„Bezpieczna szkoła” – zagrożenie active shooter (aktywny strzelec).

1079
Trwa ocena
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Maksymilian Mucha
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
39 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu. Pojawiają się nowe zagrożenia, na które kadra szkoły nie jest przygotowana. Każdy powinien rozpoznać zagrożenie i odpowiednio reagować.
Projekt zakłada organizację zajęć dla społeczności warszawskich szkół, których celem jest prawidłowe zachowanie się podczas nieprzewidywalnego i gwałtownego ataku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponowane lokalizacje: 10 szkół na terenie m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu. Pojawiają się nowe zagrożenia, na które kadra szkoły nie jest przygotowana. Każdy powinien rozpoznać zagrożenie i odpowiednio reagować.
Projekt zakłada organizację zajęć dla społeczności warszawskich szkół, których celem jest prawidłowe zachowanie się podczas nieprzewidywalnego i gwałtownego ataku.
Opis projektu
Zajęcia w ramach „Bezpieczna szkoła” – zagrożenie active shooter (aktywny strzelec) przeznaczone są nieodpłatnie dla społeczności szkół miasta st. Warszawy. Zajęcia odbędą się na terenie 10 warszawskich szkół i przeznaczone będą dla grup nie większych niż 30 dzieci oraz opiekunów grup należących do społeczności szkolnej (nauczyciele i inni pracownicy szkoły).
Zajęcia są dwuczęściowe. W pierwszej części uczestnicy poznają, kim jest aktywny strzelec (active shooter), charakterystykę jego zachowań oraz taktykę działania społeczności szkolnej w sytuacji nagłego zagrożenia. Zajęcia trwają 1,5 godziny. Są prowadzone przez edukatora posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w szkole.
W drugiej części dwóch wykwalifikowanych instruktorów samoobrony, którzy powinni ponadto posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w szkole, przeprowadzą praktyczne zajęcia
z podstaw samoobrony, sposobu reagowania podczas zagrożenia życia, w tym bezpiecznej ewakuacji. Zajęcia trwają 1,5 godziny.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje broszurę informacyjną dotyczącą tematyki zajęć.
W jednej szkole przeprowadzone będą zajęcia w 5 grupach zajęciowych.
Zajęcia będą odbywały się 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Rekrutacja będzie poprzedzona kampanią informacyjną (plakaty, ulotki, inne) prowadzoną na terenie urzędów dzielnic m. st. Warszawy i szkół, od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r. drogą elektroniczną, decyduje kolejność zgłoszeń.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Uczniowie i pracownicy szkoły, po zakończonym projekcie będą wiedzieli, że ich bezpieczeństwo
w ogromnym stopniu zależy od nich samych. Jeżeli uczestnik zdarzenia będzie umiał opanować stres
i działać według zasad przedstawionych na zajęciach, to może to w istotny sposób pomóc w uratowaniu zdrowia i życia swojego oraz innych.
Pracownicy szkoły zostaną wyposażeni w podstawy wiedzy i umiejętności w kierowaniu małymi zespołami w sytuacji krytycznego zagrożenia. Udział w zajęciach wpłynie na poprawę ich zdolności do pracy pod presją.
Uczniowie wykorzystają wiedzę teoretyczną podczas ćwiczeń praktycznych. Poznają sposoby właściwych zachowań w realnych zagrożeniach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
39 500,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany