Budowa altan śmietnikowych porządkujących teren rejonu ulic Bednarska - Sowia - Skwer Samuela Orgelbranda w zabytkowej części warszawskiej Starówki (Mariensztat)

747
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Ryszard Turski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
150 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Na wspomnianym obszarze kosze śmietnikowe, których przybywa w związku z selekcją śmieci, stoją na chodnikach i w przejściach.
Psuje to nie tylko estetykę zabytkowej części Mariensztatu często odwiedzanej przez turystów ale też jest ułatwieniem dla gryzoni (szczurów) i ptaków, które mają ułatwiony dostęp do śmieci, co może grozić epidemią.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bednarska 16 - Sowia - Skwer Samuela Orgelbranda
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Na wspomnianym obszarze kosze śmietnikowe, których przybywa w związku z selekcją śmieci, stoją na chodnikach i w przejściach.
Psuje to nie tylko estetykę zabytkowej części Mariensztatu często odwiedzanej przez turystów ale też jest ułatwieniem dla gryzoni (szczurów) i ptaków, które mają ułatwiony dostęp do śmieci, co może grozić epidemią.
Opis projektu
Projekt ma na celu uporządkowanie terenu, poprawę estetyki i ochronę środowiska zabytkowego rejonu Mariensztatu w rejonie ulic: Bednarska - Sowia - Skwer Samuela Orgelbranda.
Mieszkańcy rejonu ulic Bednarska - Sowia - Skwer Samuela Orgelbranda będą dzięki temu mieli nieodpłatny dostęp do nowoczesnych i estetycznych altan śmietnikowych w nieograniczonym czasie 24/7.
Altany zapobiegną roznoszeniu śmieci przez psy, koty, szczury i ptaki. Zapobiegną też tzw. porzucaniu śmieci przez osoby nieuprawnione. Zdecydowanie poprawią estetykę zabytkowego rejonu Mariensztatu w rejonie ulic: Bednarska - Sowia - Skwer Samuela Orgelbranda.
Realizacja projektu powinna polegać na:
1. decyzji o realizacji inwestycji
2. wyborze rodzaju altan i wykonawcy
3. zgodzie dysponenta (miasto i jego spółki) i wskazaniu lokalizacji (najlepiej poprzednia, mająca swój zapis historyczny)
4. postawieniu altan i obsadzeniu ich roślinami zielonymi (np. żywotnik/tuja)
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt odpowiada nie tylko na potrzeby mieszkańców zabytkowego rejonu Mariensztatu w rejonie ulic: Bednarska - Sowia - Skwer Samuela Orgelbranda ale dodatkowo poprawia estetykę tego rejonu, którym biegnie turystyczny ciąg komunikacyjny znad bulwarów wiślanych na Plac Zamkowy.
Od kilku lat, gdy decyzją administracyjną zburzono i zlikwidowano będące częścią projektu architektonicznego Mariensztatu altany śmietnikowe, kosze ze śmieciami stoją wzdłuż ciągu komunikacyjnego, z którego korzystają m.in. turyści, biegnącego od ul. Sowiej przez Skwer Samuela Orgelbranda na Plac Zamkowy.
Kubłów śmietnikowe przypisane do Bednarskiej 16 stoją np. w pięknym architektonicznie przejściu przy wejściu do Centrum im. Adama Smitha, odwiedzanego przez licznych naukowców, nie tylko z Polski.
Codziennie setki turystów oglądają wysypujące się z kubłów śmieci, które dodatkowo są roznoszone przez psy, koty, szczury i ptaki po pobliskim terenie.
Oprócz nieestetycznego wyglądu powoduje to, szczególnie latem, zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.
Dodatkowo, do tych koszy, które nie są zamykane wrzucane są różnorodne śmieci przez osoby nieuprawnione do korzystania z nich.
Można to szybko i sprawnie uporządkować stawiając w miejscach lokalizacji zburzonych altan śmietnikowych postawić nowe, estetyczne altany otoczone zielenią i zamykane dla osób nieuprawnionych. Dodatkowo nadal jest wyłożona kostka brukową droga dla śmieciarek do miejsc, w których stały kiedyś altany śmietnikowe.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
ze względu na negatywną ocenę projektu nie weryfikowano kosztów realizacji
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Charakter projektu nie mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy. Budowa altanek śmietnikowych dla budynków należących do wspólnot mieszkaniowych nie jest obowiązkiem m.st. Warszawy. Usytuowanie altan śmietnikowych na działkach administrowanych przez ZGN Śródmieście nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (paragraf 23 ust. 1)

Modyfikacje

22.06.2020 11:37
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany