Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

TO RODZICE DECYDUJĄ

1674
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Dariusz Stępień
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Kwartalny wykaz ogólnomiejski organizacji, które w kwartale poprzedzającym okres raportowania realizujowały zajęcia nieobowiązkowe oraz wykraczające poza podstawę programową w warszawskich szkołach publicznych oraz nazw i programów tych zajęć.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Publiczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kwartalny wykaz ogólnomiejski organizacji, które w kwartale poprzedzającym okres raportowania realizujowały zajęcia nieobowiązkowe oraz wykraczające poza podstawę programową w warszawskich szkołach publicznych oraz nazw i programów tych zajęć.
Opis projektu
Projekt polega na publikowaniu i aktualizowaniu co jeden kwartał zbiorczych informacji dla placówek szkolnych objętych raportowaniem i publikowanych na stronie internetowej i stronie BIP Urzędu Miasta.

Zakres informacji udostępnianych rodzicom obejmuje:
• nazwę i program zajęć nieobowiązkowych oraz wykraczających poza podstawę programową realizowanych w danej placówce oraz
• nazwę i profil organizacji zewnętrznych wobec szkół, które realizują zajęcia nieobowiązkowe oraz wykraczające poza programy nauczania

CHODZI O JEDEN WYKAZ NA STRONIE URZĘDU M. ST. WARSZAWY, W KTÓRYM POWYŻSZE INFORMACJE BĘDĄ PUBLIKOWANE OSOBNO DLA KAŻDEJ Z PLACÓWEK, O KTÓRYCH MOWA W PROJEKCIE.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Powszechną praktyką w szkołach jest pozyskiwanie ogólnej, generalnej deklaracji rodziców w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach ponadprogramowych.
Ma to aspekt praktyczny, ale pozbawia rodziców kontroli ex-ante nad procesami edukacyjno - wychowawczymi.
Proponowane rozwiązanie ułatwia rodzicom włączenie się w procesy edukacyjno - wychowawcze.
Proponowany projekt odpowiada na problem weryfikacji ex-ante przez rodziców organizacji, zewnętrznych wobec szkół, ich profilu oraz treści przekazywanych w procesie edukacyjno - wychowawczym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenie brutto z narzutami 4166,67 x 12 miesięcy = 50 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Realizacja projektu przekracza rok kalendarzowy.
Miasto st. Warszawa jest w trakcie prac nad nowym miejskim portalem informacyjnym (PIUW), trwa właśnie etap produkcyjny. Stworzenie podstrony z treścią proponowaną przez autora jest w tym momencie sprzeczne z zaplanowanymi działaniami.
Trwają także prace nad wdrażaniem platformy Eduwarszawa.pl, która będzie miała istotny wpływ na budowanie kompetencji nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez udostępnianie technologii, również do użytku prywatnego oraz docelowo ułatwi pracę szkół i placówek mierzących się teraz ze skumulowanymi wyzwaniami technologicznymi. Obecnie głównym celem Miasta jest skonfigurowanie platformy Eduwarszawa.pl w sposób jak najlepiej dostosowany do potrzeb oświaty i udostępnienie jej możliwe licznej grupie szkół i placówek. Pozwoli to zebrać doświadczenia w wykorzystaniu platformy do pełnej informatyzacji oświaty, rozpoznać możliwe problemy oraz opracować i opisać wzorce dobrych praktyk, w tym być może wymianę baz informacji o specyfice pracy szkół.
Zgodnie z harmonogramem wdrażania, od roku szkolnego 2021/22 platforma Eduwarszawa.pl będzie dostępna we wszystkich jednostkach systemu oświaty, w tym przedszkolach, szkołach, placówkach pozaszkolnych, poradniach, bursach i jednostkach administracji oświatowej.
Dodatkowo, aby miasto zleciło wyprodukowanie oddzielnej, nowej aplikacji, niezbędny jest proces uzgodnień. To m.in. sprawdzenie zasadności, funkcjonalności i gospodarności finansami publicznymi. Proces wykracza poza okres 12 miesięcy.
Ponadto kolejne narzędzie informatyczne musi spełniać wymogi zapewniające osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej (wynikające z wprowadzonej w roku 2019 ustawy z 19 lipca 2019 roku). Odpowiednie dopasowanie uniemożliwia zastosowanie dotychczas powszechnie stosowanych narzędzi w Urzędzie Miasta Warszawy. Aktualnie w przygotowaniu są szczegółowe wytyczne dot. dostępności cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej, do których będą dopasowywane nowopowstające strony i aplikacje.

Modyfikacje

23.06.2020 14:32
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany