Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wyprawa do korzeni Warszawy dla uczniów Warszawskich szkół

1500
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Współautorzy Krzysiek Miszewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 440 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Żywa lekcja historii dla młodych warszawiaków. Szansa, aby poznać - dotknąć, posmakować, doświadczyć sposobów przodków na udane życie i dobrą zabawę. Realiów życia wczesnośredniowiecznej osady i grodu, dawnych rzemiosł, ginących zawodów; spotkanie z żywymi owcami, sokołami, pszczołami. Wyprawa w świat Słowian i wikingów sprzed 1000 lat, kiedy rodziła się Polska i Warszawa.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dom Kultury Świt, ul. Wysockiego 11
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W projekcie będą uczestniczyć dzieci z terenu całego miasta, ze wszystkich publicznych szkół podstawowych, stąd projekt ogólnomiejski
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Żywa lekcja historii dla młodych warszawiaków. Szansa, aby poznać - dotknąć, posmakować, doświadczyć sposobów przodków na udane życie i dobrą zabawę. Realiów życia wczesnośredniowiecznej osady i grodu, dawnych rzemiosł, ginących zawodów; spotkanie z żywymi owcami, sokołami, pszczołami. Wyprawa w świat Słowian i wikingów sprzed 1000 lat, kiedy rodziła się Polska i Warszawa.
Opis projektu
Niewielu warszawiaków wie, że kiedy przed tysiącem lat pierwsi Piastowie w Wielkopolsce kładli podwaliny polskiej państwowości, na warszawskim Bródnie tętniło życie świetnie zorganizowanej lokalnej społeczności, która nie tylko była w stanie zbudować ludną, rozległą i bogatą osadę, ale i wystawić w jej środku obronny gród, którego pozostałości do dziś można na Bródnie oglądać.

Badania archeologiczne tam prowadzone pozwoliły odkryć pozostałości obronnego grodu i blisko 80 domostw, które wskazują, że około IX wieku na północny wschód od wsi Bródno Stare, w rozlewiskach rzeczki Brodni oraz rzeki Zązy, (dzisiejsze Kanały Bródnowski i Markowski) istniała osada i mały gród bez fosy, ośrodek międzynarodowego handlu, siedziba wielu rzemieślników i być może lokalnych elit: Gród Stare Bródno.

Mieszkańcy trudnili się rolnictwem, zbieractwem, łowiectwem oraz rozmaitymi rzemiosłami. Uprawiali zboża, warzywa oraz konopie, hodowali kozy, bydło domowe, owce, świnie i kury. Jadali maliny, jeżyny, grzyby i zioła, polowali na jelenie, łosie, dziki, bobry, tury, wydry i łowili ryby. Zajmowali się garncarstwem, tkactwem, rogownictwem, obróbką drewna i wytwarzaniem narzędzi. W wiosce parano się też kowalstwem, a nawet wytapiano żelazo, a odnalezione pozostałości wyrobów rękodzielniczych (m.in. noże i ich kościane oprawki, osełki, krzesiwa, gliniane przęśliki oraz naczynia) o rozmaitym pochodzeniu dowodzą, że kwitł tam handel zagraniczny. Niektórzy sądza, że Gród Bródnowski mógł być głównym ośrodkiem tamtejszego opola – później jednostki podziału kasztelanii.

Gród, powstały w okresie stawiania zrębów polskiej piastowskiej państwowości, został spalony na początku XI wieku prawdopodobnie w powstaniu Masława nie był już odbudowywany, natomiast osada istniała tam jeszcze do końca wieku. Później ośrodek grodowy przeniesiony został na skarpę wiślaną.

Oto historia początków Warszawy jakiej naucza się na lekcjach historii.

Chcemy pokazać uczniom te początki dzisiejszej Stolicy w zupełnie inny sposób.

Proponujemy zorganizowanie wycieczek dla uczniów szkół podstawowych z Warszawy na Bródno, tam, gdzie zaczęła się jej historia. W specjalnie przygotowanej wiosce szkolna młodzież mogłaby, dzięki profesjonalnym rekonstrukcjom, doświadczyć życia takiego samego, jak przed stuleciami miało miejsce na Bródnie. Namacalnie poznać realia dnia codziennego we wczesnośredniowiecznej osadzie. Uczestniczyć w zabawach i zajęciach jakie zajmowały czas ludziom w ich wieku, zobaczyć i pobawić się dawnymi zabawkami, wziąć udział w turnieju plebejskim. Młodzież mogłaby zobaczyć, ale też wziąć czynny udział w średniowiecznych pracach i poznać średniowieczne zawody, jakie wykonywali osadnicy Starego Bródna. Spróbować swoich sił w kowalstwie, bednarstwie czy kołodziejstwie, sprawdzić się przy warsztacie tkackim czy wykonać własnoręcznie sznur w warsztacie powroźnika. Gród na Bródnie pełnił funkcje obronne dla istniejącej przy nim osady, odnaleziono ślady elitarnej broni, dlatego też nie może zabraknąć podczas takiej wyprawy w przeszłość potyczki wojów, prezentacji rzemiosła wojennego, szansy aby wziąć do ręki miecz, topór, włócznię, tarczę, łuk. Dla najmłodszych uczestników przygotowana może być też zabawa w małego archeologa polegająca na samodzielnym poszukiwaniu artefaktów na spreparowanym stanowisku archeologicznym. Dzieci mogą próbować na podstawie odkrytych znalezisk odtworzyć dawna ceramikę, a udane rekonstrukcje - wypalić. Nie może zabraknąć szansy spotkania zwierząt od zarania towarzyszących naszym przodkom: owiec i pasterskich psów, sokołów i innych dzikich i udomowionych ptaków, miodnych pszczół. Podczas wycieczki uczestnicy poznają dawną kuchnię i nasze dziedzictwo kulinarne, dawne potrawy, napitki, zapomniane smaki podczas, stosownych do wieku uczestników, kulinarnych warsztatów i biesiady.

Ze względu na trudności prawne i organizacyjne i wysokie koszty zrealizowania tego rodzaju stałej rekonstrukcji i potrzebnej infrastruktury towarzyszącej na terenie lasu Bródnowskiego w najbliższym sąsiedztwie historycznego grodu proponujemy realizację przedsięwzięcia na terenie Domu Kultury Świt, który już podejmuje udane próby prowadzenia takich form edukacji, jednakże zwieńczeniem podróży w przeszłość, jeśli pogoda będzie sprzyjająca, może być odwiedzenie samych pozostałości grodu. Pozwoliłoby to młodzieży wyobrazić sobie w rzeczywistej przestrzeni początki osadnictwa na Bródnie dokładnie tam, gdzie miały miejsce.

Jeśli warunki pogodowe uniemożliwiałyby wizytę w grodzie młodzież mogłaby na dużym ekranie Domu Kultury Świt obejrzeć tworzoną właśnie wizualizację trójwymiarową grodu.

Tak wyprawa może wspaniale obudzić wyobraźnię warszawskiej młodzieży.

Orientacyjny koszt takiego wydarzenia na jednego ucznia to około 20zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Lekcje historii są często bardzo nużące i bywają mało atrakcyjne dla uczniów. Placówki oświatowe nie dysponują infrastrukturą i personelem dla interaktywnej demonstracji i pełnego doświadczenia naszej przeszłości. Historia Warszawy, miejsca w którym żyjemy, jest barwna i ciekawa, lecz by zainteresować nią dzieci warto wyjść poza papier podręczników i wykład nauczyciela. Dotknięcie historii dosłownie własną ręką, zobaczenie na własne oczy jak żyło się przed stuleciami na tym samym terenie, na którym żyjemy obecnie będzie na pewno ciekawym urozmaiceniem codziennych szkolnych zajęć. Tego rodzaju wyprawa może rozbudzić w młodzieży pasję poznawania historii i przełamywania stereotypowego płytkiego postrzegania naszej przeszłości.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 440 000,00 zł

Modyfikacje

21.01.2020 20:21
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany