Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Zajęcia przygotowujące do matury z informatyki dla uczniów szkół technicznych

2033
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Nikodem Kaczprzak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
70 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada poprowadzenie kursów przygotowujących do matury z informatyki dla uczniów na kierunku Technik Informatyk w warszawskich technikach. Ocena uzyskana z egzaminu maturalnego z informatyki lub fizyki jest brana pod uwagę w rekrutacji na studia wyższe w tym zakresie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Niżej wymienione placówki oświatowe na terenie m.st Warszawy, położone w 4 dzielnicach:
- Żoliborz ul. Gen. Zajączka 7 -
- Wola ul. Kasprzaka 19/21
- Śródmieście ul. Polna 7
- Praga Południe al. Stanów Zjednoczonych 24
lub w innych publicznych szkołach, które mają warunki do przeprowadzenia tego typu zajęć i wyrażą zgodę na przeprowadzenie kursów.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada poprowadzenie kursów przygotowujących do matury z informatyki dla uczniów na kierunku Technik Informatyk w warszawskich technikach. Ocena uzyskana z egzaminu maturalnego z informatyki lub fizyki jest brana pod uwagę w rekrutacji na studia wyższe w tym zakresie.
Opis projektu
Projekt zakłada poprowadzenie kursów przygotowujących do matury z informatyki dla uczniów na kierunku Technik Informatyk w warszawskich technikach. Ocena uzyskana z egzaminu maturalnego z informatyki lub fizyki jest brana pod uwagę w rekrutacji na studia wyższe w tym zakresie.
Wszystkie rodzaje kursów reguluje art. 117 Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Według rozporządzenia – paragraf 23 pkt 2 – podmioty prowadzące kształcenie w takiej formie muszą zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo musi być prowadzona dokumentacja takiej formy kształcenia.

Zajęcia odbywałyby się w czterech wybranych technikach w Warszawie prowadzących obecnie ten kierunek nauczania:
- w Zespole Szkół nr 28
- w Zespole Szkół Łączności w Warszawie
- w Zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
- w Technikum Kinematograficzno - Komputerowym im. Krzysztofa Kieślowskiego
lub w innych publicznych szkołach, które mają warunki do przeprowadzenia tego typu zajęć i wyrażą zgodę na przeprowadzenie kursów.

Kurs trwałby jeden semestr, a jego formy czasowe byłyby różnorodne po to, aby zapewnić jak największą dostępność:
- Kurs odbywałby się w dwa różne dni tygodnia roboczego w każdej (np. poniedziałek i czwartek) po 2,5 godziny każdy (8 tygodni)
- Kurs odbywałby się w dwa dni weekendowe po 2,5 godziny każdy (8 tygodni).

Na kursu mógłby się zapisać każdy uczeń na kierunku Technik Informatyk/Technik Programista w Warszawie, a zapisy następowałyby przez email/platformę internetową, decydowałaby kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc, na kursy mogliby zapisywać się uczniowie innych typów szkół zainteresowani tą tematyką.
Łącznie w kursach mogłoby wziąć udział 96 uczniów (4 grupy maks. 24 osobowe – ew. dzielone na 2 podgrupy).

Projektowanie uniwersalne
Nie
Projektowanie uniwersalne - Uzasadnienie
Dostęp dla osób niepełnosprawnych fizycznie może być ograniczony w zakresie dostępu infrastruktury w poszczególnych placówkach oświatowych.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wśród uczniów pojawia się opinia, że obecna podstawa programowa dla zawodu Technik Informatyk nie wystarczająco przygotowuje do matury z informatyki, z której ocena jest istotna w rekrutacji na studia. ). Proponowany projekt będzie wsparciem dla osób, które wiążą z zawodem informatyka swoją przyszłość.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys
- przeprowadzenie 4 kursów 40-godzinnych - 16 spotkań x 2,5 h x 150 zł/h x 4 kursy x 2 prowadzących = 48 000 zł
- koszty obsługi zadania, w tym koordynacja, obsługa systemu rekrutacji, promocja projektu) – 3 000 zł
- przygotowanie materiałów dla uczestników kursu, w tym długopisów i notesów z logotypem budżetu obywatelskiego, oznakowanie - 12 500 zł
- obsługa sal 6500 zł
Łącznie: 70 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
70 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Wśród uczniów pojawia się opinia, że obecna podstawa programowa dla zawodu Technik Informatyk nie wystarczająco przygotowuje do matury z informatyki, z której ocena jest istotna w rekrutacji na studia. Proponowany projekt będzie wsparciem dla osób, które wiążą z zawodem informatyka swoją przyszłość.

Modyfikacje

29.01.2020 15:41
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
23.04.2020 16:38
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany