Ogrody deszczowe - miejska retencja wody

878
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Hubert Malczewski
Współautorzy Marek Ślusarz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 700 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt polega na założeniu ogrodów deszczowych, które będą retencjonowały wodę zapobiegając jej nadmiarowi i niedoborowi.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dokładne lokalizacje zostaną wyłonione przez specjalistów z miejskich jednostek zieleni oraz w procesie konsultacji ( ze szczególnym naciskiem na lokalizowanie ogrodów w miejskich wyspach ciepła)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na założeniu ogrodów deszczowych, które będą retencjonowały wodę zapobiegając jej nadmiarowi i niedoborowi.
Opis projektu
Ogród deszczowy jest to przestrzeń złożona z kilku warstw: żwiru, piasku, ziemi oraz kamieni pełniących rolę stabilizującą, W centralnej części zasadzane są rośliny wodolubne, a na obrzeżach - zwykłe rośliny. Stworzenie takiego systemu jest jednym ze sposobów adaptacji miasta do zmian klimatu - zapobiega skutkom intensywnych opadów oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia suszy glebowej - mniej wody opadowej spływa do kanalizacji, ponieważ zostaje zatrzymana w warstwach filtracyjnych, a następnie odparowana do atmosfery. A ponadto - korzenie i kłącza hydrofitów oczyszczają wodę z zanieczyszczeń (metali ciężkich czy związków biogennych). Szacuję się, że ogród deszczowy wchłania o ponad 40% lepiej wodę niż zwykły trawnik. Ogrody deszczowe mogą być wykonywane: przy pasach drogowych, na placach, przy ciągach pieszo-jezdnych, drogach dla rowerów, parkingach czy podjazdach do posesji. Projekt zakłada założenie tego typu instalacji w obrębie Warszawy (we wszystkich dzielnicach ze szczególnym naciskiem na obszary narażone miejską wyspą ciepła). W załączniku jest opublikowany przewodnik małej retencji, w którym znajdziemy przekroje jej budowy (szczelny ogród deszczowy, ogród deszczowy w gruncie przepuszczalnym) oraz wykaz roślin możliwych do wykorzystania, dzięki uprzejmości Wód Gdańskich. Dokładne lokalizacje ogrodów, ich liczba i wielkość oraz konstrukcja zostaną zaproponowane przez specjalistów z miejskich jednostek zieleni oraz w procesie konsultacji.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zmieniający się klimat, sprawia, że coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Szczególnie w okresie letnim obserwujemy ulewne deszcze, które przyczyniają się do tworzenia lokalnych podtopień. Z drugiej strony długotrwałe susze generują problemy nadmiernego nagrzewania oraz braku wody dla roślin. Rozbudowa miasta, powstawanie nowych budynków, dróg i chodników, powoduje, że coraz mniej wody wsiąka w ziemię. Tym samym miasto musi inwestować w kolejne to systemy i sieci kanalizacyjne odprowadzające deszczówkę.

Zalety ogrodów deszczowych:
zmniejszają ilość wód deszczowych spływających do kanalizacji,
poprawiają jakość odprowadzanych wód opadowych,
poprawiają estetykę otoczenia, korzystnie wpływają na wartość nieruchomości,
zwiększają bioróżnorodność

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 700 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Uważam, że jest to świetny pomysł zwłaszcza w dobie ocieplającego się klimatu. Takie "wodne" ogrody mogą łagodzić skutki coraz bardziej dotkliwych fal upałów (zwłaszcza w centrum dużego miasta) wpływając na wilgotność powietrza oraz pomóc w oczyszczaniu go. Ponadto wprowadzenie zróżnicowanej zieleni i elementów wodnych na tereny osiedli wpłynie na poprawę estetyki otoczenia i komfort życia ich mieszkańców.
    Joanna2019  22.01.2020 17:28
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany