Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością

873
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu rgrynczewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
7 800 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt przewiduje organizację spotkań aktywizujących dla 10 osób z niepełnosprawnością.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt ma charakter rozproszony. Przygotowanie miejsca spotkania wprowadzającego oraz podsumowującego leży po stronie wykonawcy projektu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje organizację spotkań aktywizujących dla 10 osób z niepełnosprawnością.
Opis projektu
Celem projektu jest organizacja 13 nieodpłatnych, aktywizujących zajęć dla 10-osobowej grupy niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu, przez trzy miesiące (od marca do maja) i będą miały charakter indywidualny. W celu realizacji zadania zostanie powołany 10-osobowy zespół asystentów. Każdemu asystentowi zostanie przypisany jeden uczestnik. Miejsce zajęć będzie ustalane indywidualnie, zależnie od preferencji każdego z uczestników. Nad całością realizacji czuwać będzie koordynator. Projekt przewiduje:

1. przeprowadzenie naboru uczestników oraz asystentów,
2. przeprowadzenie spotkania wprowadzającego, na którym zostaną przeszkoleni asystenci,
3. koordynację prac w czasie realizacji projektu,
4. przeprowadzenie spotkania podsumowującego.

Opracowanie programu zajęć leży po stronie wykonawcy.

Nabór uczestników zostanie przeprowadzony zgodnie z definicją ogólnodostępności. Informacja o naborze zostanie rozesłana do warszawskich stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Ogłoszenie zostanie również opublikowane w internecie, na stronach wybranych stowarzyszeń oraz na portalu miasta stołecznego Warszawy. Ponadto ogłoszenie o naborze asystentów zostanie opublikowane na portalach wolontariatu. Projekt przewiduje przeprowadzenie rekrutacji w lutym.

W kosztorysie przewidziano wynagrodzenia dla koordynatora oraz 10 asystentów.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Grupę docelową projektu stanowią osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które
jednocześnie nie są upośledzone umysłowo. Często samotnie spędzając całe dnie osoby te oduczają się naturalnych dla reszty społeczeństwa zachowań społecznych oraz powszechnie przyjętych norm komunikacyjnych. Długotrwała stagnacja utrwala w nich poczucie bezradności i sprzyja popadaniu w apatię. Zajęcia aktywizujące mają na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz poczuciu społecznego wykluczenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
7 800,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Dane projektodawców są niekompletne
Lista poparcia jest niepoprawnie wypełniona

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany