357 - Rakowiec przyjazny dla wszystkich! (w tym pieszych i rowerzystów)

12.01.2016 23:39 W trakcie realizacji
awatar Razem bez barier
autor projektu

Stan realizacji projektu

W ramach projektu zrealizowano budowę azyli na ul. Dickensa. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla pozostałych elementów ogłoszono w maju 2017 i rozstrzygnięto. Dokumentacja projektowa została ukończona w grudniu 2017. Trwa przygotowanie przetargu na roboty budowlane. Dopuszczenie ruchu rowerowego "pod prąd" na ul. Jasielskiej wymaga korekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Pruszkowską. Trwa przygotowywanie zmian w dokumentacji dotyczących zmian w sygnalizacji.

Oddane głosy

267
Realizowany przez: Zarząd Dróg Miejskich
Aktualizacja: 17.08.2018 14:46

Projekt polega na wprowadzeniu udogodnień poprawiających bezpieczeństwo i warunki ruchu. Zieleniec na rogu Grójeckiej i Skorochód-Majewskiego zostanie wyposażony w latarnie. Ulica Skorochód-Majewskiego zostanie wyposażona w fizyczne środki uspokojenie ruchu, zaś przejścia dla pieszych na Dickensa - w azyle. Ulice jednokierunkowe staną się dwukierunkowe dla rowerów, co poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu.

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszt całkowity projektu

155 000,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Rakowiec


Lokalizacja projektu

zieleniec przy Dickensa, róg Grójeckiej

ulice: Skorochód-Majewskiego, Archiwalna, Siemieńskiego, Hankiewicza, Mołdawska, Jasielska, Sanocka, Baleya, Gorlicka, Jankowska, Okińskiego i Wiślicka


Potencjalni odbiorcy projektu


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bezpieczne ulice będą dostępne dla wszystkich non-stop. Latarnie będą się świecić w porze zimowej i wieczornej/nocnej.

Pełny opis projektu

Ścieżka przez zieleniec na północno-wschodnim rogu Dickensa i Grójeckiej powinna zostać doświetlona, by zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki pieszym, zwłaszcza zimą i wieczorami.

Na ul. Skorochód-Majewskiego znajdują się obecnie dwa punktowe elementy uspokojenia ruchu (wyniesione przejścia dla pieszych). Brakuje jednak systemowego podejścia: ulica powinna zostać wyposażone w dodatkowe progi (wyspowe lub płytowe)

Na ul. Dickensa pojawią się azyle na przejściach dla pieszych przy ul. Skorochód- Majewskiego oraz ul. Siemieńskiego

Dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach: Baleya, Mołdawska (od Korotyńskiego do Pruszkowskiej), Sanocka, Wiślicka, Siemieńskiego (od Archiwalnej do Dickensa), Archiwalna, Hankiewicza, Skorochód-Majewskiego (od Dickensa do Archiwalnej), Mołdawska (od Korotyńskiego do Pruszkowskiej), Jasielska (od Pruszkowskiej do Korotyńskiego), Gorlicka, Jankowska, Okińskiego. Jak dowodzą badania, takie rozwiązanie poprawia nie tylko warunki ruchu (brak konieczności jazdy okrężną drogi lub bardziej ruchliwymi ulicami), lecz również bezpieczeństwo na drogach (lepsza widoczność, ostrożniejsze zachowanie kierowców). W przypadku zmian oznakowania pionowego dotyczącego dopuszczalnej prędkości, znaki powinny mieć charakter strefowy.

Projekt został opracowany przy udziale słuchaczy Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Omega”.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt poprawi bezpieczeństwo na ulicach Rakowca, jak też zapewni bardziej komfortowe warunki ruchu mieszkańcom.

Dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerzystów na ulicach lokalnych pozwoli na wygodne dotarcie jednośladem do każdego punktu Rakowca bez konieczności jazdy po chodnikach i najbardziej ruchliwych ulicach dzielnicy.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Oświetlenie zieleńca: 25 000 zł
Progi na ul. Skorochód-Majewskiego: 40 000 zł
pół-azyle na 4 przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ul. Dickensa z ul. Skorochód- Majewskiego oraz z ul. Siemieńskiego: 20 000 zł
Dopuszczenie ruchu rowerowego „pod prąd”: 70 000 zł

Całkowity koszt projektu: 155 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Latarnie wymagają energii, by się świeciły.
Szacunkowy koszt energii: 50 zł x 12 miesięcy = 600 zł/ rok


Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 600,00 zł

Modyfikacje

  • 15.04.2016 16:35 - Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - sprawdź zmiany
  • 15.04.2016 16:36 - Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - sprawdź zmiany
  • 15.04.2016 17:52 - Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - sprawdź zmiany


Komentarze (0)

Brak komentarzy


Zaloguj się, aby komentować.