Szkoła w kuchni – kulinarne lekcje historii, matematyki i geografii.

1119
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Katia Roman-Trzaska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Zajęcia dla klas szkół podstawowych łączące treści z podstawy programowej z warsztatami gotowania. Praktyczne oblicze szkolnej wiedzy przekazanej w ciekawy, angażujący sposób. Rozwój kreatywnego, krytycznego myślenia, kompetencji zespołowych i kulinarnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
cała Warszawa - projekt przeznaczony dla szkół podstawowych Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zajęcia dla klas szkół podstawowych łączące treści z podstawy programowej z warsztatami gotowania. Praktyczne oblicze szkolnej wiedzy przekazanej w ciekawy, angażujący sposób. Rozwój kreatywnego, krytycznego myślenia, kompetencji zespołowych i kulinarnych.
Opis projektu
40 pojedynczych zajęć dla klas szkół podstawowych (do 30 uczniów) łączących treści z podstawy programowej z warsztatami gotowania. Zajęcia pozwolą na pokazanie szkolnych tematów w nowej, praktycznej odsłonie – z jakich warzyw i owoców możemy korzystać dzięki wielkim wyprawom żeglarskim renesansu? Po co powstały miary i wagi i jakie znaczenie miało ujednolicenie systemu miar i wag? Nowo pozyskaną wiedzę uczniowie utrwalą przygotowując powiązane tematycznie potrawy. W trakcie 1,5-godzinnych zajęć uczniowie będą zapoznawać się z wybranymi zagadnieniami z geografii, historii i matematyki (np. miary i wagi, wojny greckie, życie w starożytnym Rzymie, kuchnia pierwszych Piastów, odkrycia geograficzne) oraz znaczenia w diecie i kulturze soli i cukru. Część merytoryczna warsztatów, prowadzona w lekki, konwersacyjny sposób pozwala uczniom na wykazanie się dociekliwością, zdolnością kreatywnego myślenia i syntetyzowania informacji, a także angażuje ich w lekcję i uczy uważności, słuchania i wypowiadania się na forum. Część praktyczna – kulinarna – uczy podstawowych umiejętności kulinarnych, a także pozwala na budowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działanie, uczy pracy w grupie i wspiera samodzielność.
Udział w projekcie mogą wziąć całe klasy szkół podstawowych (do 30 uczniów). Warsztaty odbywać się będą w miejscu przystosowanym do zajęć kulinarnych. Zapisy na darmowe zajęcia odbywać się będą u organizatora do wyczerpania limitu wolnych miejsc w danym miesiącu. Informacja o możliwości zapisów pojawi się na stronie organizatora oraz zostanie przesłana do szkół podstawowych na terenie Warszawy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzisiejsi uczniowie szkół podstawowych przyzwyczajeni są do dynamicznych zmian rzeczywistości i przełączania się między różnymi sferami aktywności. Edukacja może wykorzystać te preferencje, ucząc wymaganych treści w innych warunkach niż szkolna sala, a jednocześnie pokazując związki między nimi a codziennym życiem. Istotną częścią tego życia jest zdrowe żywienie, dostosowane do wymagań dietetycznych i warunków klimatycznych. Dzisiejsi uczniowie spędzą życie w zglobalizowanym świecie w czasach kryzysu klimatycznego. Wymaga to świadomości pochodzenia produktów, sposobów ich produkcji, a także rozumienia powiązań kulturowych i handlowych.
Zajęcia pokazujące kontekst codziennego życia, zarówno historyczny, jak i kulturowy czy środowiskowy, pogłębiają wiedzę uczniów o świecie i zdolności do świadomego w nim funkcjonowania. Jednocześnie stosowane metody pracy z grupą powodują większe zaangażowanie uczniów w omawiany temat, a własnoręczne przygotowywanie posiłków rozwija ich kompetencje motoryczne, sensoryczne i żywieniowe.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Modyfikacje

21.01.2020 10:11
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany