CityTree - mech w walce ze smogiem

438
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu BEATA SZKODA-AMANOWICZ
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
400 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada zainstalowanie trzech sztuk specjalnych do tego celu wymyślonych konstrukcji z mchu (CityTree). Jedna konstrukcja zastępuje około 275 drzew i ma na celu absorpcję zanieczyszczenia środowiska. Wizualnie przypomina ścianę z ławką, więc ma to dodatkowo element ciekawego zagospodarowania terenu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pałac Kultury i Nauki - Obręb 50309, działka nr 23/59
Plac Konstytucji – Obręb 50506, działka nr 12/1
ul. Modlińska, Obręb 40309, działka nr 21/36 (albo 21/35)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zainstalowanie trzech sztuk specjalnych do tego celu wymyślonych konstrukcji z mchu (CityTree). Jedna konstrukcja zastępuje około 275 drzew i ma na celu absorpcję zanieczyszczenia środowiska. Wizualnie przypomina ścianę z ławką, więc ma to dodatkowo element ciekawego zagospodarowania terenu.
Opis projektu
Idea CityTree to tworzenie wolnostojących instalacji o wysokości czterech metrów. Mówimy o czymś w rodzaju ściany roślinnej, na której znajdzie się przede wszystkim mech. Ten ma właściwości pochłaniające i wedle słów twórcy, zjada zanieczyszczenia występujące w powietrzu – po prostu zamienia je w biomasę.

Do instalacji wymagana jest odpowiednia moc przyłącza, dlatego na tym etapie trudno jest wskazać działki, w których te konstrukcje staną. Proponuję, aby stanęły w miejscach, gdzie jest duża emisja spalin – Śródmieście, np. okolice Pałacu Kultury i Nauki, Plac Konstytucji i przy ulicy Modlińskiej (naprzeciwko wejścia do Urzędu Dzielnicy Białołęka)
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
O tym, że żyjemy w zanieczyszczonym środowisku - to wiemy. O tym, że aby w mieście wybudować osiedla czy chodniki trzeba usunąć roślinność – to wiemy. Tam, gdzie jest duża emisja spalin, drzewa są na wagę złota, ale nie wszędzie je można zasadzić.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
400 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Na zlecenie Biura Ochrony Środowiska wykonana została analiza możliwości zastosowania w Warszawie wież antysmogowych jako instrumentu ochrony powietrza, gdzie rozpatrywano także zaproponowany w Projekcie model instalacji. Analiza wskazuje, że instalacje tego typu wykazują niewielki zasięg oddziaływania. Ponadto brak potwierdzenia efektywności instalacji (brak danych naukowych, brak wyników monitoringu z innych miast, w których została zainstalowana) zarówno w krótkim jak i dłuższym czasie. Brak również danych jaka będzie skuteczność instalacji w okresie zimowym w tym jaka będzie przeżywalność zastosowanych w instalacji gatunków.
Biorąc pod uwagę powyższe, wysoką cenę konstrukcji oraz mały obszar oddziaływania należy stwierdzić, że nie ma uzasadnienia merytorycznego dla przyjęcia przedmiotowego projektu do realizacji. Projekt nie spełnia warunku, aby wydatki ponoszone przez jednostki sektora finansów publicznych były ponoszone w sposób celowy i oszczędny.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Sympatyczne rozwiązanie.
    ola.mlyn  18.01.2020 23:58
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany