Dodatkowe odśnieżanie dróg rowerowych

1240
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
765 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt przewiduje zwiększenie intensywności odśnieżania dróg rowerowych w celu poprawy przejezdności głównych szlaków komunikacyjnych dla rowerzystów. Podczas gdy ulice są odśnieżane wielokrotnie w czasie opadów śniegu i po ich ustaniu, drogi rowerowe odśnieżane są znacznie później i często w sposób, który nie zapewnia ich przejezdności.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice wybrane do odśnieżania przez Pełnomocnika Prezydenta Mm.St. Warszawy ds. Komunikacji Rowerowej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ciągi komunikacyjne przy dużych, dwujezdniowych, 2-3-pasmowych ulicach.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje zwiększenie intensywności odśnieżania dróg rowerowych w celu poprawy przejezdności głównych szlaków komunikacyjnych dla rowerzystów. Podczas gdy ulice są odśnieżane wielokrotnie w czasie opadów śniegu i po ich ustaniu, drogi rowerowe odśnieżane są znacznie później i często w sposób, który nie zapewnia ich przejezdności.
Opis projektu
Projekt ma na celu uzyskanie takiego stopnia odśnieżenia dróg rowerowych, aby były one przejezdne i nie tworzył się na nich lód. Założeniem projektu jest przeznaczenie dodatkowych funduszy na odśnieżanie, dlatego w trakcie realizacji nie może ulec zmniejszeniu kwota dotychczas przeznaczana przez miasto na odśnieżanie.
Założenia projektu:
1. dodatkowe fundusze, niezależne od dotychczas realizowanego odśnieżania
2. standard odśnieżania umożliwiający korzystanie z infrastruktury rowerowej osobom przemieszczającym się w ten sposób do pracy i placówek edukacyjnych

Proponuję zakup specjalnych urządzeń do odśnieżania, tzw. traktorków z pługiem i innymi urządzeniami do odśnieżania. Projekt przewidywałby zakup10 takich urządzeń, a także finansowanie etatów lub zleceń dla pracowników obsługujących te urządzania (w kwocie 5000 zł brutto/miesiąc) oraz dyżury urzędników, którzy zlecaliby to odśnieżanie również w weekend, na podstawie prognozy pogody.
Warunki odśnieżania:
1. W razie ciągłych opadów, odśnieżanie odbywałoby się od 6 rano, następnego dnia po rozpoczęciu opadów i powtarzałoby się raz dziennie.
2. W razie prognozy o zakończeniu opadów, odśnieżanie rozpoczynałoby się w ciągu 6 godzin po ustaniu opadów, lub następnego dnia od 6 rano.
3. W razie prognozy przewidującej roztopy, a następnie mróz, usuwanie resztek śniegu musi zostać zlecone przed przewidywanym mrozem.
4. Dodatkowo w razie potrzeby, jest możliwość posypania odśnieżonej drogi rowerowej piaskiem.
5. Lista dróg przeznaczonych do odśnieżania będzie zgodna z tegorocznym plamem Urzędu Miasta:
http://rowery.um.warszawa.pl/od-nie-amy-drogi-dla-rower-w?fbclid=IwAR1PHMJDis5EWTguADEb2VVlYUK0NXiZIcmYQNQnThY2pXqlM0s6vkVM_yk


Wg. strony: https://traktorkiogrodowe.pl/traktorek-do-odsniezania/
średni koszt traktorka dobrej klasy wraz z pługiem to ok. 40 000. Zakup traktorków odbywałby się na podstawie przetargu.

Kosztorys:
1. Zakup 10 traktorków do odśnieżania 400 000
2. Dyżury pracowników urzędu zlecających odśnieżanie w weekendy (w tygodniu zlecanie odbywałoby się w ramach pracy urzędu) 15 000
(dyżur pracownika polega na monitorowaniu sytuacji pogodowej i ewentualnym zleceniu odśnieżenia w weekend)
3. Praca osób odśnieżających (5000 zł *3 miesiące* 2 osoby* 10 traktorków) 300 000
4. Inne czynności poprawiające stan ddr (posypywanie piaskiem) 50 000

RAZEM: 765 000

W razie braku możliwości zrealizowania projektu w zaproponowanej przeze mnie formie (zakup traktorków, zatrudnienie osób do odśnieżania) dopuszczam zmianę formy realizacji projektu na przetarg dla firm realizujących kompleksowo odśnieżanie dróg rowerowych. Oczekuję jednak zachowania zaproponowanych standardów, czyli odśnieżanie codziennie w czasie ciągłych opadów i odśnieżanie po ustaniu opadów, zanim na ddr powstanie lód.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W ostatnich latach klimat się zmienia i pogoda jest trudna do przewidzenia. W dwóch kolejnych latach były bardzo różne warunki w śniegowe. W 2020 do dnia złożenia projektu (20.01.2020) nie padał w ogóle śnieg, ale w poprzednim roku temperatura oscylowała wokół zera, śnieg padał wielokrotnie, wielokrotnie ulegał roztopieniu i zamarzał, tworząc lód, który uniemożliwiał jazdę ddr. Przy dużych. 3-pasmowych ulicach jest to duży problem, bo nawet doświadczony rowerzysta nie czuje się komfortowo jadąc jezdnią. Dlatego konieczna jest poprawa skuteczności odśnieżania, zanim dojdzie do powstania lodu na ddr.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
765 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany