2020 dla Babci i Dziadka!

1295
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Michal89
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 983 600 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
2020 godzin indywidualnej domowej rehabilitacji medycznej dla seniorów z każdej dzielnicy Warszawy. System ochrony zdrowia w Polsce nie zapewnia odpowiedniego wsparcia osobom niesprawnym ruchowo, wobec czego pogłębia się ich niesamodzielność. Rehabilitacja osób starszych obciążonych chorobami przewlekłymi powinna być standardem opieki długoterminowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Indywidualna rehabilitacja medyczna w domu pacjenta.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
2020 godzin indywidualnej domowej rehabilitacji medycznej dla seniorów z każdej dzielnicy Warszawy. System ochrony zdrowia w Polsce nie zapewnia odpowiedniego wsparcia osobom niesprawnym ruchowo, wobec czego pogłębia się ich niesamodzielność. Rehabilitacja osób starszych obciążonych chorobami przewlekłymi powinna być standardem opieki długoterminowej.
Opis projektu
Projekt skierowany jest do osób w wieku 70+, którzy z powodu złego stanu zdrowia wymagają domowej rehabilitacji medycznej. Profesjonalne zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowana kadrę medyczną są konieczne do zapewnienia sprawności ruchowej seniorów przez jak najdłuższy okres. Obecne możliwości wsparcia systemowego opieki długoterminowej są ograniczone, co przyczynia się do pogarszania mobilności osób starszych.
Zgłoszone do projektu mogą zostać osoby w wieku 70+, które wymagają rehabilitacji medycznej, co musi zostać potwierdzone zaświadczeniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Rekrutację poprzedzi kampania informacyjna w formie plakatów oraz poprzez media internetowe.
Zgłoszenia będą odbywać się przez miesiąc, od 1 do 31 stycznia 2021 roku, decyduje kolejność zgłoszeń. Realizacja projektu odbędzie się od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku.
Zapewniona zostanie domowa rehabilitacja medyczna w liczbie 2020 godzin dla seniorów z każdej dzielnicy Warszawy. Z projektu będzie mogło skorzystać 101 seniorów z każdej dzielnicy, każdy z nich otrzyma pakiet 20 godzin indywidualnej domowej rehabilitacji leczniczej.
Kosztorys:
135 (koszt brutto w złotych jednej godziny rehabilitacji domowej) x 2020 (liczba godzin rehabilitacji w każdej dzielnicy) x 18 (liczba dzielnic Warszawy) = 4 908 600 zł
Działania promocyjne: 75 000 zł
Suma: 4 983 600 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Opieka długoterminowa oraz rehabilitacja medyczna nie funkcjonują w Polsce w zakresie adekwatnym do potrzeb osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Oczywistym faktem jest, że społeczeństwo się starzeje, z roku na rok liczba seniorów zwiększa się, w tym także liczba osób chorujących przewlekle. Konieczne są systemowe rozwiązania zapewniające wsparcie dla opiekunów osób starszych. Niestety obecnie nie są one skuteczne na tyle, aby wesprzeć opiekunów w opiece w niezbędnym wymiarze czasowym. Wobec tego, zaproponowano projekt, który zapewni Naszym bliskim niezbędne minimum domowej rehabilitacji medycznej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu

Kosztorys:
135 (koszt brutto w złotych jednej godziny rehabilitacji domowej) x 2020 (liczba godzin rehabilitacji w każdej dzielnicy) x 18 (liczba dzielnic Warszawy) = 4 908 600 zł
Działania promocyjne: 75 000 zł
Suma: 4 983 600 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 983 600,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Złożony projekt nie jest dokumentem, który może zostać poddany pod głosowanie mieszkańców. Program polityki zdrowotnej musi otrzymać pozytywną opinię wydaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, bez której realizacja programu jest niezgodna z prawem.
Biorąc pod uwagę niezbędne etapy wdrażania programu polityki zdrowotnej, które trwają ok. 4-5 miesięcy (przygotowanie projektu programu, uzyskanie pozytywnej opinii AOTMiT, przyjęcie programu w formie uchwały Rady m.st. Warszawy, przeprowadzenie konkursu ofert i podpisanie umów z realizatorami), czas realizacji programu byłby zdecydowanie zbyt krótki dla osiągnięcia wymiernego efektu epidemiologicznego.

Modyfikacje

21.01.2020 13:02
Autor projektu
27.01.2020 10:25
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
22.06.2020 15:05
Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany