Ekologiczne „Boisko pod balonem”

1633
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Arkadiusz Piotrowski
Współautorzy Grzegorz Portasiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 300 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt polega na zakupie i montażu hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim przy SP217 na ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów wraz z energooszczędną infrastrukturą towarzyszącą.
Projekt w Parku Polińskiego polega na modernizacji istniejącego boiska piłkarskiego w zakresie wymiany nawierzchni boiska wraz z pracami towarzyszącymi m.in. wymianę oświetlenia boiska na LED.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Ignacego Paderewskeigo 45, SP 217 - boisko piłkarskie
ulica Szaserów, Park Polińskiego - boisko piłkarskie
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na zakupie i montażu hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim przy SP217 na ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów wraz z energooszczędną infrastrukturą towarzyszącą.
Projekt w Parku Polińskiego polega na modernizacji istniejącego boiska piłkarskiego w zakresie wymiany nawierzchni boiska wraz z pracami towarzyszącymi m.in. wymianę oświetlenia boiska na LED.
Opis projektu
Projekt polega na zakupie i montażu hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim przy SP217 na ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów wraz z energooszczędną infrastrukturą towarzyszącą. Hala pozbawiona jest kosztownej konstrukcji nośnej, utrzymuje się w górze dzięki panującemu w jej wnętrzu nadciśnieniu. Zapewnia funkcjonalność typowej hali sportowej.
Projekt w Parku Polińskiego polega na modernizacji istniejącego boiska piłkarskiego w zakresie wymiany nawierzchni boiska wraz z pracami towarzyszącymi m.in. modernizacją piłkochwytów, ogrodzenia boiska, modernizacją zaplecza sanitarno-szatniowego oraz oświetlenia boiska (wymiana na oprawy LED).
„Boisko pod balonem” w Dzielnicy Rembertów przy ul. Paderewskiego 45 (SP 217)
a) zakup i montaż powłoki pneumatycznej wraz z systemem kotwienia, drzwiami, montażem systemu grzewczo-nadmuchowego (maszynownia hali), wykonaniem energooszczędnej instalacji oświetleniowej oraz zakupem kontenera magazynowego, dla boiska piłkarskiego o pow. 2 400 m² (pole gry), pow. całkowita 3 312 m²,
b) wykonanie przyłącza gazu do zasilania pieca grzewczo-nadmuchowego hali pneumatycznej oraz zmiany systemu ogrzewania budynku szatniowego na energooszczędny,
c) wykonanie brakujących ciągów pieszych wokół boiska piłkarskiego (ok. 160 mb),
d) budowa dodatkowych piłkochwytów wzdłuż linii bocznych boiska (144 mb),
e) zakup wyposażenia: siatki na bramki, siatki na istniejące piłkochwyty,
f) konserwacja sztucznej trawy na boisku piłkarskim,
g) projekt zadaszenia boiska wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej,
h) koszty oznakowania projektu,
i) koszty utrzymania projektu w roku realizacji.
Koszt: 2 100 000 zł
Modernizacja boiska w Parku Polińskiego w Dzielnicy Praga-Południe
a) wymiana nawierzchni wraz z naprawą podłoża boiska,
b) modernizacja piłkochwytów, ogrodzenia boiska, w tym wymiana siatek w bramkach,
c) modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego,
d) modernizacja oświetlenia na energooszczędne (wymiana na oprawy LED),
e) projekt wymiany nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej,
f) koszty oznakowania projektu,
g) koszty utrzymania projektu w roku realizacji.
Koszt: 1 200 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Hala pneumatyczna, potocznie nazywana "Balonem" jest niskokosztowym rozwiązaniem problemów wielu Mieszkańców i szkół na terenie m.st. Warszawy. Daje ona możliwość uprawiania sportów przez Uczniów, Rodziców i Mieszkańców na boiskach również w okresie zimowym, bez względu na pogodę. Wiele szkół na terenie Warszawy boryka się z problemem organizacji zajęć sportowych w okresie jesienno-zimowym. Brakuje dużych hal sportowych, a te które istnieją są przeważnie w pełni zapełnione i są duże trudności z ich użytkowaniem przez Mieszkańców Warszawy. Rozbudowa infrastruktury sportowej i możliwość całorocznego uprawiania sportu jest niezwykle ważna a takie hale pneumatyczne w pełni ją zapewniają.
W zakresie modernizacji polegającej na wymianie sztucznej trawy na boisku w Parku Polińskiego, dzięki przeprowadzonej modernizacji zwiększy się bezpieczeństwo osób korzystających z boiska oraz zapewniona zostanie żywotność boiska na kolejne 8-10 lat.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 300 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany