Centrum Sportów Rolkowych wraz z cyklem szkoleń

1652
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Katarzyna Witek
Współautorzy Tomasz Główka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 637 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
  • rekreacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt obejmuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Górce Rembertowskiej i cykl zajęć przygotowujących do bezpiecznego korzystania ze wszystkich obiektów. Szkolenia będą przeprowadzone na istniejącej Rolkostradzie w Wesołej oraz na nowo wybudowanym obiekcie. W skład CSR wejdzie tor wytyczony między planowanymi zalesieniami na górce oraz skatepark i plac szkoleniowy na polanach.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Górka Rembertowska, dojazd ulicą Meblową od Chełmżyńskiej
https://goo.gl/maps/6auGYZ3VQbVbAjPJ6
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Górce Rembertowskiej i cykl zajęć przygotowujących do bezpiecznego korzystania ze wszystkich obiektów. Szkolenia będą przeprowadzone na istniejącej Rolkostradzie w Wesołej oraz na nowo wybudowanym obiekcie. W skład CSR wejdzie tor wytyczony między planowanymi zalesieniami na górce oraz skatepark i plac szkoleniowy na polanach.
Opis projektu
Centrum Sportów Rolkowych przeznaczone będzie do jazdy na rolkach i nartorolkach oraz uprawiania innych dyscyplin wrotkarskich. Celem projektu jest zwiększenie dostępności tego rodzaju sportów, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców Warszawy, głównie młodego pokolenia oraz ich dalsza popularyzacja. W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl szkoleń przeznaczonych dla osób zainteresowanych poznaniem tych form aktywności. Szkolenia te do czasu wybudowania CSR prowadzone będą na Rolkostradzie w Wesołej (rolki, nartorolki), a później także na wybudowanym kompleksie na Górce Rembertowskiej.
Projekt zakłada, że w tym miejscu powstanie:
- tor rolkowo-nartorolkowy o długości około 2,3 km,;
- skatepark,
- plac do nauki jazdy.
Górka Rembertowska jest bardzo interesującym miejscem do utworzenia nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Górka jest przeznaczona do rewitalizacji. Dzięki przekazaniu terenu Lasom Miejskim Warszawa urosną tam piękne drzewa, które już za kilka lat stworzą niezwykły klimat tego miejsca, przywracanego przyrodzie. Docelowo, na obszarze o powierzchni ponad 10 hektarów, położonym na skraju rozległego kompleksu leśnego, mieszkańcy Warszawy będą mogli spędzać czas aktywnie i w urozmaicony sposób, z pięknymi widokami. Dojazd samochodem z centrum Warszawy do CSR to tylko 20 minut! W zakresie projektu ujęto zorganizowanie parkingu.
Na torze przewiduje się nawierzchnię twardą i gładką. W sezonie zimowym, przy wystarczającej pokrywie śnieżnej, tor będzie umożliwiał zorganizowanie trasy do uprawiania narciarstwa biegowego.
Koszty realizacji projektu obejmują:
1) opracowanie projektu wykonawczego - 25 000,00 zł
2) prace ziemne (wyrównanie, niwelacja terenu, nawiezienie ziemi) - 50 000,00 zł
3) wykonanie toru o łącznej długości około 2,300 m i szerokości 4 m - 2 760 000,00 zł
4) place do nauki jazdy - 300 000,00 zł
5) budowę skateparku - 390 000,00 zł
6) organizację parkingu - 60 000,00 zł
7) oznaczenie kompleksu, tablice informacyjne - 12 000,00 zł
8) szkolenia - 40 000,00 zł


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W Warszawie brakuje bezpiecznej i wydzielonej przestrzeni dla użytkowników małych kółek (rolkarzy, nartorolkarzy, deskorolkarzy i osób jeżdżących na hulajnogach). Lokalizacja CSR w sposób naturalny odseparuje korzystających z obiektu od czynników zewnętrznych, które mogłyby stwarzać zagrożenie (ruch samochodowy, rowerzyści, piesi).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 637 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Podstawą dla negatywnej opinii jest ocena BAiPP Wydział Polityki Przestrzennej z 17.06.2020r.
„Naszym zdaniem lokalizacja ta jest nie trafiona.
Niezależnie od przeznaczenia (w obecnym Studium PU.12, w uwarunkowaniach do nowego Studium teren zaliczony do BZIW – uzupełniający) proponowana lokalizacja Centrum Sportów Rolkowych nie spełnia wymogów lokalizacji dla tego typu obiektów. Najczęściej tego typu obiekty lokalizowane albo w sąsiedztwie istniejących obiektów sportowych (dotyczy to dużych i bardziej profesjonalnych obiektów) albo w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych (obiekty powszechnie dostępne) lub też są zintegrowane z obiektami uczelnianymi.
W tym przypadku mamy do czynienia z lokalizacją położoną peryferyjnie, z dala od terenów mieszkaniowych, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów produkcyjnych. Dostępność komunikacją publiczną, a taką powinny mieć zapewnione obiekty sportowe, jest bardzo słaba.
Założeniem projektu jest, że jego użytkownikami będą dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy i osoby z niepełnosprawnością podczas, gdy lokalizacja ta wyklucza w dużym stopniu możliwość korzystania przez nich z obiektu. Wielu z potencjalnych użytkowników uzależnionych będzie od dowozu przez osoby trzecie. Wydaje się, że projekt ten będzie służył jedynie ograniczonej grupie użytkowników. A założeniem jest powszechne korzystanie z obiektu. Poza tym 20 minutowy dojazd z centrum miasta samochodem wydaje się być zbyt optymistycznym założeniem.
Odnosząc się do programu obiektu, to biorąc pod uwagę, że CSR byłoby położone z dala od terenów zamieszkanych, niezbędne będzie wyposażenie obiektu także w zaplecze socjalne (toalety, szatnie, pomieszczenia klubowe, pomieszczenia dla ochrony i obiekty gastronomiczne) . Projekt ten natomiast nie uwzględnia tych elementów. W związku z tym jest on niekompletny. Należy zatem liczyć się także z tym, że koszt planowanego obiektu po uwzględnieniu kosztów zaplecza zwiększy się. Również dodatkowe elementy infrastruktury wpłyną na sposób zagospodarowania terenu. Obecnie teren został przekazany Lasom Miejskim na dolesienie i cele rekreacyjne. W przypadku realizacji tej inwestycji zwiększy się udział terenów nieprzepuszczalnych.”Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany