Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Zielone skwery, dosadzenia drzew i poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej

1773
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Łukasz Patryk Bielecki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 700 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Zielone skwery, dosadzenia drzew i poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej (Świętokrzyska, Żelazna, Żupnicza, St. Augusta, Niemcewicza, Krucza, Wybrzeże Kościuszkowskie, Omulewska, Gersona, Jerozolimskie i inne)

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Świętokrzyska, Żelazna, Żupnicza, St. Augusta, Niemcewicza, Krucza, Wybrzeże Kościuszkowskie, Omulewska, Gersona, al. Jerozolimskie i inne

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zielone skwery, dosadzenia drzew i poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej (Świętokrzyska, Żelazna, Żupnicza, St. Augusta, Niemcewicza, Krucza, Wybrzeże Kościuszkowskie, Omulewska, Gersona, Jerozolimskie i inne)
Opis projektu
Projekt polega na:

1. uzupełnieniu szpaleru drzew na Świętokrzyskiej w rejonie Prudentiala, czego nie zrobił dewelopr (60 000 zł)
2. Wytworzeniu szpalerów drzew po stronie wschodniej pomiędzy Pańską a Sienną oraz po stronie zachodniej między Żelazną a Łucką (tu zmiana parkowania ze skośnego na prostopadłe) (130 000 zł)
3. uzupełnieniu drzew i nasadzeń bylin wraz zamontowaniem płotków zabezpieczających wysokich (byle nie szajs ZOM-u) na Żupniczej i Chodakowskiej (140 000 zł)
4. posadzeniu drzew w miejscu wyciętych na działce miejskiej drogowej po południowej stronie ulicy Stanisława Augusta pomiędzy Międzyborską a budynkiem pierwszym budynkiem spółdzielni Kamionek (60 000 zł)
5. posadzeniu drzew przy Kruczej pomiędzy Al. Jerozolimskimi a Widok po stronie zachodniej oraz przed Smykiem na Kruczej na działce miejskiej (tam się 2 drzewa zmieszczą) (80 000 zł)
6. uzupełnienie szpalerów drzew w Al. USA pomiędzy Garibaldiego a Grenadierów po stronie zachodniej wraz z remontem chodnika (120 000 zł)
7. wytworzeniu szpaleru drzew w ul. Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy Karową a Tamką przed Centrum Nauki Kopernik (reprezentacyjne) (800 000 zł)
8. wybudowanie chodnika, miejsc parkingowych i posadzenie szpaleru drzew w ulicy Omulewskiej pomiędzy Grochowską a Sulejkowską po stronie zachodniej (w miejsce trylinki) (200 000 zł)
9. wybudowanie siłowni plenerowej na Kotsisa na terenie zieleńca przy Gersona z naturalnym podłożem (120 000 zł)
10. wymiana latarni na Gersona na pastorały typu peryferyjnego lub na typ gazowy lub inny wskazany przez konserwatora sztuk 20 (900 000 zł)
11. nasadzenia 20 drzew na działce 81/6 i 79/4 z obrębu 1-08-18 na Wyczółkach (80 000 zł)
12. nasadzenia drzew w pasie dzielącym jezdnię ulicy Al. Jerozolimskie pomiędzy estakadą przy Rondzie Zesłańców a Niemcewicza oraz uzupełnienie szpalerów drzew oraz posadzenie drzew na działkach 7/4, 8 i 9 z obrębu 2-02-03 wraz z częściowym rozpłytowaniem (80 000 zł)
13. nasadzenia drzew w Jagiellońskiej pomiędzy Rondem Starzyńskiego a Kotsisa zgodnie z koncepcją ZZW (1 000 000 zł)
14. rewitalizacja zieleni (mis) w Al. Jerozolimskich przy istniejących starych drzewach pomiędzy Grzymały a Spiską po stronie północnej (30 000 zł)
15. utworzenie szpalerów drzew po obus tronach ulicy Karowej pomiędzy Furmańską a Wisłostradą (300 000 zł)
16. zamontowanie słupków w Al. Jerozolimskich pomiędzy Grzymały a Spiską w celu zabezpieczenia chodnika przed parkowaniem (70 000 zł)
17. posadzenie szpaleru drzew z rozłożystą koroną na Kruczkowskiego po stronie wschodniej pomiedzy Książęcą a końcem osiedle Patio (80 000 zł)
18. posadzenie 8 drzew przed muzeum Azji i Pacyfiku pomiędzy miejscami parkingowymi (80 000 zł)
19. posadzenie drzew na stawkach pomiędzy Pokorną a Andersa przy torowisku (60 000 zł)
20. uzupełnienie drzew w ul. Międzyparkowej (20 000 zł)
21. rewitalizacja drzew po obu stornach między Hożą a Wilczą w ul. Kruczej (wymiana podłoża, nasadzenie bulin, montaż płotków wysokich) (200 000 zł)
22. nasadzenie drzew w ul. Trakt Lubelski między Płowiecką a Rabatową po obu stronach z pozostawieniem miejsca na miejsca parkngowe (180 000 zł)
23. nasadzenia drzew w ul. Sobieskiego między Idzikowskiego a Sikorskiego po stronie zachodniej tam gdzie były kiedy drzewa z kapliczkami (30 000 zł)
24. nasadzenia bylin i renowacja trawników na działkach nr 110 i 127/26 z obrębu 3-04-06 w rejonie Aptecznej wraz z modernizacją chodników, w tym przy budynku nr 234/240 i apteczna 4/6 (200 000 zł).

W projektcie można wykorzystać też pomysły z innych projektów (np. Ogrody deszczowe lub nasadzenia drzew) bez wskazanej konkretnej lokalizacji.

Razem 4 700 000 zł


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wskazane lokalizacji były przedmiotem uwag mieszkańców i moich przemyśleń. Wskazane tereny przyczynią się do zwiększenia estetyki i polepszenia powietrza.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 700 000,00 zł

Modyfikacje

21.01.2020 21:43
Autor projektu
21.01.2020 21:47
Autor projektu
21.01.2020 21:53
Autor projektu
21.01.2020 21:54
Autor projektu
21.01.2020 22:10
Autor projektu
21.01.2020 22:16
Autor projektu
27.01.2020 11:18
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany