 000 zł


Suma: 157 850 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
157 850,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W m.st. Warszawie rozwijany jest system Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP) powstającego w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada m.in. powstanie sieci około 170 czujników jakości powietrza na terenie Warszawy i okolicznych gmin. Urządzenia będą znajdowały się w każdej dzielnicy, a łącznie na terenie Warszawy będzie ich ponad 100. Wyniki będą prezentowane w przystępny sposób na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym w postaci Warszawskiego Indeksu Powietrza. Sieć czujników będzie uzupełnieniem podstawowego źródła wiedzy o jakości powietrza jakim są referencyjne stacje monitoringu jakości powietrza. W Warszawie znajduje się 6 referencyjnych stacji monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), a Warszawa kupiła dodatkowo stację typu komunikacyjnego przy ul. Grochowskiej, a jest w trakcie kupowania drugiej stacji referencyjnej.
Kompletny system Warszawskiego Indeksu Powietrza będzie w pełni pozwalał ocenić jakość powietrza zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i lokalnym. Zakup kolejnych urządzeń, w obecnej sytuacji, może zostać uznany za niegospodarność w rozumieniu art. 44 ust. 3 podpunkt 1 oraz art. 254 podpunkt 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240). Dalsze zagęszczanie sieci pomiarowej w chwili obecnej nie przyniesie efektów proporcjonalnych do poniesionych kosztów i nie przyczyni się znacząco do poprawy jakości monitoringu jakości powietrza w Warszawie.

Modyfikacje

13.02.2020 09:28
Koordynator w dzielnicy Ursynów
13.02.2020 12:16
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
16.06.2020 10:12
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany