Zakochaj się w Warszawie transparentnej – czytelna informacja o finansach, lepszy kontakt z radnymi, dostępne dane o radach osiedli

1281
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Tadeusz Rudzki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
16 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • transparentność
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt przewiduje zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta ważnych dla obywateli informacji w przystępnej formie – m.in. graficzne prezentacje budżetów dzielnicowych, wyszukiwarka radnych, informacje o radach osiedli.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cala Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta ważnych dla obywateli informacji w przystępnej formie – m.in. graficzne prezentacje budżetów dzielnicowych, wyszukiwarka radnych, informacje o radach osiedli.
Opis projektu
Projekt polega na zwiększeniu dostępu mieszkańców Warszawy do podstawowych informacji na temat funkcjonowania miasta i dzielnic oraz poprawę kontaktu z radnymi różnych szczebli.

W ramach projektu przewidziana jest utworzenie dwóch nowych zakładek na stronie internetowej urzędu miasta.

1. Na stronie http://www.um.warszawa.pl/budzet pojawią się graficzne prezentacje budżetu miasta i budżetów dzielnic (infografiki, tzw. „mapy wydatków) wykonane według wytycznych określonych w projekcie „Mapa wydatków dzielnic Praga-Południe” (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/7616). Aktualne mapy będą publikowane każdego roku.
2. Na stronie http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow pojawi się zakładka „Poznaj samorząd”. Znajdą się tam następujące informacje:
a. Wyszukiwarka radnych miasta i dzielnicy według okręgów wyborczych, działalności (na podstawie przynależności do komisji), przynależności partyjnej/organizacyjnej. Propozycja nawiązuje do pomysłu zawartego w projekcie „Programu rozwoju dialogu i komunikacji społecznej do roku 2022” (PROGRAM DIALOG – program operacyjny Strategii Warszawa 2030) - http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/program_dialog_luty_2018_0.pdf, str. 14.
b. Linki do stron WWW urzędów i stron w BIP urzędów dzielnic oraz linki do stron w BIP z rejestrami umów zawieranymi przez dzielnice.
c. Informacje o działających w Warszawie radach osiedli;
- mapa całej Warszawy z zaznaczonym zasięgiem działania poszczególnych rad;
- linki do stron www każdej z rad osiedli oraz ich profili w mediach społecznościowych;
- nazwisko przewodniczącego każdej z rad;
- informacje o dyżurach każdej z rad;
- linki do plików tekstowych w formacie PDF z aktualnymi statutami każdej z rad;
- wyniki wszystkich wyborów od 1990 roku do każdej z rad w plikach tekstowych w formacie XLS;
- interpelacje i zapytania rad osiedli wraz z udzielanymi odpowiedziami (obowiązek ich publikacji na stronie internetowej wynika z art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, lecz aktualnie nie jest wykonywany);
- linki do stron urzędów dzielnic prezentujących informacje o radach osiedli – o ile takie strony istnieją (jak np. na Mokotowie: http://mokotow.waw.pl/strona-24-osiedla.html czy Pradze-Południe: https://www.pragapld.waw.pl/samorzady-osiedli-);
- informacja o warunkach lokalowych każdej z rad – powierzchnia lokalu oraz czy jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami;
- wysokość rocznego budżetu do wykorzystania przez każdą z rad osiedli.

Informacje na obydwu stronach podane będą w sposób czytelny, przejrzysty i schludny. W przypadku dzielnic, gdzie oprócz rad osiedli działają rady kolonii lub rady sołeckie powinny pojawić się analogiczne informacje co dla rad osiedli.

Projekt powinien być kontynuowany w kolejnych latach - wystarczą do tego następujące działania:
- coroczne aktualizacja danych dot. budżetów miasta dzielnic i stworzenie aktualnych infografik przy użyciu skryptu
- coroczna aktualizacja danych o radach osiedli – ok. 1500 zł


Budżet na 2021:
- koszt opracowania danych do infografik budżetowych – ok. 3000 zł
- koszt przygotowania skryptu dla stworzenia statycznej grafiki (praca grafika) – ok. 5000 zł
- przygotowanie zakładki „Poznaj samorząd” wraz z wyszukiwarką radnych – ok. 8000 zł
Całkowity koszt projektu: ok. 16 000 zł

Koszty w kolejnych latach:
- coroczna aktualizacja danych dot. budżetów miasta dzielnic i stworzenie aktualnych infografik przy użyciu skryptu – ok. 3000 zł
- coroczna aktualizacja danych o radach osiedli – ok. 1500 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Mimo upływu lat dostęp do wymienionych w projekcie informacji pozostawia wiele do życzenia. Problemy sprawiają zarówno budżety miasta i dzielnicy (są to bardzo obszerne dokumenty, a te informacje, które podawane są w przystępnej formie zwykle mają charakter wybiórczy), jak i wyszukiwanie informacji o radnych i radach osiedli. Duża część informacji jest dostępna na stronie urzędu miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej, jednak sposób ich prezentowania nie jest przystępny. Dlatego konieczne jest ułatwienie mieszkańcom dotarcia do podstawowych informacji i danych kontaktowych. Szczególnie konieczna jest poprawa w dostępie do informacji na temat rad osiedli, gdyż obszar ten od lat pozostaje ignorowany – dość wspomnieć, że nie istnieje mapa m.st. Warszawy pokazująca zasięg działania rad na tle całego miasta. Nie ma też jednej czytelnej strony pozwalającej poznać informacje o radach – pod tym względem Warszawa odstaje od wielu innych miast Polski (np. Kalisza: https://www.kalisz.pl/miasto/rady-osiedlowe czy Szczecina: http://osiedla.szczecin.pl/ ). Czas to zmienić.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- koszt opracowania danych do infografik budżetowych – ok. 3000 zł
- koszt przygotowania skryptu dla stworzenia statycznej grafiki (praca grafika) – ok. 5000 zł
- przygotowanie zakładki „Poznaj samorząd” wraz z wyszukiwarką radnych – ok. 8000 zł
Całkowity koszt projektu: ok. 16 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
16 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt Wnioskodawcy dotyczy zaktualizowania lub zamieszczenia na miejskiej stronie um.warszawa.pl informacji, które dotyczą funkcjonowania miasta jako jednostki samorządu terytorialnego. Należy zauważyć, iż informacje, o których pisze Wnioskodawca aktualnie znajdują się na miejskiej stronie um.warszawa.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Gabinet Prezydenta m.st.Warszawy w następujących lokalizacjach:
 informacje dot. budżetu miasta w tym ikonografiki prezentujące poszczególne części budżetu: http://www.um.warszawa.pl/budzet, http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2019-budzet-zrodla-dochodow
 lista radnych: http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/rada/RadniKadencji2018-2023/Strony/default.aspx
 rejestry umów zawieranymi przez urząd: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htm
 oficjalna informacji m.st. Warszawy na BIP na temat rad osiedli funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/rady_osiedli/default.htm
Nie ma wątpliwości, iż strona miejska powinna posiadać czytelnie przedstawione informacje, gdyż mieszkańcy w większości szukają informacji online. W 2019 r. Urząd Miasta rozpoczął proces tworzenia nowego, jednolitego portalu miejskiego. Celem nowego portalu jest nie tylko skupienie wiedzy dotyczącej miasta w jednym miejscu, ale także zapewnienie takiej stronie właściwej funkcjonalności, czytelności i responsywności. Nowy portal będzie posiadał wydajną wyszukiwarkę treści, znajdujących się na wszystkich miejskich stronach. W tym momencie portal jest na etapie migracji do niego informacji z miejskich stron. Kolejnym etapem będzie analiza publikowanych informacji i ewentualnie poszerzenie ich zakresu. Niewykluczone, iż zwiększenie bazy obejmie szerszy zakres informacji nt. radnych czy rad osiedli, niż aktualnie zamieszczony na miejskich stronach internetowych. Ponadto Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich m.st Warszawy cały czas rozbudowuje bazę wiedzy, tak aby obejmowała jak największy obszar samorządowy. W związku z powyższym nie rekomendujemy projektu do realizacji, gdyż nowy portal informacyjny m.st. Warszawy jest aktualnie w procesie migracji, po którym dopiero nastąpi rozbudowa bazy wiedzy poszczególnych jednostek, ponadto będzie posiadał wydajną wyszukiwarkę wszystkich informacji znajdujących się na miejskich stronach, także tych, o których mowa we wniosku.

Modyfikacje

10.06.2020 12:52
Wydział Nowych Mediów w Biurze Marketingu Miasta

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Fajny projekt, rady osiedli powinny mieć dużo większy wpływ na miasto niż obecnie, a lepszy dostęp do informacji o nich powienien się do tego przyczynić.
    wandagrudzien  21.01.2020 23:34
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany