TUS- Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci niepełnosprawnych w warszawskich szkołach specjalnych - projekt całoroczny

360
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Monika Szybilska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
54 870 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Podstawą efektywnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie jest posiadanie niezbędnej wiedzy społecznej. Dzięki temu możemy określić kompetencje społeczne czyli zdolność do tworzenia i utrzymywania relacji z innymi ludźmi oraz nadawania im określonych wartości. Samo posiadanie tych kompetencji nie gwarantuje jednak umiejętności przełożenia ich na codzienne życie i zachowanie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 , Czarnieckiego 49, 01-548 Warszawa - Żoliborz
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej, Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa - Śródmieście
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca, ul. Bartnicza 2,Warszawa - Targówek
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
lokalizacja, bardzo dobra komunikacja

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Podstawą efektywnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie jest posiadanie niezbędnej wiedzy społecznej. Dzięki temu możemy określić kompetencje społeczne czyli zdolność do tworzenia i utrzymywania relacji z innymi ludźmi oraz nadawania im określonych wartości. Samo posiadanie tych kompetencji nie gwarantuje jednak umiejętności przełożenia ich na codzienne życie i zachowanie.
Opis projektu
Na początku metoda treningu umiejętności społecznych skierowana była do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i dla osób, które potrafiły czytać i pisać. Szybko jednak zauważono, że wykorzystując dostępne narzędzia i rozwiązania, można dopasować TUS do pracy z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności – umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz zaburzeniami zachowania. Potrzebę pracy tą metodą wpisano w różnego rodzaju rozporządzenia oraz we wskazania dla terapeutów w orzeczeniach o niepełnosprawności.

Trening umiejętności społecznych daje możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania. Naturalny trening społeczny to przede wszystkim doświadczenia społeczne czy rodzinne. Każda codzienna sytuacja jest możliwością do doskonalenia umiejętności. Niestety nie każde dziecko czy osoba dorosła z równą efektywnością nabywają tych umiejętności.

Trening umiejętności społecznych polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli takich konkretnych zachowań stosowanych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań niepożądanych i nieadekwatnych. Uczestnik treningu nabywa wachlarz zachowań, które może skutecznie wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji.

Treningi sa bezpłatne, powinny odbywać się w każdej w lokalizacji w trzech grupach każda po 1h, od stycznia do grudnia ( w wyłączeniem okresu wakacyjnego). Zajęcia prowadzi dwóch doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów TUS ( jeden prowadzi zajęcia, druga osoba jest wspomagająca - prowadzi wnikliwa obserwacje dziecka podczas zajęć). Osoby prowadzące zajęcia musza mieć doświadczenie z dziećmi niemówiącymi posługującymi się komunikacją alternatywną typu PCS, Mówik czy gesty Makaton. Zajęcia muszą być dostosowane i przygotowane pod tą grupę uczestników. Zajęcia powinny odbywać się w godzinach popołudniowych.
Informacje o zapisach i promocja projektu: plakaty w szkolach oraz na portalch spolecznosciowych w dzielnicach i grupach wspracia.
Zasady rekrutacji: zapisy na zajęcia telefonicznie bądź mailowo.
Kalkulacja 3h (3 grupy po 1h) x38 tygodni x 160 zł ( 2 terapeutów) x 3 lokalizacje = 54 720 zł
promocja projektu; przygotowanie graficzne i wydruk plakatów: 150 zł
suma 54870 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Cele treningu umiejętności społecznych:
optymalizacja zachowań społecznych
korygowanie nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji
uzyskanie umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej
przełożenie wyuczonych i wyćwiczonych zachowań do rzeczywistości! (najważniejsze).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
54 870,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany